Problemen oplossen voor Studio Display DVI 15-inch

Het oplossen van problemen met de 15-inch Studio Display DVI

Dit artikel bevat reparatieprocedures voor erkende serviceproviders voor bepaalde Apple producten, maar de procedures worden om educatieve redenen in de Knowledge Base beschreven. Op dit moment is er een beperkt aantal reparaties die door de klant zelf uitgevoerd kunnen worden, en deze worden behandeld door het programma Door klanten te installeren onderdelen http://www.info.apple.com/installparts-nl. Als u niet bevoegd bent deze reparaties uit te voeren kunt u contact opnemen met Apple (888-APL-CARE in de VS) of uw dichtstbijzijnde erkende serviceprovider om een reparatie te plannen.

Algemeen
De Symptomenkaart helpt u de problemen die uw product heeft vast te stellen. Omdat de oplossingen op volgorde staan van de meest waarschijnlijke problemen kunt u beter de eerste oplossing als eerste proberen. Controleer of het product het symptoom nog steeds vertoont. Als dit het geval is, probeert u de volgende oplossing. Neem voor meer hulp contact op met Apple technische ondersteuning. Ga voor algemene probleemoplossingstips naar het hoofdstuk Aanpassingen en open de gebruikershandleiding via de koppeling.

 

Eerste checklist

Belangrijk: Veel beeldschermen die worden opgestuurd voor reparatie blijken volledig functioneel te zijn. Gebruik deze checklist om te voorkomen dat er onnodig onderdelen vervangen worden en tijd verloren gaat. De Studio Display DVI is niet geschikt voor alle computers. Het werkt bij bepaalde AGP-gebaseerde Power Mac G4 computers.

 

Controleer verbindingen.

Losse kabelaansluitingen of een losse DVI-videokaart kunnen symptomen veroorzaken die lijken op beeldschermfouten. Controleer de kabelverbindingen en ga na of er geen verbogen pennen zijn.

Zorg dat de DVI-videokaart goed vast zit in de computer.

Bescherm het beeldscherm tegen statische ontlading.

Zorg ervoor dat u de computer aangesloten hebt op een geaarde stopcontact voordat u uw Studio Display DVI aansluit op de computer, om mogelijke schade door elektrostatische ontlading te voorkomen.

Zet het beeldscherm uit of in de sluimerstand als u het voor langere tijd niet gaat gebruiken.

Een constant en niet-veranderend beeld op een LCD-scherm dat voor langere tijd blijft staan (ongeveer 24 uur) kan een 'spookbeeld' achterlaten. Om het beeld te verwijderen kunt u het scherm uitzetten of via de Energy Saver-instellingen in de sluimerstand zetten. De herstelperiode is afhankelijk van hoe lang het originele beeld op het scherm stond. Om het spookbeeld te verwijderen moet het beeldscherm over het algemeen tussen een en twee keer zo lang uitstaan als de periode dat het originele beeld op het scherm stond.

Als het scherm via de Energy Saver in de sluimerstand staat, is het indicatielampje ambergekleurd en staat het schermlicht uit. Een schermbeveiligingsprogramma kan wel gebruikt worden, maar sommige schermbeveiligers maken gebruik van het schermlicht en verminderen zo de bruikbaarheidsperiode van het schermlicht.

 

Symptomenkaarten-Geen beeld (scherm is zwart)

Stel de helderheid van het voorpaneel bij (het kan te laag staan).

Sluit de computer en monitor af. Koppel de beeldschermkabels los. Controleer de kabels op verbogen pennen. Verbind de beeldschermkabels weer en start de computer en monitor weer op.

Als het scherm langzamerhand minder helder is geworden is dit waarschijnlijk omdat het schermlicht is verzwakt. Als u denkt dat het schermlicht afneemt, neem dan contact op met Apple technische ondersteuning.

Vervang de DVI-videokaart in de computer.

In de VS kunt u Apple technische ondersteuning bellen op 800-919-2775. In Canada belt u 800-217-9517.

 

Schermresoluties-Wazig of golvend beeld bij verschillende resoluties

Gebruik een van de resoluties die als Aanbevolen genoteerd staat in het regelpaneel Monitoren. Opmerking: sommige resoluties uit de lijst Alles tonen kunnen resultaten opleveren die niet optimaal zijn (wazigheid, zwarte balken aan de zijkanten van of boven en onder het beeld).

Zet voor de beste resultaten de schermresolutie op 1024 x 768 met behulp van de bedieningsstrook of het regelpaneel Monitoren. 1024 x 768 is de native resolution voor de Studio Display DVI.

 

Schermkleur-Schermkleuren zijn niet juist.

Laat het beeldscherm 30 minuten opwarmen.

Controleer de kleuren door een bekende achtergrondpatroon of een testpatroon te gebruiken. Ga naar het regelpaneel Monitoren, kies Kleur en controleer of een geschikte ColorSync-profiel is geselecteerd. Kies Kalibreer in het menu Kleur om de kleurenkalibratie te veranderen.

Open het regelpaneel Monitoren en controleer of Kleurendiepte niet op Grijzen staat.

 

Intensiteit van kleuren varieert; groot oppervlak van een·enkele kleur is niet uniform

Laat voor de beste resultaten het beeldscherm 30 minuten opwarmen om zo de hoogste kleurenkwaliteit te bereiken. Bij het weergeven van een groot oppervlak van een enkele kleur kan het zijn dat de kleur niet over het hele oppervlak gelijk is. Dit kan voorkomen als het beeldscherm niet compleet opgewarmd is.

 

Schermhelderheid-Beeld op het scherm is zwak

Stel de helderheid van het voorpaneel bij (het kan te laag staan).

Open het regelpaneel Monitoren en kies Kalibreer in het menu Kleur om de kleurenkalibratie te veranderen.

Ga in het regelpaneel Monitoren naar het menu Kleur en kies Kalibreer en probeer de instellingen van de kleurenkalibratie te veranderen.

Als het scherm langzamerhand minder helder is geworden is dit waarschijnlijk omdat het schermlicht verzwakt. Als u denkt dat het schermlicht afneemt, neem dan contact op met Apple technische ondersteuning.

 

Scherpte-Beeld op het scherm is wazig

Zet met behulp van het regelpaneel Monitoren de schermresolutie op 1024 x 768.

Opmerking: 1024 x 768 is de native resolution voor de Studio Display DVI. U kunt uw beeld ’uitvergroten’ om tekst en afbeeldingen te vergroten door andere schermresoluties te kiezen. In tegenstelling tot CRT -schermen kunnen LCD-schermen de scanfrequentie niet veranderen, en is het normaal dat bij sommige resoluties wazigheid ontstaat.

Open het regelpaneel Weergave en kies Lettertypen. Schakel het vakje ’anti-aliasing voor alle lettertypen’ uit.

 

Foutmeldingen-In de foutmelding staat: ’Dit beeldscherm wordt niet ondersteund door deze versie van het Apple Displays-software’

Zorg dat de computer geschikt is. Controleer of de DVI-videokaart op de juiste manier vastzit. (Raadpleeg de ’Eerste checklist’ aan het begin van dit hoofdstuk.)

Installeer de Apple Displays-software die werd meegeleverd bij de Studio Display DVI. Voor de installatiehandleiding kunt u de gebruikershandleiding raadplegen via de koppeling in het hoofdstuk Aanpassingen.

In foutmelding staat ’Deze versie van de systeemsoftware wordt niet ondersteund door de Apple Displays-software’

Als u dit bericht ziet tijdens de installatie van de Apple Displays-software kunt u controleren of u de opstartschijf hebt gekozen in het installatieprogramma.

Foutlichten Het indicatielampje is amberkleurig en knippert drie keer kort achter elkaar, en herhaalt dit steeds.

Zorg dat een correcte videokaart is geïnstalleerd.

Installeer de Apple Displays-software die werd geleverd bij de Studio Display DVI. Voor de installatiehandleiding kunt u de gebruikershandleiding raadplegen via de koppeling in het hoofdstuk Aanpassingen.

Indicatielampje knippert steeds twee keer kort en een keer lang en is amberkleurig.

Dit geeft aan dat er een probleem is met het schermlicht. Bel in de VS Apple technische ondersteuning op 800-919-2775. In Canada belt u 800-217-9517.

 

Diversen

 

Scherm loopt vast

Dit gebeurt als Energy Saver een conflict heeft met een schermbeveiligingsprogramma. Schakel of het schermbeveiligingsprogramma of Energy Saver uit en start de computer opnieuw op.

 

Computer sluit af of gaat in de sluimerstand als de aan/uit-knop van het beeldscherm ingedrukt wordt

De aan/uit-knop van het beeldscherm is standaard ingesteld om zowel de computer als het beeldscherm af te sluiten of in de sluimerstand te zetten. Om de aan/uit-knop in te stellen zodat het alleen het beeldscherm regelt opent u het regelpaneel Monitoren en gaat u naar de instellingen van de aan/uit-knop onder Voorkeuren. Kies de aan/uit-knop van het beeldscherm.

 

Veranderingen die zijn aangebracht in het regelpaneel Monitoren hebben geen effect op het beeld

Controleer of het goede beeldscherm in de titelbalk staat als u meerdere beeldschermen op uw computer hebt aangesloten.

Koppel alle externe USB-apparaten los, behalve het beeldscherm, het Apple toetsenbord en de muis.

Installeer de Apple Displays-software die werd geleverd bij de Studio Display DVI. Voor de installatiehandleiding kunt u de gebruikershandleiding raadplegen via de koppeling in het hoofdstuk Aanpassingen.

 

Geen beeld op het scherm als op de helderheidsknop wordt gedrukt, of geen energiemode-opties in het regelpaneel Monitoren

Zorg dat de USB-kabel van het beeldscherm aan een USB-poort van de computer is verbonden.

Installeer de Apple Displays-software die werd geleverd bij de Studio Display DVI. Voor de installatiehandleiding kunt u de gebruikershandleiding raadplegen via de koppeling in het hoofdstuk Aanpassingen.

Start de computer opnieuw op.

De knop Voorkeuren mist bij het regelpaneel Monitoren

Zorg dat de USB-kabel van het beeldscherm aan een USB-poort van de computer is verbonden.

Installeer het systeemsoftware opnieuw.

 

Als het beeld op het scherm verandert blijft het vorige beeld zichtbaar

Als u een constante en niet-veranderend beeld voor langere tijd op het beeldscherm laat staan kan en zwakke versie ervan blijven staan als het beeld eenmaal is veranderd.

Dit is een tijdelijk verschijnsel die het functioneren van het beeldscherm niet aantast. Om het beeld te verwijderen dient u het beeldscherm af te sluiten of via de Energy Saver-instellingen in de sluimerstand te zetten. De herstelperiode is afhankelijk van hoe lang het originele beeld op het scherm stond. Om het 'spookbeeld' te verwijderen moet het beeldscherm over het algemeen tussen een en twee keer zo lang uitstaan als de periode dat het originele beeld op het scherm stond.

Om dit verschijnsel te voorkomen raden wij aan om de Energy Saver-instellingen te gebruiken om het scherm in de sluimerstand (het beeld donker maken) te zetten als het niet in gebruik is. Als het scherm via de Energy Saver in de sluimerstand staat, is het indicatielampje ambergekleurd en staat het schermlicht uit. Een schermbeveiligingsprogramma kan wel gebruikt worden, maar sommige schermbeveiligers maken gebruik van het schermlicht en verminderen zo de bruikbaarheidsperiode van het schermlicht.

Publicatiedatum: