Apple LCD-schermen: indicatielampje knippert

Sommige Apple LCD-schermen geven een waarschuwing als een fout wordt ontdekt.

Als een van de Apple LCD-schermen een fout herkent, zal het LED-lampje knipperen volgens een bepaald patroon om aan te geven wat het probleem is.

kort, kort, kort Het beeldscherm herkent een verkeerde video-indeling of een niet-ondersteunde resolutie.
Controleer of uw apparatuur compatibel is en start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, reset u het PRAM.
kort, lang, kort Zorg ervoor dat u de juiste lichtnetadapter bij uw beeldscherm gebruikt. Deze waarschuwing zal alleen voorkomen bij beeldschermen uit 2004 of later die een externe lichtnetadapter nodig hebben.
kort, kort, lang Het beeldscherm herkent een fout bij de achtergrondverlichting. Controleer de stroomverbindingen van uw beeldscherm en start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Apple of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider.
Publicatiedatum: