Mac OS X: 'onbekende fout -2147352480' bij het branden van media op cd-r, cd-rw of dvd-r

Hiermee krijgt u informatie over het oplossen van problemen met Burn Underrun-beveiliging (Onbekende fout -2147352480) bij het branden van een schijf. Dit artikel is van toepassing op Mac OS X 10.2 of hoger.

Probeer deze tips:

 • Kies een brandsnelheid die lager is dan de maximumsnelheid voor de optische schijfeenheid.
 • Beëindig toepassingen die u niet gebruikt. Geopende toepassingen worden aangegeven met een wit cirkeltje in het Dock in Leopard en met een driehoekje in Tiger en eerdere versies van Mac OS X. 
 • Zorg dat u de computer niet beweegt, stoot of laat trillen wanneer een brandsessie bezig is.
 • Plak geen etiketten op lege schijven voordat deze zijn gebrand.
 • Gebruik lege schijven die zijn gemaakt voor de brandsnelheid van uw schijfeenheid. U kunt ook proberen schijven van een ander merk te gebruiken.
 • Zie Factoren die invloed kunnen hebben op het schrijven naar of het lezen van optische media.

Uw computer kan ook beter werken wanneer er meer geheugen (RAM) wordt geïnstalleerd of wanneer wordt gebruikgemaakt van een brandapparaat met een systeeminterface met hogere bandbreedte (zoals SCSI).

U kunt ook de optische schijfeenheid laten testen door een erkende Apple serviceprovider.

Het Consolehulpprogramma of -log geeft mogelijk het volgende aan:

'-2147352480 = 0x80020060 = kDRBurnUnderrunErr = Het apparaat heeft de buffer leeggemaakt omdat beveiliging tegen het leegraken van de buffer ontbreekt.'

Dit kan worden veroorzaakt door gebrek aan schijfruimte of beschikbare RAM. Er zijn aanwijzingen dat dit het geval is:<

 • Het probleem komt vaker voor tijdens het brandproces.
 • Het komt vaker voor dat de schijf voor een deel wordt gebrand en daarom niet meer kan worden gebruikt.

Er kan een fysieke oorzaak van het probleem zijn en deze kan soms worden herkend als:

 • Het probleem vaker voorkomt aan het begin van het brandproces.
 • De mislukte brandsessie de schijf onbeschreven achterlaat en de schijf opnieuw kan worden gebruikt (deze is nog steeds leeg).
 • Het branden begint maar wordt onderbroken door een extern incident.

 

Publicatiedatum: