De sluimerstand of inactiviteitsmodus in het voorkeurenpaneel Energiestand in Mac OS X

Leer meer over de opties voor de sluimerstand en inactiviteitsmodus in het voorkeurenpaneel Energiestand.

Opmerkingen

 • In dit artikel wordt met "draagbare Mac-computer" verwezen naar een Mac met een ingebouwd beeldscherm en toetsenbord, zoals een MacBook of MacBook Pro.
 • De onderdelen van het voorkeurenpaneel Energiestand die hieronder worden beschreven, zijn gebaseerd op OS X Lion. Oudere versies van OS X zijn gelijkaardig.

 

Over Energiestand

De instellingen in het voorkeurenpaneel Energiestand bepalen wat er gebeurt wanneer uw Mac gedurende een door u opgegeven periode niet wordt gebruikt.

Het voorkeurenpaneel Energiestand in OS X Lion op een draagbare Mac-computer


U kunt opgeven dat beeldschermen in de sluimerstand moeten worden gezet of harde schijven langzamer moeten draaien wanneer de computer inactief is.

Als u de schuifknop "Sluimerstand beeldscherm" lager instelt dan de schuifknop "Sluimerstand computer", wordt het beeldscherm (indien mogelijk) in de sluimerstand gezet zodra de computer lang genoeg inactief is. Als de computer lange tijd inactief blijft (hoelang is afhankelijk van de instelling van de schuifknop "Sluimerstand computer"), wordt deze volledig in de sluimerstand gezet nadat het beeldscherm in de sluimerstand is gezet (tenzij u de schuifknop "Sluimerstand computer" hebt ingesteld op Nooit).

U kunt de schuifknop "Sluimerstand computer" niet lager instellen dan de schuifknop "Sluimerstand beeldscherm" omdat de sluimerstand voor beeldschermen een onderdeel is van de sluimerstand voor de computer, zoals hieronder wordt beschreven in "Wat gebeurt er wanneer de Mac in de sluimerstand wordt gezet...".

Opmerking: op sommige oudere draagbare Mac-computers geeft het bovenstaande venster een grafiek waarin u "Langere gebruiksduur van batterij" of "Betere prestaties" kunt kiezen. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.


Uw Mac onmiddellijk in de sluimerstand zetten

Uw Mac wordt onmiddellijk in de sluimerstand gezet wanneer u een van de volgende acties uitvoert, ongeacht uw instellingen in het voorkeurenpaneel Energiestand:

 • Sluimer kiezen in het menu Apple (???)
 • Op Sluimer klikken nadat u op de aan/uit-knop hebt gedrukt
 • De draagbare Mac-computer dichtklappen


Wat gebeurt er wanneer de Mac in de sluimerstand wordt gezet (dus niet alleen in de inactiviteitsmodus of de sluimerstand voor het beeldscherm)?

Op alle Macs:

 • De microprocessor wordt in een modus met laag verbruik gezet.
 • Video-uitvoer wordt uitgeschakeld en een aangesloten beeldscherm kan worden uitgeschakeld of in een eigen inactiviteitsmodus worden gezet.
 • Harde schijven van Apple gaan langzamer draaien en schijven van andere fabrikanten gaan mogelijk langzamer draaien.

Op draagbare Mac-computers:

 • De Ethernet-poort wordt uitgeschakeld, indien van toepassing (zie opmerking hieronder).
 • Sleuven voor uitbreidingskaarten worden uitgeschakeld.
 • De ingebouwde modem, indien aanwezig, wordt uitgeschakeld (zie opmerking hieronder).
 • De AirPort-kaart, indien aanwezig, wordt uitgeschakeld (zie opmerking hieronder).
 • De USB-poorten reageren alleen op de aan/uit-knop op een extern toetsenbord (zie hieronder).
 • De optische-schijfeenheid, indien aanwezig, gaat langzamer draaien.
 • Audio-invoer en -uitvoer worden uitgeschakeld.
 • Toetsenbordverlichting, indien dit een functie van uw draagbare computer is, wordt uitgeschakeld.

Een computer verbruikt aanzienlijk minder energie in de sluimerstand dan wanneer deze actief is. Ook in de sluimerstand blijft de computer stroom leveren aan het RAM, zodat de inhoud van het RAM wanneer de computer in de sluimerstand wordt gezet, nog steeds beschikbaar wanneer de computer uit de sluimerstand wordt gehaald. Dit houdt ook in dat computers met meer RAM in de sluimermodus een beetje meer energie verbruiken.

Opmerking: draagbare computers zijn in de sluimerstand niet met een netwerk verbonden, maar kunnen uit de sluimerstand worden gehaald als de optie "Schakel sluimerstand uit voor netwerktoegang" in Energiestand is ingeschakeld. Als u bestandsdeling wilt gebruiken of uw internetverbinding niet wilt onderbreken, zet u de computer niet handmatig in de sluimerstand en sleept u de schuifknop "Sluimerstand computer" naar Nooit.

Tip: als u een draagbare Mac-computer met een extern toetsenbord uit de sluimerstand wilt halen, drukt u op de aan/uit-knop op het externe toetsenbord (indien aanwezig) of op een toets op het ingebouwde toetsenbord. Met de andere toetsen op het externe toetsenbord kunt u de draagbare computer in deze energiebesparende modus niet uit de sluimerstand halen. Als de computer niet volledig in de sluimerstand is gezet, maar alleen de harde schijf langzamer gaat draaien en de helderheid van het beeldscherm bij inactiviteit wordt verminderd, kunt u op elke toets op een van de toetsenborden drukken om de computer opnieuw te activeren.


Wat kan verhinderen dat een computer in de sluimerstand of inactiviteitsmodus wordt gezet?

Raadpleeg dit artikel.


Hoe werkt Energiestand in de veilige modus of indien opgestart vanaf een installatieschijf?

Als de computer in de veilige modus of vanaf een opstartschijf is opgestart, zijn de standaardinstellingen voor Energiestand van kracht. Deze kunnen verschillen van de instellingen die u in het voorkeurenpaneel Energiestand hebt geselecteerd. Energiestand wordt niet uitgeschakeld wanneer de computer in de veilige modus of vanaf een opstartschijf wordt opgestart.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)