Mac OS X v10.5: informatie over het aanpassen van de grootte van schijfpartities

Hier vindt u meer informatie over het aanpassen van de grootte van schijfpartities.

Van welke partities kan de grootte worden aangepast in Mac OS X v10.5 Leopard?

In Mac OS X v10.5 Leopard kan de grootte van elke schijfpartitie behalve de Master Boot Record-partitie worden aangepast. U kunt Schijfhulpprogramma gebruiken om te controleren of een partitie een Master Boot Record-partitie is en om de grootte van partities aan te passen.

Belangrijk: het wijzigen van de grootte van een Master Boot Record wist alle gegevens erop. Zorg er dus voor dat u eerst een back-up maakt van alle belangrijke bestanden op de betreffende partities.

Wat is een Master Boot Record?

Een Master Boot Record, of MBR, is de eerste sector van een gepartitioneerd schijfvolume. Het bevat informatie over hoe uw schijf is gepartitioneerd. Raadpleeg dit artikel voor meer geavanceerde informatie.

Publicatiedatum: