Mac OS: het bureaubladbestand opnieuw opbouwen en symbolen herstellen

In dit artikel wordt het bureaubladbestand beschreven, wanneer en hoe u dit opnieuw kunt opbouwen (bijvoorbeeld wanneer symbolen als "algemene" document- of programmasymbolen worden weergegeven), waarom het soms niet opnieuw kan worden opgebouwd en wat u in dat geval moet doen.

Opmerking: Algemene symbolen in System 7 tot en met Mac OS 9 zijn in bepaalde weergaven normaal. Als u een venster in de lijstweergave bekijkt met de kleinste symboolgrootte die beschikbaar is via het commando 'Weergaveopties' (of het regelpaneel 'Weergave' in System 7), worden de symbolen in hun algemene vorm weergegeven. Dit is normaal en u hoeft geen herstelactie uit te voeren om de symbolen te herstellen. Om de normale symbolen weer te geven, wijzigt u de grootte van de symbolen via het commando 'Weergaveopties'. Als de symbolen nog steeds als algemene symbolen worden weergegeven, volgt u de stappen die verderop in dit artikel staan vermeld. Dit gebeurt alleen als u de weergave 'Lijst' (of 'Op naam' of een andere lijstweergave in System 7) kiest uit het Weergave-menu voor een bepaald venster.

Wat is het bureaubladbestand?

Het bureaubladbestand in een onzichtbaar bestand dat op het hoogste niveau van de harde schijf staat. In dit bestand wordt bijgehouden welke documenten en programma's op de harde schijf staan.

De bestandsnaam is 'desktop' voor versies van System 6 en eerder. In System 7.0 en latere versies worden de namen 'Desktop DB' en 'Desktop DF' gebruikt.

Redenen om het bureaubladbestand opnieuw op te bouwen

Soms kan het voorkomen dat het bureaubladbestand te groot of onbruikbaar is geworden. Het is verstandig het bureaubladbestand ongeveer één keer per maand opnieuw op te bouwen.

Symptomen van een onbruikbaar bureaubladbestand

Een van de symptomen van een onbruikbaar bureaubladbestand is wanneer een melding verschijnt dat het programma waarmee een document is aangemaakt, niet kan worden gevonden als u dubbel klikt op een document.

Een ander symptoom is wanneer de symbolen op het bureaublad als algemene symbolen worden weergegeven. U kunt deze problemen oplossen door het bureaubladbestand opnieuw op te bouwen.

In het bureaubladbestand worden alle symbolen op een bepaalde harde schijf of diskette beheerd. Als u een nieuw of aangepast symbool toevoegt, kan het bureaubladbestand het symbool mogelijk niet laden of wordt een oudere versie van het symbool geladen. Om het aangepaste symbool op het bureaublad weer te geven, moet het bureaubladbestand opnieuw worden opgebouwd om het bestand bij te werken en het symbool vast te leggen.

Symbolen kunnen om onder andere de volgende redenen wijzigen in een algemeen documentsymbool (afbeelding 1) of een algemeen programmasymbool (afbeelding 2):
symbolen kunnen worden gewijzigd door beveiligings- of compressiesoftware;
de aangepaste symbolen zijn beschadigd of verwijderd;
het bureaubladbestand is onbruikbaar;
programma's die bestanden aanmaken wijzen mogelijk geen symbolen aan de bestanden toe;
het programma waarin een bestand is aangemaakt en een symbool is toegewezen is niet meer beschikbaar;
de "bundle bit"van een bestand, de bit die het speciale symbool aangeeft, is kwijtgeraakt.

Afbeelding 1. Algemeen documentsymbool

Afbeelding 2. Algemeen programmasymbool


Symptomen die aangeven dat het bureaubladbestand te groot is

Als het bureaubladbestand te groot wordt, kan het niet zo snel en efficiënt worden gelezen. Dit kan ertoe leiden dat bestanden in de Finder heel traag worden benaderd. Door het bureaubladbestand opnieuw op te bouwen, worden oude gegevens opgeschoond en heeft de Finder sneller toegang tot bestanden.

U kunt ook bestandsgewijs een reservekopie van de schijf maken, de schijf opnieuw initialiseren en de bestanden vervolgens herstellen. Hierdoor worden alle bestanden opnieuw gegroepeerd en gedefragmenteerd en wordt de schijfefficiëntie verbeterd.

Het bureaubladbestand opnieuw opbouwen

Als u het bureaubladbestand opnieuw opbouwt, worden bestanden weer aan de juiste programma's gekoppeld en wordt het bureaubladbestand herschreven.

Voordat u het bureaubladbestand opnieuw opbouwt, moet u controleren of u voldoende vrije schijfruimte hebt. Voor het opnieuw opbouwen van het bureaubladbestand is harde-schijfruimte vereist. Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is, kan het bureaubladbestand niet opnieuw worden opgebouwd. Als vuistregel geldt dat u vijf procent van de harde schijf of een andere schijf vrij moet houden.

Deze procedure werkt alleen als de Finder is geladen. Met programma's als At Ease wordt de Finder niet geladen. U moet dergelijke programma's sluiten voordat u het bureaubladbestand opnieuw opbouwt.

Opmerking: als op de computer systeemsoftware is geïnstalleerd die ouder is dan System 7.5 Update 2.0, gaan de opmerkingen die u voor bestanden in de infovensters hebt ingevoerd, verloren wanneer u het bureaubladbestand opnieuw opbouwt.

System 6 tot en met System 7.1.2

U kunt het bureaubladbestand handmatig opnieuw opbouwen door de Option- en Command-toets ingedrukt te houden terwijl de computer opstart. (Zie afbeelding 3.) Klik op 'OK' als het volgende bericht verschijnt: "Weet u zeker dat u het bureaublad van de schijf 'uw schijf' opnieuw wilt opbouwen? Opmerkingen in infovensters gaan verloren."

System 7.5 tot en met Mac OS 9

1. Voordat u het bureaubladbestand opnieuw opbouwt, controleert u in het regelpaneel 'Extensiebeheer' welke extensies zijn ingeschakeld. Hiervoor opent u het regelpaneel 'Extensiebeheer'. Kies 'Bewaar set' uit het venstermenu 'Sets'. In het venster 'Bewaar set' geeft u een naam op voor de geselecteerde extensies, bijvoorbeeld "Mijn extensies". Als u het venster sluit, wordt de naam van de set aan het venstermenu 'Sets' toegevoegd.
2. Schakel alle extensies uit. Hiervoor kiest u 'Alles uitgeschakeld' uit het venstermenu 'Sets'.
3. Voer de stap uit die voor uw versie van de systeemsoftware is vereist.
- System 7.5 tot en met System 7.5.5:
Schakel het regelpaneel 'Macintosh Easy Open' in. Open de lijst met regelpanelen en klik op 'Macintosh Easy Open'. Naast het regelpaneel wordt een vinkje weergegeven.
- Mac OS 7.6 tot en met Mac OS 7.6.1:
Schakel het regelpaneel 'Mac OS Easy Open' in. Open de lijst met regelpanelen en klik op 'Mac OS Easy Open'. Naast het regelpaneel wordt een vinkje weergegeven.
- Mac OS 8.0 tot en met Mac OS 8.1:
Schakel het regelpaneel 'DOS Bestandsuitwisseling' in. Open de lijst met regelpanelen en klik op 'DOS Bestandsuitwisseling'. Naast het regelpaneel wordt een vinkje weergegeven.
- Mac OS 8.5 tot en met Mac OS 9:
Schakel het regelpaneel 'Bestandsuitwisseling' in. Open de lijst met regelpanelen en klik op 'Bestandsuitwisseling'. Naast het regelpaneel wordt een vinkje weergegeven.
4. Start de computer opnieuw op terwijl u de Command- en Option-toets ingedrukt houdt. (Zie afbeelding 3.)


Afbeelding 3. Command- en Option-toets

5. Wanneer het bericht "Weet u zeker dat u het bureaublad van de schijf 'uw schijf' opnieuw wilt opbouwen?" verschijnt laat u de toetsen los en klikt u op 'OK'. (In oudere versies van de systeemsoftware tot Mac OS 7.6 wordt mogelijk tevens een waarschuwing weergegeven dat opmerkingen in de infovensters van bestanden verloren gaan.)
6. Als het bureaubladbestand opnieuw is opgebouwd, kiest u 'Regelpanelen' uit het Apple-menu.
7. Open het regelpaneel 'Extensiebeheer'.
8. Schakel de extensies opnieuw in. Hiervoor kiest u uit het venstermenu 'Sets' de set die u in stap 1 hebt opgeslagen.
9. Start de computer opnieuw op.

Mac OS X 10.0 en hoger

In Mac OS X kan het bureaubladbestand alleen in de Classic-omgeving opnieuw worden opgebouwd.
1. Kies 'Systeemvoorkeuren' uit het Apple-menu.
2. Klik op 'Classic'.
3. Klik op de tab 'Geavanceerd'.
4. Klik op de knop 'Bouw bureaublad op'.

Oorzaken waarom het bureaubladbestand soms niet opnieuw wordt opgebouwd

Het bureaubladbestand kan om verschillende redenen niet opnieuw worden opgebouwd.

Er is sprake van een conflicterende systeemextensie

Een systeemextensie kan soms voorkomen dat het bureaubladbestand opnieuw wordt opgebouwd. U kunt dit probleem als volgt proberen op te lossen:

Verwijder in System 6 alle niet-Apple extensies uit de Systeemmap. Bouw vervolgens het bureaubladbestand opnieuw op door de Option- en Command-toets ingedrukt te houden terwijl u de computer opstart. (Zie afbeelding 3.)

Bouw in System 7 tot en met 7.1.2 het bureaubladbestand opnieuw op terwijl de extensies zijn uitgeschakeld. Hierbij gaat u als volgt te werk:
1. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl de computer opstart.
2. Zodra de melding 'Welkom bij Macintosh Extensies uitgeschakeld' verschijnt, laat u de Shift-toets los en drukt u de Command- en Option-toets in. (Zie afbeelding 3.)
3. Houd de Command- en Option-toets ingedrukt totdat de melding verschijnt waarin u wordt gevraagd of u zeker weet dat u het bureaubladbestand opnieuw wilt opbouwen.
4. Laat de toetsen los en klik op 'OK'.

Voor System 7.5 en hoger volgt u de procedure in het regelpaneel 'Extensiebeheer' zoals in het bovenstaande gedeelte is beschreven.

Als u compressie- of beveiligingssoftware hebt gebruikt en de hiervoor beschreven procedures niet werken, neemt u contact op met de fabrikant van de software voor een oplossing.

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om het bureaubladbestand opnieuw op te bouwen

In System 7 is het niet nodig de grootte van de Finder-partitie te wijzigen, zoals soms het geval was in System 6. De enige manier waarop u de grootte van de Finder-partitie in System 7 kunt wijzigen, is door ResEdit te gebruiken of door met System 6.0.x op te starten en vervolgens de partitie te wijzigen.

De Finder werkt in System 7 iets anders dan in System 6.0.x. Het systeem gebruikt de bureaublad-database in plaats van de Resource Manager, zodat dit probleem in het systeem is opgelost. De Finder kan, indien nodig, extra geheugen van andere locaties gebruiken, zoals van de system heap.

Het is onder System 7 dus echt niet nodig om de partitiegrootte van de Finder te wijzigen.

Door de Finder-partitie te vergroten, reserveert u meer geheugen voor de Finder en vergroot u de omvang van de system heap. Dit gaat echter wel ten koste van het geheugen dat beschikbaar is voor programma's.

Als u toch de partitie wilt wijzigen door met System 6.0.x op te starten, volgt u onderstaande instructies. (U moet hiervoor opstarten vanaf een System 6.0.x-diskette wat met de meeste Macintosh computers van na System 7, waaronder de Quadra- en PowerBook-computers, niet mogelijk is.)

De instructies voor Macintosh computers die met System 6.0.x kunnen opstarten, zijn als volgt:
1. Start de Macintosh op vanaf een opstartdiskette met System 6, zoals de 800K-diskette 'Schijfbeheer' uit de Personal Upgrade Kit (gebruik niet de HD-diskette 'Schijfbeheer' waarop System 7 staat).
2. Klik op het Finder-bestand in de Systeemmap van de harde schijf van de Macintosh (niet op de Finder op de diskette).
3. Kies 'Info' uit het Archief-menu en vergroot de hoeveelheid geheugen die aan de Finder is toegewezen in het vak 'Huidige grootte'.
4. Sluit het infovenster.
5. Start de Macintosh opnieuw op met System 7 op (vanaf de harde schijf).

Nadat het bureaubladbestand opnieuw is opgebouwd, zijn de symbolen nog steeds niet hersteld

Als de symbolen niet zijn hersteld nadat u het bureaubladbestand opnieuw hebt opgebouwd, voert u Schijf-EHBO uit om eventuele problemen te herstellen. Als voor bepaalde bestanden algemene symbolen worden gebruikt (in plaats van aangepaste symbolen), zijn de volgende oorzaken mogelijk:
u beschikt niet over het programma waarmee de bestanden zijn aangemaakt;
de bestanden hebben mogelijk hun bundle bit verloren (als u het probleem niet kunt oplossen met Schijf-EHBO, kunt u mogelijk met hulpprogramma's van andere fabrikanten, zoals Norton Utilities en TechTool Pro de bundle bits herstellen);
het programma waarmee de bestanden zijn aangemaakt, wijst mogelijk geen speciale symbolen aan de bestanden toe (neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie);
u gebruikt mogelijk aangepaste symbolen die door het bureaubladbestand niet opnieuw kunnen worden opgebouwd. Raadpleeg voor meer informatie artikel 7848: "Mac OS: mappen met aangepaste symbolen maken en gebruiken"

Publicatiedatum: