Over de beveiligingsinhoud van Safari 14,1

In dit document wordt de beveiligingsinhoud van Safari 14.1 beschreven.

Over Apple beveiligingsupdates

Ter bescherming van onze klanten maakt Apple geen beveiligingskwesties openbaar en bespreekt of bevestigt Apple deze niet totdat een volledig onderzoek is uitgevoerd en de benodigde patches of releases beschikbaar zijn. Recente releases staan vermeld op de pagina Apple beveiligingsupdates.

Apple beveiligingsdocumenten verwijzen naar kwetsbaarheden met CVE-ID waar mogelijk.

Raadpleeg de pagina Apple productbeveiliging voor meer informatie over beveiliging.

Safari 14,1*

Uitgebracht op 4 mei 2021

WebKit

Beschikbaar voor: macOS Catalina en macOS Mojave

Impact: het verwerken van kwaadwillig vervaardigde webinhoud kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code. Apple is op de hoogte van een melding dat er mogelijk actief misbruik is gemaakt van dit probleem.

Beschrijving: een probleem met geheugenbeschadiging is verholpen door verbeterd statusbeheer.

CVE-2021-30665: yangkang (@dnpushme) & zerokeeper & bianliang van 360 ATA

WebKit

Beschikbaar voor: macOS Catalina en macOS Mojave

Impact: het verwerken van kwaadwillig vervaardigde webinhoud kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code. Apple is op de hoogte van een melding dat er mogelijk actief misbruik is gemaakt van dit probleem.

Beschrijving: een probleem met overloop van gehele getallen is verholpen door een verbeterde invoervalidatie.

CVE-2021-30663: een anonieme onderzoeker

 

* Safari 14.1 omvat de beveiligingsinhoud van Safari 14.1 (uitgebracht op 26 april 2021). Nadat deze update is geïnstalleerd, is het build-nummer voor Safari 14.1 15611.1.21.161.7 op macOS Catalina en 14611.1.21.161.7 op macOS Mojave.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: