Over herkalibratie van de meldingen over de batterijconditie in iOS 14.5

Meer informatie over herkalibratie van het meldsysteem van de batterijconditie op iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Herkalibratie in iOS 14.5 en hoger

iOS 14.5 omvat een update die ervoor zorgt dat de maximale capaciteit* en piekprestaties van de batterij van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max opnieuw worden gekalibreerd door het meldsysteem van de batterijconditie om onnauwkeurige schattingen van de batterijconditie voor sommige gebruikers te verhelpen. Symptomen van deze fout omvatten onverwacht gedrag in batterijverbruik of, in een klein aantal gevallen, verminderde piekprestaties. Deze onnauwkeurige meldingen over de batterijconditie zijn geen indicatie voor de werkelijke batterijconditie.

Tijdens herkalibratie van het meldsysteem van de batterijconditie ziet u mogelijk een bericht in 'Instellingen' > 'Batterij' > 'Batterijconditie'. De herkalibratie van de maximumcapaciteit en piekprestaties gebeurt tijdens regelmatige oplaadcycli en dit proces duurt mogelijk een aantal weken. Het weergegeven percentage voor de maximumcapaciteit verandert niet tijdens de herkalibratie. De piekprestaties worden mogelijk bijgewerkt, maar de meeste gebruikers merken hier waarschijnlijk niets van. Als er eerder een bericht werd weergegeven over mindere prestaties voor de batterij, verdwijnt dit bericht na de update naar iOS 14.5. 

Wanneer de herkalibratie is voltooid, worden het percentage voor de maximumcapaciteit en de piekprestaties bijgewerkt. Het bericht over herkalibratie verdwijnt ook, waarmee wordt aangegeven dat het proces is voltooid. 

Als tijdens de herkalibratie van het meldsysteem van de batterijconditie wordt aangegeven dat de batterijconditie aanzienlijk is verminderd, verdwijnt dit batterijservicebericht.  

In een klein aantal gevallen mislukt herkalibratie mogelijk en wordt er een nieuw batterijservicebericht weergegeven. In dit geval kan een erkende Apple serviceprovider de batterij gratis vervangen om volledige prestaties en capaciteit te herstellen. Dit duidt niet op een veiligheidsprobleem en u kunt uw batterij nog steeds gebruiken.

* De maximale batterijcapaciteit wordt bepaald aan de hand van een aantal algoritmen en metingen tijdens gebruik. Na verloop van tijd worden deze algoritmen mogelijk bijgewerkt om de beste schatting van de maximale batterijcapaciteit te bieden.

Berichten over de herkalibratie van de batterij

Nadat u uw iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max hebt bijgewerkt naar iOS 14.5, ziet u mogelijk een van de volgende berichten in 'Instellingen' > 'Batterij' > 'Batterijconditie'.

 

Batterij herkalibreren

Als u het onderstaande bericht ziet, houdt dit in dat het meldsysteem van de batterijconditie op uw iPhone wordt geherkalibreerd.

Het meldsysteem van de batterijconditie herkalibreert momenteel de maximumcapaciteit en piekprestaties. Dit proces kan een enkele weken duren. Meer informatie...

Het herkalibreren van de maximumcapaciteit en piekprestaties wordt over een langere periode uitgevoerd met regelmatige oplaadcycli. Als het proces is voltooid, verdwijnt het bericht over herkalibratie en wordt het percentage voor de maximumcapaciteit bijgewerkt.

 

Kan geen onderhoud aanbevelen

Als u het onderstaande bericht ziet, houdt dit in dat het meldsysteem van de batterijconditie op uw iPhone wordt geherkalibreerd. Tijdens dit proces kan er op uw iPhone geen batterijonderhoud worden aanbevolen.

Het meldsysteem van de batterijconditie herkalibreert momenteel de maximumcapaciteit en piekprestaties. Dit proces kan een enkele weken duren. Op dit moment kan er geen onderhoud worden aanbevolen. Meer informatie...

Als er eerder een bericht werd weergegeven dat de batterijconditie is verslechterd, wordt dit bericht verwijderd nadat er is bijgewerkt naar iOS 14.5. De herkalibratie van de maximale capaciteit en piekprestaties wordt over een langere periode uitgevoerd tijdens de normale oplaadcycli. Als het proces is voltooid, verdwijnt het bericht over herkalibratie en wordt het percentage voor de maximumcapaciteit bijgewerkt.

 

Herkalibratie mislukt

 Als u het onderstaande bericht ziet, betekent dit dat het herkalibreren van het meldsysteem van de batterijconditie is mislukt.

Herkalibratie van het meldsysteem van de batterijconditie is mislukt. Een erkende Apple serviceprovider kan de batterij gratis vervangen om volledige prestaties en capaciteit te herstellen. Meer info over serviceopties...

Dit bericht duidt niet op een veiligheidsprobleem. U kunt uw batterij nog steeds gebruiken. U kunt echter wel meer merkbare problemen met de batterij en prestaties ervaren. Een erkende Apple serviceprovider kan de batterij gratis vervangen om de volledige prestaties en capaciteit te herstellen. Meer informatie over het aanvragen van service voor uw batterij.

Onderhoud aan de batterij

Omdat de huidige meldingen over de batterijconditie mogelijk onnauwkeurig zijn, raden we aan te wachten tot de herkalibratie is voltooid voordat u contact opneemt met een erkende Apple serviceprovider. Als uw apparaat nog wordt gedekt door garantie, AppleCare+ of consumentenwetgeving, wordt de servicedekking voor een batterij met dit probleem tijdelijk verlengd om de herkalibratieperiode te dekken. Als er na de herkalibratie onderhoud aan de batterij van uw iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max wordt aanbevolen, neemt u contact op met Apple Support voor meer informatie over de serviceopties. Als uw iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max schade heeft waardoor de reparatie wordt bemoeilijkt, zoals een gebarsten scherm, moet dat probleem voorafgaand aan de service worden opgelost. In bepaalde gevallen kunnen kosten in rekening worden gebracht voor deze aanvullende reparatie.

U kunt ook contact opnemen met Apple Support als u eerder hebt betaald voor service buiten de garantie van de batterij van uw iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max nadat u een bericht over een verslechterde batterijconditie hebt gekregen of omdat de batterij onverwacht gedrag vertoonde.

Meer informatie

Lees De batterij en de prestaties van de iPhone voor meer informatie over de prestaties van uw iPhone en welke invloed de batterij hierop heeft.

Publicatiedatum: