Meer informatie over appclips

Lees hoe u appclips activeert, welke gegevens van u worden verzameld wanneer u een appclip gebruikt en hoe u appclips beheert op uw apparaat.

Appclips

Appclips zijn stukjes van een app waarmee u een taak snel kunt uitvoeren zonder de hele app te hoeven downloaden. Appclips kunnen op verschillende manieren worden geactiveerd, door bijvoorbeeld een appclip of QR-code te scannen, op de NFC-tag van een appclip te tikken, een appclip te openen vanuit een link in iMessage of een appclip te starten vanuit een Smart App Banner in Safari. Appclips kunnen ook worden voorgesteld door Siri of in Apple Kaarten.

Wanneer u een appclip start, stuurt uw apparaat informatie naar Apple over welke appclip moet worden opgehaald en gedownload naar uw apparaat. Deze informatie laat niet zien welke link, tag of code u hebt gebruikt om de appclip te starten. Voor gebruikers die ervoor hebben gekozen om apparaatanalyses met Apple te delen, stuurt hun apparaat een aantal beperkte, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens van hun gebruik van appclips om appclips en andere producten en diensten van Apple voor hen en anderen te helpen verbeteren.

Ontwikkelaars van appclips kunnen afzonderlijk informatie over u verzamelen via de appclip, en als u de appclip upgradet naar de volledige app kunnen uw gegevens naar de app worden overgebracht. Voor meer informatie over de manier waarop de ontwikkelaar uw gegevens gebruikt, raadpleegt u de App Store-productpagina voor de volledige app en het privacybeleid van de ontwikkelaar.

Bevestiging van locatie

Wanneer u een appclip activeert vanuit een NFC-tag of QR-code, kan de appclip u vragen om uw locatie te bevestigen. Door uw locatie te bevestigen kan de ontwikkelaar beter begrijpen of de NFC-tag of QR-code van de beoogde locatie is verplaatst. Als u toestaat dat appclips uw locatie bevestigen, stuurt uw apparaat de appclip een 'ja' of 'nee' om aan te geven of uw apparaat in de buurt is van de locatie die door de ontwikkelaar van de appclip is geselecteerd. De appclip ontvangt niet uw exacte locatie via het bevestigen van de locatie. 

De eerste keer dat een appclip u vraagt om uw locatie te bevestigen, wordt u gevraagd of u uw keuze wilt toepassen op alle appclips. Als u uw keuze toepast op alle appclips door 'Sta toe voor alle appclips' of 'Sta niet toe' te selecteren, wordt u niet opnieuw gevraagd om uw locatie te bevestigen. Als u ervoor kiest om uw locatie alleen voor de betreffende appclip te bevestigen ('Sta één sessie toe'), wordt u bij elke appclip opnieuw gevraagd om uw locatie te bevestigen. Nadat u uw keuze hebt ingesteld, kunt u uw selectie wijzigen op de kaart van de appclip die wordt weergegeven de eerste keer dat u de appclip start. Ga in Instellingen naar 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Appclips' en wijzig de instelling voor 'Bevestig locatie' om het bevestigen van uw locatie in en uit te schakelen. 

Als voor de werking van de appclip toegang tot de locatiegegevens van uw apparaat nodig is, kan de ontwikkelaar apart toegang vragen tot locatievoorzieningen. Als u toestemming geeft, heeft de appclip één dag toegang en alleen tijdens het gebruik van de appclip. 

Meldingen

Telkens wanneer u een appclip start op uw apparaat, kan de appclip u tot acht uur lang meldingen sturen. U kunt deze functie rechtstreeks op de kaart van de appclip in- of uitschakelen. Ook kunt u meldingen voor alle appclips beheren via 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Appclips'.

Appclips beheren

Als u appclips wilt uitschakelen, gaat u in Instellingen naar 'Schermtijd' > 'Beperkingen' > 'Beperkingen voor materiaal', tikt u op 'Appclips' en selecteert u 'Sta niet toe'. Wanneer u 'Sta niet toe' selecteert, worden alle appclips die nu op uw apparaat staan, verwijderd.

Delen met derden

Voor gebruikers die ervoor hebben gekozen analyses te delen met externe ontwikkelaars, deelt Apple een deel van de analysegegevens dat relevant is voor de appclip van die ontwikkelaar, zolang de analysegegevens en statistieken zijn samengevoegd of gepresenteerd op een wijze waardoor uw identiteit niet kan worden achterhaald. Apple deelt deze informatie om de externe ontwikkelaars van Apple te helpen bij het verbeteren van hun appclips, apps, producten en diensten die zijn ontworpen voor gebruik met Apple producten.

U kunt het delen van crashgegevens en statistieken over uw gebruik van appclips met externe app-ontwikkelaars in- of uitschakelen via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Analyse en verbeteringen' > 'Deel met appontwikkelaars'. 

Retentie

Gegevens die zijn gekoppeld aan een appclip, worden van uw apparaat verwijderd nadat u de appclip 10 dagen niet hebt gebruikt. Als u bent ingelogd bij de appclip met Log in met Apple, worden de gegevens verwijderd nadat u de appclip 30 dagen niet hebt gebruikt. Appclips worden automatisch van uw apparaat verwijderd nadat u de appclip 30 dagen niet hebt gebruikt.

De door Apple ontvangen gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacybeleid van Apple, dat u kunt nalezen op www.apple.com/privacy.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: