Wat u moet doen als u een melding krijgt dat u een AirTag, Zoek mijn-netwerkaccessoire of set AirPods bij u hebt

Met een AirTag kunt u makkelijk uw spullen opsporen, zoals uw sleutels, portemonnee, handtas, rugzak, bagage en nog veel meer. Nadat u de AirTag met uw iPhone, iPad of iPod touch hebt geconfigureerd, kunt u de AirTag aan een van uw eigendommen bevestigen. Vervolgens verschijnt de AirTag op het tabblad 'Objecten' in de Zoek mijn-app.

AirTags en apparaten die deel uitmaken van het programma voor Zoek mijn-netwerkaccessoires en bepaalde AirPods-modellen (AirPods (3e generatie), AirPods Pro en AirPods Max), gebruiken het Zoek mijn-netwerk om uw eigendommen te volgen en terug te vinden.* Nadat u een compatibel object hebt geconfigureerd, wordt dit weergegeven op het tabblad 'Apparaten' of 'Objecten' in de Zoek mijn-app.

AirTags, AirPods en andere Zoek mijn-netwerkaccessoires zijn voorzien van functies om ongewenst volgen tegen te gaan. Ze mogen niet worden gebruikt om personen te volgen of om voorwerpen te volgen die niet uw eigendom zijn. In veel landen en regio's is het een misdrijf als u deze producten gebruikt om personen te volgen zonder hun toestemming. Als wordt ontdekt dat een AirTag, set AirPods of Zoek mijn-netwerkaccessoire wordt gebruikt om iemand onrechtmatig te volgen, kan de politie alle beschikbare informatie opvragen bij Apple voor het uitvoeren van een onderzoek.

AirTags, AirPods en Zoek mijn netwerk-accessoires zijn ontworpen voor bescherming van uw privacy wanneer u ze gebruikt om bij te houden waar uw belangrijke eigendommen zich bevinden. Ze hebben unieke Bluetooth-ID's die voortdurend veranderen. Het Zoek mijn-netwerk gebruikt end-to-end-encryptie en is ontworpen met privacy in gedachten.

Meer informatie over Zoek mijn en privacy

Ongewenst volgen

Als een AirTag, set AirPods of ander Zoek mijn-accessoire niet meer bij de eigenaar in de buurt is en gedurende langere tijd met u meebeweegt, wordt u op een van de volgende twee manieren gewaarschuwd. Deze functies zijn speciaal ontworpen om te voorkomen dat anderen u proberen te volgen zonder dat u dat weet.

 1. Als u een iPhone, iPad of iPod touch hebt, stuurt Zoek mijn een melding naar uw Apple apparaat. Deze functie is beschikbaar in iOS of iPadOS 14.5 of hoger. Om meldingen te kunnen ontvangen, moet u het volgende doen:
  • Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' en schakel 'Locatievoorzieningen' in.
  • Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem'. Schakel 'Zoek mijn iPhone' in.
  • Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem'. Schakel 'Belangrijke locaties' in om een melding te ontvangen wanneer u op een belangrijke locatie aankomt, bijvoorbeeld als u thuiskomt. 
  • Ga naar 'Instellingen' > 'Bluetooth' en schakel Bluetooth in. 
  • Ga naar de Zoek mijn-app, tik op het tabblad 'Ik' en schakel Trackingmeldingen in.
  • Schakel de vliegtuigmodus uit. Als uw apparaat is ingesteld op de vliegtuigmodus, ontvangt u geen trackingmeldingen.
 2. AirTags, oplaadcases voor AirPods Pro (2e generatie) of Zoek mijn-netwerkaccessoires die langere tijd niet bij de eigenaar in de buurt zijn, spelen een geluid af wanneer ze worden verplaatst.

Als u een onbekende AirTag, een onbekend Zoek mijn-netwerkaccessoire of een onbekende set AirPods detecteert, volgt u de onderstaande stappen om er meer over te weten te komen. Hier leest u ook hoe u het gedetecteerde object kunt vinden en uitschakelen. Als u een Android-apparaat gebruikt, kunt u de Tracker Detect-app downloaden om een AirTag of Zoek mijn-netwerkaccessoire te zoeken dat niet meer bij de eigenaar in de buurt is en die mogelijk bij u is.

Als u een melding ziet

Als u een van de volgende meldingen op uw iPhone, iPad of iPod touch ziet, is het mogelijk dat een object dat compatibel is met het Zoek mijn-netwerk, met u meebeweegt en dat de locatie ervan door de eigenaar kan worden gezien. Dit kan een AirTag, een set AirPods, AirPods Pro, AirPods Max of een Zoek mijn-netwerkaccessoire van derden zijn.

Het is mogelijk dat de AirTag of het Zoek mijn-netwerkaccessoire bevestigd is aan een object dat u leent of dat u de melding ontvangt omdat u de AirPods van iemand anders leent. Als u een AirTag of een ander object dat compatibel is met het Zoek mijn-netwerk, leent van een lid van uw Delen met gezin-groep, kunt u meldingen voor dat object voor één dag of voor onbepaalde tijd uitschakelen.

Als een AirTag die niet in de buurt van de eigenaar is gedurende langere tijd met u meebeweegt, of als uw iPhone is ingeschakeld en een AirTag die langere tijd niet bij de eigenaar in de buurt is een geluid afspeelt om aan te geven dat hij is verplaatst, wordt de volgende waarschuwing weergegeven: 'AirTag beweegt met je mee'.

Trackingmelding op een iPhone

In Zoek mijn wordt een kaart weergegeven waarop te zien is waar de AirTag, het Zoek mijn-netwerkaccessoire of de set AirPods met u is gezien. Met rode stippen wordt aangegeven waar het onbekende object is gedetecteerd in de buurt van uw iPhone, iPad of iPod touch. De stippellijnen tussen de rode stippen geven de route aan waar het object in de buurt van u is gedetecteerd. Met de rode stippen wordt niet aangegeven wanneer de eigenaar van het object de locatie van het object bekijkt.

Onbekend item weergegeven op een kaart in de Zoek mijn-app op een iPhone 

Als de AirPods die niet meer bij de eigenaar in de buurt zijn, gedurende langere tijd met u meebewegen, wordt een van de volgende meldingen weergegeven: 'AirPods gevonden', 'AirPods Pro gevonden' of 'AirPods Max gevonden'.

Trackingmelding op een iPhone

Als een Zoek mijn-netwerkaccessoire dat niet meer bij de eigenaar in de buurt is, gedurende langere tijd met u meebeweegt, wordt deze melding weergegeven: '[Productnaam] gevonden' (waarbij [Productnaam] de naam is van het Zoek mijn-netwerkaccessoire dat is gevonden). 

Trackingmelding op een iPhone

Als er een set AirPods of een Zoek mijn-netwerkaccessoire is gevonden, maar de Zoek mijn-app op dat moment problemen heeft om verbinding te maken met de AirPods, het accessoire of de server, wordt deze melding weergegeven: 'Onbekend accessoire gevonden'. Deze melding wordt alleen weergegeven als een set AirPods of een Zoek mijn-netwerkaccessoire bij u in de buurt is gevonden. Bij een AirTag verschijnt deze melding niet. Het kan hierbij om geleende AirPods gaan of om AirPods die een vriend(in) of familielid per ongeluk heeft laten liggen. 

Trackingmelding op een iPhone

Onbekende AirTags, AirPods of Zoek mijn-netwerkaccessoires vinden

Als u een melding krijgt dat er een AirTag, set AirPods of ander Zoek mijn-netwerkaccessoire met u meebeweegt, volgt u deze stappen om het object te vinden. Controleer om te beginnen of u via de Zoek mijn-app een geluid kunt afspelen op het onbekende accessoire:

 1. Tik op de melding.
 2. Tik op 'Ga door' en tik vervolgens op 'Speel geluid af'.
 3. Luister of u het geluid kunt horen. U kunt het geluid opnieuw afspelen als u meer tijd nodig hebt om het object te vinden.

Als de optie om een geluid af te spelen niet beschikbaar is, bevindt het object zich misschien niet meer bij u in de buurt. Of als het object sinds de vorige avond bij u in de buurt was, is de ID ervan misschien gewijzigd. De Zoek mijn-app gebruikt de ID om te bepalen of het hetzelfde object is dat met u meebeweegt. Als het object zich in de buurt van de eigenaar bevindt, kunt u ook geen geluid afspelen.

Als het onbekende accessoire een AirTag is en u hebt een ondersteund iPhone-model met Ultra Wideband, kunt u ook tikken op 'Zoek in de buurt' om 'Nauwkeurig zoeken' te gebruiken om u te helpen de onbekende AirTag te lokaliseren.

 1. Tik op de melding.
 2. Tik op 'Doorgaan' en tik vervolgens op 'Zoek in de buurt'.
 3. Volg de instructies op het scherm en blijf in beweging totdat uw iPhone verbinding maakt met de onbekende AirTag.
 4. Uw iPhone geeft de afstand en richting naar de onbekende AirTag weer. Gebruik die informatie om dichter bij de onbekende AirTag te komen totdat u deze vindt.
  • Wanneer de AirTag zich binnen het Bluetooth-bereik van uw iPhone bevindt, kunt u een geluid op de AirTag afspelen door op de knop 'Speel geluid af' te tikken .
  • Als uw iPhone meldt dat er meer licht nodig is, tikt u op de knop 'Zet zaklamp aan' .
 5. Als u klaar bent, tikt u op de knop 'Gereed' .

Als de optie om een geluid af te spelen niet beschikbaar is, als u het geluid niet kunt horen of als u het item niet kunt vinden met 'Nauwkeurig zoeken' en u denkt dat het item nog steeds bij u is, zoek dan in uw bezittingen om het te vinden. Controleer de kleding die u draagt of andere eigendommen waarin het apparaat zich kan bevinden. Het kan zich op een plek bevinden die u niet vaak controleert, zoals een jaszak, het buitenvak van een tas of uw voertuig. Als u het apparaat niet kunt vinden, of als u denkt dat uw veiligheid in gevaar is, ga dan naar een veilige publieke locatie en neem contact op met de politie.

Als u een AirTag geluid hoort maken

Om personen in de buurt te waarschuwen, speelt een AirTag die gedurende langere tijd niet meer bij de eigenaar in de buurt is, een geluid af als deze wordt verplaatst. Als u een AirTag vindt nadat deze geluid heeft gemaakt, kunt u een apparaat met NFC, zoals een iPhone of Android-telefoon, gebruiken om te zien of de eigenaar de AirTag als verloren heeft opgegeven en of u kunt helpen de AirTag terug te bezorgen. Als u denkt dat deze AirTag of dit Zoek mijn-netwerkaccessoire wordt gebruikt om personen te volgen zonder hun toestemming, kunt u instructies krijgen om de AirTag of het accessoire uit te schakelen. 

Over deze AirTag-informatie op een iPhone


Informatie over een AirTag, Zoek mijn-netwerkaccessoire of set AirPods opvragen of deze uitschakelen

Als u een onbekende AirTag hebt gevonden, kunt u deze stappen volgen om informatie over de AirTag weer te geven of de AirTag uit te schakelen:  

 1. Als u een AirTag hebt gevonden, houdt u de bovenkant van uw iPhone of NFC-compatibele smartphone bij de witte kant van de AirTag totdat er een melding wordt weergegeven.
 2. Tik op de melding. Er wordt een website geopend met informatie over de AirTag, waaronder het serienummer en de laatste vier cijfers van het telefoonnummer van de persoon die de AirTag heeft geregistreerd. Hiermee kunt u de eigenaar identificeren als deze een bekende van u is. U kunt een schermafbeelding maken om de informatie vast te leggen.
 3. Als de eigenaar de AirTag als verloren heeft opgegeven, kan het zijn dat u een bericht ziet met contactinformatie van de eigenaar.

Voor meer informatie over een set AirPods of Zoek mijn-netwerkaccessoire waarvan de eigenaar niet in de buurt is, scrolt u naar de onderkant van het tabblad 'Objecten' en tikt u vervolgens op 'Identificeer gevonden object'.

Als u een lijst wilt bekijken van alle AirTags en Zoek mijn-netwerkaccessoires waarover u een melding hebt ontvangen, opent u de Zoek mijn-app op uw iPhone, iPad of iPod touch. Tik op 'Objecten'. Scrol naar de onderkant en tik op 'Objecten gevonden bij jou'. In de lijst staan de objecten waarvoor u recentelijk een melding over ongewenst volgen hebt ontvangen. Als de optie om een geluid af te spelen niet beschikbaar is, bevindt het object zich misschien niet meer bij u in de buurt of bevindt het zich in de buurt van de eigenaar. Als het object sinds de vorige avond bij u in de buurt was, is de ID ervan mogelijk gewijzigd.

Onbekende AirTag op een kaart in de Zoek mijn-app

Als u de AirTag, de set AirPods of het Zoek mijn-netwerkaccessoire wilt uitschakelen zodat de locatie ervan niet meer wordt gedeeld, tikt u op 'Instructies om object uit te schakelen' en volgt u de stappen op het scherm. Nadat de AirTag, de set AirPods of het Zoek mijn-netwerkaccessoire is uitgeschakeld, ontvangt de eigenaar geen nieuwe informatie meer over de locatie ervan. U ontvangt ook geen meldingen over ongewenst volgen meer voor dit object.

Instructies over hoe u AirTag uitschakelt

Neem contact op met de politie als u denkt dat uw veiligheid in gevaar is. De politie kan informatie over het object opvragen bij Apple. Mogelijk moet u de AirTag, de set AirPods of het Zoek mijn-netwerkaccessoire en het serienummer van het apparaat verstrekken.

Als u het Zoek mijn-netwerk op uw apparaat deactiveert of Bluetooth of Locatievoorzieningen op uw iPhone uitschakelt, kan de eigenaar van de AirTag, de set AirPods, of het Zoek mijn-netwerkaccessoire nog steeds de locatie van die AirTag of dat accessoire zien. Om het object uit te schakelen, moet u de bovenstaande instructies volgen.


Met een Android-apparaat controleren of er AirTags of Zoek mijn-netwerkaccessoires in de buurt zijn

Als u een Android-apparaat gebruikt, kunt u de Tracker Detect-app downloaden uit de Google Play Store. Tracker Detect zoekt binnen het Bluetooth-bereik naar objecttrackers die niet meer bij de eigenaar in de buurt zijn en die compatibel zijn met het Zoek mijn-netwerk van Apple. Deze omvatten AirTags en compatibele objecttrackers die gebruikmaken van het Zoek mijn-netwerk. Als u denkt dat iemand een AirTag of een andere objecttracker gebruikt om uw locatie te volgen, kunt u met Tracker Detect scannen om de tracker te vinden. Als de app gedurende ten minste 10 minuten een AirTag of compatibele objecttracker bij u in de buurt detecteert, kunt u een geluid laten afspelen om deze te vinden.

Ga naar Google Play om de Tracker Detect-app te downloaden


Aanvullende informatiebronnen

Als u denkt dat uw veiligheid in gevaar is, kunnen deze informatiebronnen van nut zijn:

 

* Het Zoek mijn-netwerk wordt niet ondersteund in Zuid-Korea.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: