Tekst toevoegen aan uw iMovie-project

Voeg tekst toe aan video-, foto- of achtergrondfragmenten, maak een titelsequentie en voeg een aftiteling toe aan uw film.

Titels en tekst toevoegen in iMovie op een iPhone of iPad

Voeg tekst toe aan een videofragment, foto of achtergrond in uw project en bewerk vervolgens de tekst. U kunt ook een titelsequentie of aftiteling voor uw film maken.

Tekst toevoegen aan een fragment

U kunt in de tijdbalk tekst toevoegen aan elk video-, foto- of achtergrondfragment. Tik op het fragment, tik op de knop 'Titels' in het infovenster onder in het scherm en tik vervolgens op een titelstijl.

Tekst bewerken

Nadat u tekst aan een fragment hebt toegevoegd, kunt u de tekst bewerken, veranderen waar de titel op het scherm wordt weergegeven en meer. Tik terwijl het project geopend is op het fragment en vervolgens op de knop 'Titels' in het infovenster onder in het scherm. U kunt de tekst bewerken, verplaatsen en meer:

 • De tekst bewerken: tik op de tekst in de viewer boven de tijdbalk, tik op 'Wijzig', voer nieuwe tekst in met het toetsenbord en tik op 'Gereed' op het toetsenbord.
 • De tekst verplaatsen: sleep de tekst naar een nieuwe positie.
 • De grootte van de tekst aanpassen: knijp de tekst om deze te vergroten of verkleinen.
 • Lettertypestijlen wijzigen: tik op de knop 'Lettertype' of op de knop 'Kleur' in het infovenster. Tik op de knop 'Meer' om meer opties voor lettertypestijlen weer te geven.

U kunt de titelstijl op elk moment wijzigen, met behoud van eventuele bewerkingen die u al hebt aangebracht:

 1. Tik terwijl uw project geopend is op het fragment in de tijdbalk en vervolgens op de knop 'Titels'.
 2. Tik op een andere titelstijl om deze in de viewer te bekijken.

Om tekst uit een fragment te verwijderen, tikt u op het fragment, op de knop 'Titels' en vervolgens op 'Geen' in de titelstijlen die worden weergegeven.

Een titelsequentie of aftiteling maken

Als u een titelsequentie of aftiteling voor uw film wilt maken, voegt u een achtergrondfragment toe aan het begin of einde van de film en voegt u vervolgens tekst toe aan het achtergrondfragment. iMovie bevat uiteenlopende stijlen, waaronder bewegende stijlen, die u in uw film kunt gebruiken.

 1. Scrol terwijl uw iMovie-project geopend is door de tijdbalk totdat u bij het begin of einde van de film komt. 
 2. Tik op de knop 'Voeg media toe' en tik op 'Achtergronden'.
 3. Tik op een achtergrond en tik op de knop 'Voeg toe aan project' .
 4. Tik in de tijdbalk op het achtergrondfragment dat u zojuist hebt toegevoegd en vervolgens op de knop 'Titels' in het infovenster onder in het scherm.iPad iMovie-project met geopend infovenster met achtergrond en titel
 5. Tik op een titelstijl. De tekst verschijnt in de viewer boven de tijdbalk. Om een andere stijl te kiezen, tikt u op een stijl in het infovenster onder in het scherm.
 6. Kort het achtergrondfragment in tot de gewenste lengte.

U kunt dan de tekst bewerken, veranderen waar de tekst op het scherm verschijnt en meer.


Titels en tekst toevoegen in iMovie op een Mac

Voeg tekst toe aan een videofragment, foto of achtergrond in uw project en bewerk vervolgens de tekst. U kunt ook een titelsequentie of aftiteling voor uw film maken.

Tekst toevoegen aan een fragment

U kunt als volgt in de tijdbalk tekst toevoegen aan een video-, foto- of achtergrondfragment.

 • Plaats de afspeelkop waar u de tekst wilt hebben, klik op 'Titels' boven de browser en klik dan dubbel op een stijl. 
 • U kunt de stijl ook naar de tijdbalk slepen, over het fragment waar u deze wilt gebruiken.

De tekst wordt als een gekoppeld fragment toegevoegd, boven het andere fragment in de tijdbalk.

Tekst bewerken

Nadat u tekst aan een fragment hebt toegevoegd, kunt u de tekst bewerken, het lettertype veranderen, wijzigen waar de tekst op het scherm wordt weergegeven en meer.

 • Dubbelklik op het fragment met de tekst in de tijdbalk, typ de nieuwe tekst in de viewer en klik op de knop 'Pas toe' .
 • Het lettertype, de lettergrootte en de kleur wijzigen: klik dubbel op het fragment met de tekst in de tijdbalk, pas de lettertyperegelaars aan de bovenkant van de viewer aan en klik op de knop 'Pas toe' als u klaar bent.
 • Instellen hoe lang de tekst in de film wordt weergegeven: verplaats de aanwijzer naar een van de randen van het fragment met de tekst in de tijdbalk en versleep de rand.
 • De stijl en plaatsing van de tekst wijzigen: klik dubbel op de titel in de tijdbalk, klik op 'Titels' boven de browser en klik vervolgens dubbel op de nieuwe stijl die u wilt gebruiken. De nieuwe stijl vervangt de oude, met behoud van de duur die u hebt ingesteld en eventuele aanpassingen die u aan de tekst hebt aangebracht.

Een titelsequentie of aftiteling maken

iMovie bevat uiteenlopende stijlen, waaronder bewegende stijlen, die u kunt gebruiken om een titelsequentie of aftiteling te maken. Als u een thema voor uw film hebt ingesteld, verschijnen titels die verband houden met het thema bovenaan de browser. U kunt ook een achtergrond toevoegen als u de achtergrond van de titelsequentie in een andere kleur dan zwart wilt hebben.

Mac iMovie-project met geopend infovenster met titels

 1. Open uw iMovie-project en klik op de knop 'Mediabibliotheek' om de browser indien nodig weer te geven.
 2. Plaats de afspeelkop aan het begin of einde van de film.
 3. Als u geen zwarte achtergrond voor de titelsequentie of aftiteling wilt, klikt u op 'Achtergronden' en klikt u dubbel op de achtergrond die u wilt gebruiken. Of sleep de achtergrond naar het begin of einde van de tijdbalk. Ga naar de volgende stap als u geen speciale achtergrond wilt.
  U kunt ook een ander videofragment of een foto als achtergrond gebruiken.
 4. Klik op 'Titels' en klik dubbel op de titel in de browser die u wilt gebruiken of sleep de titel naar de tijdbalk. Als u een achtergrond of ander fragment hebt gebruikt, wordt de titel als een bijgevoegd fragment boven het andere fragment in de tijdbalk toegevoegd. Een bijgevoegd fragment wordt mee verplaatst wanneer u het videofragment of de foto verplaatst.

U kunt dan de tekst bewerken, veranderen waar de tekst op het scherm verschijnt en meer.


Publicatiedatum: