Informatie over het privacy-overzicht in de App Store en de keuzes die u hebt om uw gegevens te beschermen

De App Store bevat nu gedetailleerde privacy-informatie die u inzicht geeft in de manieren waarop een app gegevens verzamelt.

In juni 2020 heeft Apple aangekondigd dat er een nieuw privacy-overzicht wordt toegevoegd aan de productpagina's in de App Store. Dit is het begin van een innovatief nieuw programma dat is bedoeld om klanten meer inzicht te geven in de gegevens die apps over hen verzamelen. Dit nieuwe programma creëert een eenvoudig te begrijpen systeem voor alle apps, waaraan ontwikkelaars zelf informatie toevoegen. Apple biedt ontwikkelaars blijvende ondersteuning om hen te helpen bij het juist invullen van deze informatie. Naarmate we meer inzicht krijgen in wat het beste voor iedereen werkt, zal dit privacy-overzicht verder worden ontwikkeld.

Informatie over het privacy-overzicht

Het nieuwe privacy-overzicht geeft u meer inzicht in het privacybeleid van een app op alle Apple platforms. De productpagina van elke app bevat informatie over de typen gegevens die de app verzamelt. Ook wordt vermeld of die gegevens aan u zijn gekoppeld of dat ze worden gebruikt om u te volgen.

Lees hoe in het gedeelte 'Privacy van app' de verschillende typen gegevens worden gedefinieerd die een app kan verzamelen, zoals uw locatie, contactgegevens en gezondheidsgegevens, en hoe de ontwikkelaar of de partners van de ontwikkelaar deze gegevens kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor reclame of analyse.

Aan u gekoppelde gegevens

Gegevens waarvan wordt aangegeven dat ze aan u gekoppeld zijn, zijn gegevens die worden verzameld op een manier die aan uw identiteit gekoppeld is, zoals aan uw account, apparaat of andere details (bijvoorbeeld uw telefoonnummer). Om te kunnen verklaren dat de gegevens die worden verzameld niet aan u worden gekoppeld, moet een ontwikkelaar privacywaarborgen gebruiken. De ontwikkelaar moet bijvoorbeeld voordat de gegevens worden verzameld alle informatie verwijderen waaruit uw identiteit kan worden afgeleid, zoals de gebruikers-ID. Ook mag de ontwikkelaar de koppeling tussen uw identiteit en de gegevens niet herstellen nadat de gegevens zijn verzameld.

Meer informatie over aan u gekoppelde gegevens.

Gegevens die worden gebruikt om u te volgen

Met gegevens die worden gebruikt om u te volgen, worden gegevens uit de app bedoeld die zijn gekoppeld aan gegevens van u die afkomstig zijn uit apps, websites of offline bronnen van andere bedrijven en die worden gebruikt voor advertenties of met een datahandelaar worden gedeeld.

Voorbeelden van tracking zijn:

  • Een app die gerichte advertenties toont op basis van gebruikersgegevens die zijn verzameld uit apps en websites van andere bedrijven.
  • Een app die gegevens over de apparaatlocatie of e-maillijsten deelt met een datahandelaar.
  • Een app die een lijst met e-mails, reclame-ID's of andere ID's deelt met een reclamenetwerk van derden dat deze informatie gebruikt om op u gerichte advertenties in de apps van andere ontwikkelaars te tonen.

Meer informatie over tracking.

Aanvullende informatie over gegevensgebruik en privacybeleid

U kunt een lijst bekijken met definities van de verzamelde typen gegevens en de verschillende toepassingen daarvan die zichtbaar zijn in het privacy-overzicht.

Als de verschillende methoden voor gegevensverzameling van een app op meerdere manieren kunnen worden toegepast, moeten in het privacy-overzicht al deze methoden worden vermeld, inclusief de manier waarop ze worden gebruikt. Als bijvoorbeeld in een gratis en een betaalde versie van een app verschillende methoden voor gegevensverzameling worden gebruikt, moeten alle typen gegevens worden vermeld die in beide gevallen worden verzameld. Er kunnen ook verschillen bestaan tussen versies van een app voor kinderen en volwassenen, verschillen tussen gegevensverzameling in verschillende regio's en andere verschillen die afhankelijk zijn van het gebruik van de app. Het privacybeleid van de ontwikkelaar van de app kan meer informatie bevatten over de methoden voor gegevensverzameling in verschillende situaties.

Als een ontwikkelaar om informatie vraagt in de app, moet de ontwikkelaar deze gegevens nog steeds vermelden in het privacy-overzicht. In de volgende gevallen kan een ontwikkelaar ervoor kiezen om een bepaald type gegevens dat wordt verzameld niet te vermelden: als de gegevens alleen zo nu en dan worden verzameld en dit geen deel uitmaakt van de primaire functionaliteit van de app, als de gegevens worden verzameld op een manier waaruit duidelijk blijkt welke gegevens worden verzameld, als uw accountgegevens of naam duidelijk zichtbaar zijn en als u een duidelijke keuze maakt om de gegevens te delen. Daarnaast hoeven apps geen gegevens te vermelden die alleen door Apple worden verzameld, zoals analysegegevens van apps of betaalgegevens voor in-app aankopen. Apps hoeven ook geen gegevens te vermelden als die gegevens worden gebruikt om gereguleerde financiële diensten uit te voeren en het verzamelen van die gegevens voldoet aan bepaalde voorwaarden of als op het verzamelen van de gegevens een formulier van toepassing is voor een gezondheidsstudie die door een ethische commissie is beoordeeld en waarmee u op goed geïnformeerde wijze akkoord bent gegaan.

Meer informatie over optionele openbaarmaking door ontwikkelaars.

Zelf bepalen welke gegevens u deelt

Apple biedt instellingen en regelaars waarmee u kunt opgeven welke gegevens met apps worden gedeeld. Meer informatie over manieren waarop u kunt bepalen welke gegevens u met apps deelt.

Naast de regelaars in iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS, biedt Apple gegevens- en privacytools aan op privacy.apple.com waarmee u zelf kunt bepalen welke gegevens u bij ons bewaart. Wanneer u inlogt met uw Apple ID is de volledige set zelfservicetools voor gegevens en privacy beschikbaar: 

Apple apps en privacy-informatie

Bij Apple werken we er hard aan om onze hardware, software en voorzieningen te voorzien van innovatieve privacytechnologieën en -technieken om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk gegevens van de klant voor ons of anderen toegankelijk zijn. In de privacy-overzichten van onze eigen apps wordt beschreven hoe wij zelf gegevens verzamelen. Vermeld wordt welke typen gegevens onze apps kunnen verzamelen en of die gegevens al dan niet aan een gebruiker of apparaat kunnen zijn gekoppeld.

Vanwege het grote aantal verschillende apps dat wij aanbieden en de verschillende ervaringen die deze apps onze klanten bieden, kunnen deze privacy-overzichten per app verschillen. Omdat wij voortdurend werken aan nieuwe methoden om de gegevens van onze klanten te beschermen, kunnen deze overzichten in de toekomst worden aangepast. Dankzij deze informatie krijgen klanten meer inzicht en kunnen ze betere beslissingen nemen over hun eigen privacy. We blijven hard werken om onze apps in de toekomst nog beter te maken en privacy speelt hierbij een centrale rol.

Privacy-overzichten voor Apple apps kunt u vinden op de productpagina's van deze apps in de App Store en op apple.com/nl/privacy/labels, waar ook Apple apps vermeld staan die geen eigen pagina in de App Store hebben.

Veelgestelde vragen over privacy-informatie voor Apple apps

Bij sommige Apple apps waarmee reservekopieën van mijn gegevens in de cloud kunnen worden gemaakt, worden deze gegevens in het privacy-overzicht vermeld en bij andere niet. Waarom is dat?
Het privacy-overzicht is ontworpen om inzicht te geven in de gegevens die worden verzameld als u de app gebruikt. Bij sommige Apple apps, zoals Foto's en Berichten, heeft u de mogelijkheid om reservekopieën van de appgegevens te maken buiten de app. Bij deze apps worden de typen gegevens waarvan reservekopieën worden gemaakt, niet in het privacy-overzicht vermeld. Bij andere Apple apps, zoals iMovie, hebt u de mogelijkheid om reservekopieën te maken in de app. Bij deze apps worden de typen gegevens waarvan reservekopieën worden gemaakt, wel in het privacy-overzicht vermeld. U kunt op uw iPhone in 'Instellingen' > '[uw naam]' > 'iCloud' > 'iCloud-reservekopie' opgeven welke apps reservekopieën kunnen maken in iCloud.

Waarom wordt de apparaat-ID bij sommige Apple apps verzameld als 'Aan jou gekoppelde gegevens' en bij andere Apple apps niet?
Of de apparaat-ID al dan niet aan u gekoppeld wordt, is afhankelijk van de aard van de ID en of Apple de ID aan de gebruikersidentiteit kan koppelen. Als de apparaat-ID aan uw identiteit kan worden gekoppeld, wordt deze vermeld onder 'Aan jou gekoppelde gegevens' en als de apparaat-ID niet aan uw identiteit kan worden gekoppeld, wordt deze vermeld onder 'Niet aan jou gekoppelde gegevens'. Contacten deelt bijvoorbeeld een apparaat-ID met Apple, maar die ID is niet gekoppeld aan uw identiteit. Daarom wordt de apparaat-ID onder 'Niet aan jou gekoppelde gegevens' vermeld.

Waarom worden aan u gekoppelde gegevens verzameld in Apple News en Aandelen?
Apple News en Aandelen gebruiken een beperkte gegevensset die aan de gebruikersidentiteit is gekoppeld. De aankoopgeschiedenis wordt gebruikt om toegang te verlenen tot premiummateriaal in Apple News+ of tot de kanalen van uitgevers met afzonderlijke abonnementen. E-mailadressen worden in Apple News alleen gebruikt als gebruikers toestemming geven voor het ontvangen van nieuwsbrieven via e-mail of als gebruikers toestemming geven voor het delen van hun e-mailadressen met partners om toegang te krijgen tot de websites van deze partners. Het materiaal dat gebruikers lezen, is gekoppeld aan een willekeurige ID die niet aan een gebruiker of aan andere Apple voorzieningen is gekoppeld. Er worden ook afzonderlijke willekeurige reclame-ID's gebruikt om geschikte advertenties te tonen. Meer informatie over Apple News en privacy.

Waarom verzamelt Kaarten gegevens uit Gezondheid en Conditie?
Apple verzamelt bewegingsgegevens in Kaarten om de navigatie van wandeltochten te analyseren en om gebruikers die rennen of fietsen uit te sluiten van loopmetingen. Deze gegevens zijn niet aan u gekoppeld. Meer informatie over Apple Kaarten en privacy.

Waarom verzamelt Berichten de zoekgeschiedenis?
Berichten vraagt Apple om de juiste encryptiesleutel voor de personen waarmee u communiceert. Apple houdt logbestanden van deze verzoeken bij om misbruik van de voorziening te voorkomen. Meer informatie over Berichten en privacy.

Waarom verzamelt Vertaal overige gebruikerscontent?
In de Vertaal-app wordt de tekst die u invoert om te vertalen aangeduid als 'Overige gebruikerscontent'. Meer informatie over vertaling en privacy

Welke gegevens verzamelt de Gezondheid-app?
Als u 'Verbeter Gezondheid/Activiteit' inschakelt, wordt bepaalde informatie over activiteit, work-outs en gezondheid van uw iOS-apparaat en Apple Watch naar Apple gestuurd om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de functies voor gezondheid, activiteit en conditie en om deze functies verder te ontwikkelen en te verbeteren. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de genoemde doeleinden en omvatten geen persoonsgegevens. De informatie die wordt verzameld als onderdeel van 'Verbeter Gezondheid/Activiteit', omvat gegevens die worden weergegeven in de Gezondheid- en Conditie-app op uw iOS-apparaat en de Activiteit-app op uw Apple Watch. Meer informatie over 'Verbeter Gezondheid en Activiteit' en privacy.

Welke gegevens verzamelt de Conditie-app?
Als u geabonneerd bent op Fitness+, kan Apple informatie over uw zoek- en bladergedrag en over uw work-outs verzamelen om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de functies en work-outs van Apple Fitness+ en om deze functies verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u 'Improve Apple Fitness+' (Verbeter Apple Fitness+) inschakelt, worden de namen en trainers van uw work-outs ook verzameld. Al deze gegevens worden bewaard onder een willekeurige, roterende ID die specifiek is voor Apple Fitness+ en niet aan uw Apple ID is gekoppeld. Als u het tabblad van Fitness+ bekijkt terwijl u nog geen abonnement hebt, verzamelt Apple informatie over uw bladergedrag en deze informatie wordt gekoppeld aan uw Apple ID. Meer informatie over Apple Fitness+ en privacy.

Welke gegevens verzamelt de Wallet-app?
In Wallet kunt u uw creditcards en betaalkaarten (als Apple Pay beschikbaar is in uw markt), ov-kaarten, instapkaarten, toegangskaarten, studentenkaarten en nog veel meer in één plaats op uw iPhone of Apple Watch bewaren. Als u Apple Pay gebruikt (in landen en regio's waar Apple Pay beschikbaar is), wordt er financiële informatie verzameld. Deze beperkte gegevensset wordt gebruikt om de ervaring van Apple Pay-klanten te verbeteren. Apple gebruikt bijvoorbeeld betaalgegevens, zoals een lijst met betaalkaarten die aan Apple Pay zijn toegevoegd, zodat klanten deze kaarten extern kunnen verwijderen. Wanneer u een kaart aan Apple Pay toevoegt, kunnen gegevens met betrekking tot uw kaart en de instellingen, geschatte locatie en gebruikspatronen van uw apparaat naar Apple worden verstuurd om te bepalen of de kaart in aanmerking komt voor Apple Pay en om fraude te voorkomen. Het nummer van de originele creditcard of betaalkaart wordt niet bewaard voor Apple Pay. En wanneer u Apple Pay gebruikt met creditcards, betaalkaarten of prepaidkaarten, bewaart Apple geen transactiegegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Meer informatie over Apple Pay en privacy.

Waarom worden aan u gekoppelde gegevens verzameld in Apple Music?
Om te zorgen dat functies van Apple Music, zoals 'Luister nu', 'Persoonlijke mixen', 'Stations', 'Speel automatisch af', 'Zoek' en meldingen over nieuwe releases, beter zijn afgestemd op uw muzieksmaak, verzamelt Apple informatie over uw activiteit in de app. De nummers die u streamt, worden niet in andere voorzieningen gebruikt om advertenties aan u te tonen. Als u uw muziekverzameling niet op onze servers wilt bewaren, kunt u 'Synchroniseer bibliotheek' uitschakelen. Apple Music is verplicht om bepaalde gegevens te delen met partners, zoals platenlabels, om bijvoorbeeld royalty's aan artiesten te kunnen betalen, maar dit gebeurt alleen onder toepassing van toonaangevende privacywaarborgen. Niet-persoonlijke gegevens worden bijvoorbeeld met labels gedeeld via een willekeurige ID die elke maand wordt geroteerd. Alleen samengevoegde gegevens worden gedeeld met andere partners, zoals artiesten. Meer informatie over Apple Music en privacy.

Waarom wordenaan u gekoppelde gegevens verzameld in Telefoon?
Als u slechthorend bent of problemen hebt met spreken, kunt u via de telefoon communiceren met behulp van de protocollen voor TTY (Teletype) of RTT (Real-Time Text) die tekst versturen terwijl u typt, waardoor de ontvanger het bericht meteen kan lezen. Apple moet de gegevens aan u koppelen om de berichten te kunnen afleveren bij de persoon die u belt en vice versa. Meer informatie over TTY en RTT.

Welke gegevens worden in Pages, Numbers en Keynote verzameld?
Wanneer u iCloud-deling voor Pages, Numbers en Keynote inschakelt om anderen uit te nodigen om samen te werken aan een document, spreadsheet of presentatie, worden uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verzameld en aan u gekoppeld om deze functie te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden gegevens verzameld om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de bestaande productfuncties en om het product te verbeteren door nieuwe functies te ontwikkelen en het gebruik te meten. Wanneer u iCloud-synchronisatie inschakelt om toegang tot uw document, spreadsheet of presentatie te krijgen op meerdere apparaten, wordt uw gebruikers-ID verzameld om deze functie te kunnen uitvoeren en worden gerelateerde analysegegevens verzameld en gekoppeld aan uw apparaat-ID. Als u ervoor hebt gekozen om Apple automatisch te helpen bij het verbeteren van zijn producten en voorzieningen, kunnen ook gebruiksgegevens worden verzameld, zoals geopende apps.

Waarom verzamelt Shazam overige typen gegevens?
Wanneer u Shazam gebruikt om audio te herkennen, wordt deze informatie op het apparaat omgezet in een representatie die naar de server wordt verstuurd om te kijken of de muziekcatalogus van Shazam een match bevat. De audio zelf verlaat het apparaat niet, en de representatie is zo ontworpen dat deze niet kan worden gebruikt om de oorspronkelijke audio te reconstrueren. In sommige gevallen bewaart Shazam de representaties, bijvoorbeeld als er niet onmiddellijk een match voor de kenmerken kan worden gevonden. In dit geval wordt de representatie gedurende enkele dagen periodiek gecontroleerd om te kijken of er matches worden gevonden in updates van de catalogus. Meer informatie over Shazam en privacy.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: