Over Apple Music Digital Rights Management voor Microsoft Edge en Internet Explorer

   

Eigenaars van digitaal materiaal gebruiken de Microsoft PlayReady-technologie om hun intellectueel eigendom, inclusief materiaal waarop auteursrechten rusten, te beschermen. Deze voorziening gebruikt de PlayReady-technologie om bepaald materiaal te beschermen. Als de PlayReady-technologie er niet in slaagt om het materiaal te beschermen, kunnen eigenaars van digitaal materiaal eisen dat de levering van beschermd materiaal aan bepaalde apparaten of pc-programma's door de voorziening wordt beperkt of stopgezet. In bepaalde gevallen bent u mogelijk verplicht om de PlayReady-technologie te upgraden om toegang te blijven houden tot het materiaal van de voorziening. Als u een dergelijke upgrade afwijst, hebt u geen toegang meer tot het materiaal waarvoor de upgrade vereist is.

Mogelijk kunt u deze voorzieningen niet gebruiken in bepaalde webbrowsers, zoals Internet Explorer 11, of met oudere versies van bepaalde besturingssystemen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: