Uw AirPods Max naar Apple opsturen met Express Replacement Service vanuit de Verenigde Staten en Canada

Lees hier hoe u uw AirPods Max terugstuurt naar Apple nadat u een vervangend exemplaar hebt ontvangen.

Uw AirPods Max opsturen naar Apple

  1. Zoek de naam van de koerier op het retourlabel.
  2. Ga naar de website van de koerier om een ophaalafspraak te maken of om een afgiftelocatie te zoeken.
  3. Vraag de koerier om een ontvangstbewijs.
  4. Controleer de status van uw serviceverzoek.

© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen en regio's. AppleCare is een servicemerk van Apple Inc. dat is gedeponeerd in de VS en andere landen en regio's. Andere in dit document vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

MEDEDELING VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

1. De serviceprovider dient de klant een schriftelijke schatting van de reparatiekosten te verstrekken (zoals vereist volgens artikel 9844 van de California Business and Professions Code). De serviceprovider mag geen kosten in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden of geleverde onderdelen die de schatting overstijgen zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceprovider toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke schatting van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, VS. 

2. Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service aan of reparatie van dit product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont binnen de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. 

De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de reparaties die onder de garantie vallen en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. 

Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of een terugbetaling, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. Deze verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechtsmiddelen die de koper op grond van andere wetgeving geniet. 

Publicatiedatum: