Schooltijd gebruiken op de Apple Watch

Met Schooltijd kunt u geplande beperkingen instellen op de Apple Watch van een kind. U kunt het ook gebruiken op uw eigen Watch wanneer u zich wilt kunnen concentreren.

Wat u nodig hebt

Om Schooltijd-schema's te gebruiken op de Apple Watch van een kind, moet u eerst de Apple Watch configureren met Gezinsconfiguratie. Hiervoor hebt u een Apple Watch Series 4 of nieuwer (GPS + Cellular)* nodig, of een Apple Watch SE (GPS + Cellular), met daarop watchOS 7 of hoger. Verder hebt u een iPhone 6s of nieuwer nodig met iOS 14 of hoger voor de eerste configuratie van de Watch. 

Om Schooltijd te kunnen gebruiken op uw eigen Apple Watch, hebt u watchOS 7 of hoger nodig.

Een Schooltijd-schema instellen

  1. Open de Watch-app op uw iPhone. Tik op 'Alle Apple Watches' en tik vervolgens op de Watch van het kind.
  2. Tik op 'Gereed' en vervolgens op 'Schooltijd'.
  3. Schakel Schooltijd in en tik vervolgens op 'Wijzig schema'.
  4. Kies de dagen en tijden waarop Schooltijd actief moet zijn.
  5. Tik op 'Voeg tijd toe' als u voor een dag meerdere schema's wilt instellen. U kunt bijvoorbeeld een schema instellen voor lessen in de ochtend en een voor na lunchtijd.

Als u het Schooltijd-schema wilt wijzigen, opent u de Watch-app op de iPhone en tikt u vervolgens op de infoknop  naast de beheerde Watch. Tik op 'Schooltijd' en vervolgens op 'Wijzig schema'.

Schooltijd tijdelijk uitschakelen

Uw kind kan Schooltijd tijdelijk uitschakelen om bijvoorbeeld berichten te checken. Schakel Schooltijd uit door aan de Digital Crown te draaien en vervolgens ter bevestiging op 'Verlaat' te tikken.

Als er een Schooltijd-schema actief is, wordt de Schooltijd-modus automatisch hervat.

Schooltijd-overzichten bekijken

Van alle tijdelijke uitschakelingen van Schooltijd wordt de begin- en eindtijd gerapporteerd in de Watch-app op uw iPhone. Als u wilt zien wanneer Schooltijd werd uitgeschakeld, opent u de Watch-app, tikt u achtereenvolgens op 'Alle Apple Watches', op de Apple Watch van uw kind en op 'Schooltijd'.

Het overzicht is ook te zien op de Apple Watch van uw kind. U kunt het bekijken door op de Watch van het kind de Instellingen-app te openen en vervolgens op 'Schooltijd' te tikken.

Afleiding vermijden met Schooltijd op uw Apple Watch

U kunt Schooltijd op uw eigen Watch gebruiken wanneer u zich wilt kunnen concentreren. U kunt Schooltijd bijvoorbeeld gebruiken als alternatief voor 'Niet storen' of de theatermodus, om berichten te onderdrukken en om gewoon te kunnen kijken hoe laat het is zonder allerlei visuele afleiding.

Voeg allereerst de Schooltijd-knop toe aan het bedieningspaneel:

  1. Houd uw vinger op de onderkant van het scherm van de Apple Watch en veeg vervolgens omhoog om het bedieningspaneel te openen.
  2. Scrol naar de onderkant en tik op 'Wijzig'.
  3. Tik op de knop 'Voeg toe'  op de knop 'Schooltijd' en tik vervolgens op 'Gereed'.

Tik in het bedieningspaneel op de knop 'Schooltijd' om Schooltijd in te schakelen. U schakelt het uit door aan de Digital Crown te draaien en vervolgens ter bevestiging op 'Verlaat' te tikken.

Publicatiedatum: