Eenvoudig gegevens invoeren in Numbers met behulp van formulieren

Formulieren maken het gemakkelijk om gegevens in spreadsheets in te voeren op kleinere apparaten, zoals de iPhone, iPad en iPod touch.

In Numbers op iPhone, iPad en iPod touch kunt u gegevens invoeren in een formulier, waarna Numbers de gegevens automatisch toevoegt aan een tabel die aan het formulier is gekoppeld. Formulieren zijn zeer geschikt voor het invoeren van gegevens in eenvoudige tabellen die dezelfde soort informatie bevatten, zoals contactgegevens, enquêtes, voorraden of presentie.

En als u formulieren gebruikt met 'Schrijven', kunt u op ondersteunde apparaten rechtstreeks in een formulier schrijven met een Apple Pencil. Numbers zet handschrift om in tekst en voegt de gegevens vervolgens toe aan de gekoppelde tabel.

Een formulier aanmaken en configureren

Wanneer u een formulier aanmaakt, kunt u een nieuwe gekoppelde tabel op een nieuw werkblad aanmaken of een koppeling naar een bestaande tabel aanmaken. Als u een formulier aanmaakt voor een bestaande tabel, mag de tabel geen samengevoegde cellen bevatten.

 1. Maak een nieuwe spreadsheet aan, tik op de knop 'Voeg toe'  in de linkerbovenhoek van de spreadsheet en tik op 'Nieuw formulier'.
 2. Tik op 'Leeg formulier' om een formulier aan te maken dat is gekoppeld aan een nieuwe tabel en een nieuw werkblad. Of tik op een bestaande tabel om een formulier aan te maken dat aan die tabel is gekoppeld.
 3. Tik in 'Formulierinstellingen' op een veld om het te wijzigen. Elk veld komt overeen met een kolom in de gekoppelde tabel. Als u een bestaande tabel hebt gekozen waarin al kopteksten zijn opgenomen, wordt de eerste record weergegeven in plaats van 'Formulierinstellingen'. Als u het formulier wilt wijzigen, tikt u op de instellingenknop  in de record of wijzigt u de gekoppelde tabel.
  • Als u een label wilt toevoegen aan een veld, tikt u op het label en typt u een nieuw label. Dat label wordt weergegeven in de koptekstkolom van de gekoppelde tabel en in het veld op het formulier.
  • Als u een veld wilt verwijderen, tikt u op de verwijderknop  naast het veld dat u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op 'Verwijder'. Hiermee verwijdert u ook de bijbehorende kolom voor dit veld en eventuele gegevens in deze kolom in de gekoppelde tabel.
  • U kunt de volgorde van de velden wijzigen door de versleepknop  naast een veld vast te houden en het veld omhoog of omlaag te slepen. Hiermee verplaatst u ook de kolom voor dat veld in de gekoppelde tabel.
  • Als u de opmaak van een veld wilt wijzigen, tikt u op de infoknop  en kiest u vervolgens een notatie, bijvoorbeeld 'Getal', 'Percentage' of 'Duur'. Tik op de infoknop naast een notatie in het menu om aanvullende instellingen te zien.
 4. U kunt een veld toevoegen door op 'Voeg veld toe' te tikken. Er wordt ook een nieuwe kolom toegevoegd aan de gekoppelde tabel.

Als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen in uw formulier, tikt u op 'OK' om de eerste record te zien en gegevens in het formulier in te voeren. Als u de gekoppelde tabel wilt bekijken, tikt u op de tabelknop .

U kunt de naam van het formulier en van het werkblad met de gekoppelde tabel wijzigen. Tik op de naam van de spreadsheet of het formulier, tik op 'Wijzig naam', typ een nieuwe naam en tik vervolgens ergens buiten het tekstveld om de nieuwe naam te bewaren.


Gegevens invoeren in een formulier

Terwijl u gegevens voor elke record invoert in een formulier, voegt Numbers de gegevens automatisch toe aan de gekoppelde tabel. Een enkele record kan een of meer velden voor gegevens bevatten, zoals een naam, een bijbehorend adres en een bijbehorend telefoonnummer. De gegevens in de record worden ook weergegeven in de bijbehorende rij in de gekoppelde tabel. U kunt gegevens invoeren door te typen of te schrijven. 

Gegevens invoeren door te typen

Als u gegevens wilt invoeren in een formulier, tikt u op het tabblad voor het formulier en vervolgens op een veld van het formulier en voert u de gegevens in. 

U kunt als volgt door de records in een formulier navigeren:

 • Tik op de pijl naar links  of de pijl naar rechts  om naar de vorige of volgende record te gaan.
 • U kunt door records scrollen door omhoog of omlaag te slepen over de puntjes aan de rechterkant van de recorditems.

U kunt een record toevoegen door op de toevoegknop te tikken. Er wordt een nieuwe rij toegevoegd aan de gekoppelde tabel.

Als u het formulier opnieuw moet wijzigen, tikt u op de instellingenknop .

U kunt ook gegevens invoeren in de gekoppelde tabel. Dan wordt ook de bijbehorende record gewijzigd. En als u een nieuwe rij in de tabel aanmaakt en gegevens aan de cellen toevoegt, maakt Numbers een overeenkomstige record aan in het gekoppelde formulier.

Gegevens invoeren door te schrijven met de Apple Pencil

Als u een Apple Pencil aan een ondersteunde iPad koppelt, wordt 'Schrijven' standaard ingeschakeld.* U kunt de instelling voor 'Schrijven' controleren of uitschakelen door op uw iPad naar 'Instellingen' > 'Apple Pencil' te gaan.

U kunt in een formulier schrijven door op het tabblad van het formulier te tikken en vervolgens in het veld te schrijven. Uw handschrift wordt omgezet in tekst en verschijnt automatisch in de gekoppelde tabel.

* Deze functie is alleen beschikbaar in het Engels, Traditioneel Chinees en Vereenvoudigd Chinees met iPadOS 14 of hoger.

Publicatiedatum: