Het beginscherm en de appbibliotheek ordenen op uw iPhone

In iOS 14 en hoger zijn er ook nieuwe manieren om de apps op uw iPhone te vinden en te ordenen. Lees hier hoe u de appbibliotheek gebruikt en uw beginscherm ordent.

De appbibliotheek gebruiken om uw apps te vinden

Veeg vanaf het beginscherm naar links totdat u de appbibliotheek ziet. Uw apps worden automatisch in categorieën gesorteerd. Zo ziet u uw socialemedia-apps bijvoorbeeld onder de categorie 'Sociaal'. De apps die u het meest gebruikt, worden automatisch opnieuw geordend op basis van uw gebruik. Wanneer u nieuwe apps installeert, worden ze toegevoegd aan uw appbibliotheek, maar u kunt wijzigen waarheen nieuwe apps worden gedownload.

iPhone met de appbibliotheek. 

Een app zoeken in de appbibliotheek

 1. Ga naar de appbibliotheek. 
 2. Tik op het zoekveld en voer vervolgens de app in die u zoekt. 
 3. Tik op de app om deze te openen.

Een app uit de appbibliotheek verwijderen

 1. Ga naar de appbibliotheek en tik op het zoekveld om de lijst te openen.
 2. Houd het appsymbool ingedrukt en tik op 'Verwijder app' Prullenmand-symbool.
 3. Tik opnieuw op 'Verwijder' om te bevestigen.

Als het niet lukt een app te verwijderen die niet door Apple is gemaakt, schakelt u ouderlijk toezicht uit en probeert u de app opnieuw te verwijderen.

Apps naar de appbibliotheek verplaatsen

 1. Houd de app ingedrukt.
 2. Tik op 'Verwijder app'.
 3. Tik op 'Verwijder van beginscherm'.

Pagina's op uw beginscherm zoeken, verbergen en verwijderen

In iOS 14 en hoger kunt u pagina's verbergen om het uiterlijk van uw beginscherm te stroomlijnen. U kunt de pagina's daarna op elk gewenst moment weer toevoegen. U kunt zo een pagina verbergen:

iPhone waarop wordt getoond hoe u een pagina op het beginscherm kunt verbergen. 

 1. Houd een leeg gebied op het beginscherm lang ingedrukt.
 2. Tik op de stippen onderaan het scherm.
 3. Tik op de cirkel onder de pagina die u wilt verbergen.
 4. Tik op 'Gereed'. 

Herhaal de bovenstaande stappen om een pagina weer zichtbaar te maken. Gebruik vervolgens de appbibliotheek om snel apps te zoeken die op verschillende pagina's zijn verborgen.

Ga als volgt te werk om pagina's van uw beginscherm te verwijderen:

 1. Houd een leeg gebied op het beginscherm lang ingedrukt.
 2. Tik op de stippen onderaan het scherm.
 3. Tik op de cirkel onder de pagina die u wilt verbergen.
 4. Tik op de knop 'Verwijder'  en tik vervolgens op 'Verwijder'. 

Wanneer u een pagina van uw beginscherm verwijdert, blijven de apps wel in de appbibliotheek staan.

Pagina's op uw beginscherm opnieuw ordenen

In iOS 15 en iPadOS 15 en hoger kunt u pagina's op uw beginscherm verplaatsen. Dit doet u als volgt:

iPhone waarop wordt getoond hoe u pagina's op het beginscherm verplaatst 

 1. Houd een leeg gebied op het beginscherm lang ingedrukt.
 2. Tik op de stippen onderaan het scherm.
 3. Sleep een pagina om deze te herordenen.
 4. Tik op 'Gereed'.

iPhone-scherm waarop te zien is hoe de locatie waar apps worden gedownload, kan worden gewijzigd 

Wijzigen waarheen nieuwe apps worden gedownload

U kunt als volgt wijzigen waarheen nieuwe apps worden gedownload op uw iPhone en aangeven of meldingen in de appbibliotheek wel of niet worden getoond:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Beginscherm'.
 2. Selecteer een optie, zoals 'Zet op beginscherm' of 'Alleen appbibliotheek'.

Meer informatie

Lees hoe u widgets op uw beginscherm kunt aanpassen om informatie binnen handbereik te houden.

Publicatiedatum: