Werken met grote gegevenssets in Numbers

Numbers 10.0 en hoger is geoptimaliseerd om de beste prestaties te leveren bij het werken met grote gegevenssets.

Numbers 10.0 en hoger op iPhone, iPad, iPod touch en Mac biedt betere prestaties wat betreft het importeren, exporteren en in kaart brengen van gegevens. Maak, bewerk en bekijk spreadsheets met tabellen die maximaal 1.000.000 rijen en 1000 kolommen bevatten.

In Numbers voor iCloud kunt u spreadsheets met tabellen van maximaal 65.535 rijen of 256 kolommen aanmaken en wijzigen en grotere spreadsheets en tabellen openen en weergeven.

De algemene prestaties met grote gegevenssets zijn ook afhankelijk van de beschikbare verwerkingskracht, het geheugen en opslagruimte op uw apparaat.

Gegevens importeren

Importeer gegevenssets met maximaal 1.000.000 rijen en 1000 kolommen in een spreadsheet. Als u een grotere gegevensset probeert te importeren, toont Numbers een waarschuwing met de melding dat de gegevens zijn afgekapt.

Gegevens exporteren

Exporteer een tabel met maximaal 1.000.000 rijen en 1000 kolommen naar een Excel-, CSV- of TSV-bestandsstructuur.

Aan het exporteren naar bepaalde verouderde formaten zijn enkele beperkingen verbonden:

  • Exporteren naar XLS (compatibel met Excel 1997-2004) ondersteunt tabellen met maximaal 65.535 rijen of 256 kolommen met gegevens. En als u 'Eén per blad' kiest bij het exporteren en de tabel meer dan 65.535 rijen of 256 kolommen met gegevens heeft, worden de gegevens als één werkblad per tabel geëxporteerd.
  • Bij het exporteren naar de bestandsstructuur van Numbers '09, worden tabellen met maximaal 65.535 rijen of 256 kolommen ondersteund.

Diagrammen

Voor het maken van diagrammen op basis van grote gegevenssets, gebruikt Numbers een prestatieverhogende downsampling-techniek waarbij de vorm, details en eigenschappen van uw gegevens worden behouden terwijl het genereren van de diagrammen wordt versneld. Bepaalde diagramtypen in Numbers maken gebruik van deze downsampling-techniek:

  • 2D-diagrammen, inclusief staaf-, gestapelde staaf-, kolom-, gestapelde kolom-, vlak-, gestapeld-vlak-, lijn-, gemengde en twee-asdiagrammen
  • Alle 3D-diagramtypen behalve cirkeldiagrammen

U kunt diagrammen maken op basis van maximaal 250.000 rijen gegevens. Als u probeert een diagram te maken van een spreadsheet met meer dan 250.000 rijen, toont het diagram alleen gegevens van de eerste 250.000 rijen.

Gecategoriseerde tabellen

Een gecategoriseerde tabel kan tot 200.000 rijen bevatten met maximaal vier categorieniveaus.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: