De achtergrond wijzigen van een Pages-, Numbers- of Keynote-document

U kunt een kleur, verlooptint of afbeelding als achtergrond toevoegen aan uw document, spreadsheet or presentatie.

De achtergrond wijzigen van een Pages-, Numbers- of Keynote-document op een iPhone, iPad of iPod touch

U kunt de achtergrond van uw documenten in Pages, Numbers en Keynote wijzigen op een iPhone, iPad en iPod touch.

Pages-document op iPad Pro met menu voor achtergrondopmaak geopend

Pages

Als u in een tekstverwerkingsdocument de achtergrond van een pagina wijzigt, wordt de achtergrond voor alle pagina's in dezelfde sectie gewijzigd. In een paginalay-outdocument kunt u de achtergrond van elke afzonderlijke pagina wijzigen.

 1. Terwijl een document is geopend op de sectie of pagina die u wilt wijzigen, tikt u op een lege ruimte op de pagina zodat er niets is geselecteerd.
 2. Kies een van de volgende opties:
  • Tik in een tekstverwerkingsdocument op de knop 'Meer' , tik op 'Documentontwerp' en tik vervolgens op het sectietabblad.
  • In een paginalay-outdocument tikt u op de knop 'Opmaak' .
 3. Tik op 'Achtergrond' en vervolgens op een achtergrondoptie.

Als u de achtergrond van één afzonderlijke pagina wilt wijzigen, maakt u van die pagina een zelfstandige sectie en wijzigt u de achtergrond ervan:

Numbers

U kunt een kleur toevoegen aan de achtergrond van afzonderlijke werkbladen in een spreadsheet.

 1. Terwijl een spreadsheet is geopend, selecteert u het tabblad voor het werkblad waaraan u een achtergrond wilt toevoegen.
 2. Tik op een lege ruimte op het blad zodat er niets is geselecteerd.
 3. Tik achtereenvolgens op de knop 'Opmaak' , 'Achtergrond' en kies een kleur.

Keynote

U kunt de achtergrondkleur of -afbeelding van afzonderlijke dia's in een presentatie wijzigen.

 1. Terwijl een presentatie is geopend, selecteert u de dia waaraan u een achtergrond wilt toevoegen.
 2. Tik op een lege ruimte op de dia zodat er niets is geselecteerd.
 3. Tik op de knop 'Opmaak' , tik op 'Achtergrond' en tik op een achtergrondoptie.

Achtergrondopties voor Pages en Keynote op een iPhone, iPad en iPod touch

 • Als u snel een vooraf ingestelde achtergrond wilt kiezen, tikt u op het kleurenvak naast 'Achtergrond' en kiest u vervolgens een vooraf ingestelde kleur, verlooptint of afbeelding. 
 • Als u een specifiekere kleur wilt kiezen, tikt u op 'Kleur' en kiest u vervolgens een kleur in de staalkiezer.
 • Als u een achtergrond met twee verlooptinten wilt aanmaken, tikt u op 'Verlooptint' en gebruikt u de staalkiezers om kleuren te kiezen. Tik op 'Draai kleur om' om de richting van het verloop te wijzigen.
 • Als u een afbeelding als achtergrond wilt toevoegen, tikt u achtereenvolgens op 'Afbeelding', 'Wijzig afbeelding' en navigeert u naar de afbeelding die u wilt gebruiken. U kunt de afbeelding onder andere schalen, uitrekken of er een tegel van maken. 


De achtergrond wijzigen van een Pages-, Numbers- of Keynote-document op een Mac

U kunt een kleur, verlooptint of afbeelding als achtergrond toevoegen in Pages, Numbers en Keynote op een Mac.

Pages-document met infovenster 'Opmaak' geopend op achtergrondopties

Pages

Als u in een tekstverwerkingsdocument de achtergrond van een pagina wijzigt, wordt de achtergrond voor alle pagina's in dezelfde sectie gewijzigd. Als u één afzonderlijke pagina wilt wijzigen, maakt u van die pagina een zelfstandige sectie en wijzigt u de achtergrond ervan. In een paginalay-outdocument kunt u de achtergrond van elke afzonderlijke pagina wijzigen.

 1. Terwijl het document is geopend, klikt u op de knop 'Weergave' in de knoppenbalk en kiest u vervolgens 'Paginaminiaturen'.
 2. Selecteer een miniatuur van een pagina die u wilt wijzigen. In een tekstverwerkingsdocument zijn de andere pagina's in de sectie blauw omrand in de navigatiekolom.
 3. Selecteer 'Document' in de knoppenbalk. Klik zo nodig op de knop 'Sectie'.
 4. Als u snel een achtergrond wilt toevoegen, klikt u op het vak naast 'Achtergrond' en kiest u vervolgens een vooraf ingestelde kleur, verlooptint of afbeelding. 
 5. Als u een achtergrond wilt aanpassen, klikt u op het openvouwdriehoekje naast 'Achtergrond' en kiest u vervolgens een optie in het venstermenu.

Numbers

U kunt een kleur toevoegen aan de achtergrond van elk werkblad van een spreadsheet.

 1. Terwijl de spreadsheet is geopend, selecteert u het tabblad voor het werkblad waaraan u een achtergrond wilt toevoegen.
 2. Klik op een lege ruimte op het blad zodat er niets is geselecteerd.
 3. Klik op de knop 'Opmaak' , klik op het vak naast 'Achtergrond' en kies een kleur. Of klik op het kleurenwiel en kies een kleur.

Keynote

U kunt de achtergrondkleur of afbeelding van elke afzonderlijke dia in een presentatie wijzigen.

 1. Terwijl de presentatie is geopend, klikt u op de knop 'Weergave' in de knoppenbalk en kiest u vervolgens 'Navigatiepaneel'.
 2. Klik in het dianavigatiepaneel om een of meer dia's te selecteren.
 3. Klik op de knop 'Opmaak' .
 4. Als u snel een achtergrond wilt toevoegen, klikt u op het kleurenvak naast 'Achtergrond' en kiest u vervolgens een vooraf ingestelde kleur, verlooptint of afbeelding. 
 5. Als u een achtergrond wilt aanpassen, klikt u op het openvouwdriehoekje naast 'Achtergrond' en kiest u vervolgens een optie in het venstermenu.

Aangepaste achtergrondopties voor Pages en Keynote op een Mac

 • Als u een specifiekere kleur wilt kiezen, kiest u 'Vulkleur' en kiest u vervolgens een kleur in de staalkiezer of het kleurenwiel.
 • Als u een achtergrond met twee verlooptinten wilt aanmaken, kiest u 'Verlooptint' en gebruikt u de kleurenkiezers of kleurenwielen om de twee kleuren voor de verlooptinten te kiezen. U kunt bijvoorbeeld paars kiezen voor het begin van de verlooptint en blauw om mee te eindigen. Gebruik de andere regelaars om de hoek en richting van de verlooptint te kiezen.
 • Kies 'Geavanceerde verlooptint' als u meer dan twee kleuren wilt toevoegen aan de invulling van het kleurverloop. Gebruik de schuifknop om kleurstops toe te voegen om meer kleuren aan de verlooptint toe te voegen. Klik op een kleurstop om de kleur van die stop te wijzigen. Schuif de kleurstoppen en gebruik de andere regelaars om de overvloeiing, hoek en richting van de verlooptint te wijzigen.
 • Als u een afbeelding als achtergrond wilt toevoegen, kiest u 'Afbeeldingsvulling', klikt up 'Kies' en navigeert u naar de afbeelding die u wilt gebruiken. U kunt de afbeelding onder andere schalen, uitrekken of er een tegel van maken. 
 • Om een kleuroverlay toe te voegen, kiest u 'Geavanceerde afbeeldingsvulling' en klikt u op de kleurenkiezer of het kleurenwiel om uw aanpassingen te maken.


Publicatiedatum: