Beveiligingscertificeringen voor toepassingen van Apple

Dit artikel bevat referenties voor de certificering van de belangrijkste producten, cryptografische validaties en beveiligingsrichtlijnen voor systeemeigen toepassingen van Apple die worden geleverd als onderdeel van een besturingssysteem.

Naast de hier vermelde algemene certificaten zijn mogelijk ook andere certificaten afgegeven met het oog op specifieke beveiligingseisen in bepaalde landen. 

Neem bij vragen contact met ons op via security-certifications@apple.com.

De volgende documenten kunnen nuttig zijn in verband met deze certificeringen en validaties:

Voor informatie over openbare certificeringen met betrekking tot internetvoorzieningen van Apple, zie:

Voor informatie over openbare certificeringen met betrekking tot toepassingen van Apple, zie:

Voor informatie over openbare certificeringen met betrekking tot besturingssystemen van Apple, zie:

Voor informatie over openbare certificeringen met betrekking tot hardware- en bijbehorende firmwareonderdelen, zie:

Voor informatie over versterking van de beveiliging voor Apple producten, zie:

Validatie van cryptografische modules

Alle Apple FIPS 140-2/-3 Conformance Validation Certificates staan op de CMVP-website. Apple houdt zich actief bezig met de validatie van de modules CoreCrypto User en CoreCrypto Kernel voor elke belangrijke release van een besturingssysteem. Validatie van de conformiteit kan alleen worden uitgevoerd op een definitieve releaseversie van de module en kan alleen formeel worden ingediend na de openbare release van het OS. 

De CMVP houdt de validatiestatus van cryptografische modules bij in vier afzonderlijke lijsten, afhankelijk van hun huidige status. De modules komen in eerste instantie mogelijk in de lijst Implementation Under Test en komen vervolgens in de lijst Modules in Process. Nadat ze zijn gevalideerd, komen ze in de lijst Validated Cryptographic Modules. Na vijf jaar verhuizen ze naar de 'historische' lijst.

In 2020 heeft de CMVP de internationale norm ISO/IEC 19790 aangenomen als basis voor FIPS 140-3.

Zie Apple Platform Security voor meer informatie over FIPS 140-2/-3-validaties.

De systeemeigen toepassingen van Apple roepen de cryptografische modules aan die zijn gevalideerd als onderdeel van het onderliggende platform. Deze worden weergegeven in de onderstaande tabel.

  CMVP-certificaatnummer Modulenaam Moduletype SL Validatiedatum Documenten
Zie de lijst Implementation Under Test en de lijst Modules in Process.
iOS 12 3438 Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 voor ARM SW 1 23-04-2019
3433 Apple CoreCrypto User Module v9.0 voor ARM SW 1 11-04-2019
3523 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v9.0
(sepOS)
HW 2 10-09-2019
iOS 11 3148 Apple CoreCrypto User Module v8.0 voor ARM SW 1 09-03-2018

22-05-2018

06-07-2018
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 voor ARM SW 1 09-03-2018

17-05-2018

03-07-2018
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v1.0
(sepOS)
HW 1 10-09-2019

CC-certificeringen (Common Criteria)

Het NIAP houdt evaluaties doorgaans gedurende twee jaar bij op de Product Compliant List. Daarna worden ze opnieuw beoordeeld op conformiteit aan de hand van het op dat moment geldende Assurance Maintenance Policy. Producten kunnen vijf jaar lang op de lijst met gecertificeerde producten op de CC Portal blijven staan. 

Op de Common Criteria Portal worden certificeringen vermeld die wederzijds kunnen worden erkend op grond van de Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA).

Zie Apple Platform Security voor meer informatie over Common Criteria-certificeringen.

In 2018 is Apple begonnen met de evaluatie van de beveiliging van belangrijke toepassingen die op iOS 11 worden uitgevoerd met de Safari-browser en Contacten.

In 2019 is Apple hiermee doorgegaan voor de Safari-browser en Contacten in iOS 12.

Apple gaat door met de evaluatie van de beveiliging van belangrijke toepassingen in toekomstige versies van besturingssystemen.

 

  Schema-ID Titel Beschermingsprofiel(en) Certificeringsdatum Documenten

Evaluaties door het NIAP van iOS 13 (iPhone en iPad mobiel apparaat/VPN/Draadloos/MDM-agent), Safari en Contacten zijn in behandeling. Evaluaties van macOS op grond van de beschermingsprofielen General Purpose Operating System en Full Disk Encryption (AA en EE) zijn in behandeling. 

Producten in evaluatie (NIAP)

iOS 12 10960 iOS 12 Safari PP voor toepassingssoftware

EP voor webbrowsers
12-06-2019
10961 iOS 12 Contacten PP voor toepassingssoftware 28-02-2019
iOS 11 10916 iOS 11 Safari PP voor toepassingssoftware

EP voor webbrowsers
09-11-2018
10915 iOS 11 Contacten PP voor toepassingssoftware 13-09-2018

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: