Over de beveiligingsinhoud van Safari 13.0.1

In dit document wordt de beveiligingsinhoud van Safari 13.0.1 beschreven.

Over Apple beveiligingsupdates

Ter bescherming van onze klanten maakt Apple geen beveiligingskwesties openbaar en bespreekt of bevestigt Apple deze niet totdat een volledig onderzoek is uitgevoerd en de benodigde patches of releases beschikbaar zijn. Recente releases staan vermeld op de pagina Apple beveiligingsupdates.

Apple beveiligingsdocumenten verwijzen naar kwetsbaarheden met CVE-ID waar mogelijk.

Raadpleeg de pagina Apple productbeveiliging voor meer informatie over beveiliging.

Safari 13.0.1

Releasedatum 24 september 2019

Safari

Beschikbaar voor: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Impact: een bezoek aan een kwaadaardige website kan leiden tot vervalsing van de gebruikersinterface

Beschrijving: een probleem met een inconsistente gebruikersinterface is verholpen met verbeterd statusbeheer.

CVE-2019-8654: Juno Im (@junorouse) van Theori

Serviceworkers

Beschikbaar voor: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Impact: serviceworkers kunnen de browsergeschiedenis in de privémodus vrijgeven

Beschrijving: het probleem is verholpen door een verbeterde verwerking van de levensduur van serviceworkers.

CVE-2019-8725: Michael Thwaite van Connect Medi

WebKit

Beschikbaar voor: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Impact: kwaadwillig vervaardigde webinhoud kan het iframe sandbox-beleid schenden

Beschrijving: dit probleem is verholpen door verbeterde uitvoering van iframe sandbox.

CVE-2019-8771: Eliya Stein van Confiant

Toegevoegd op dinsdag 8 oktober 2019

WebKit

Beschikbaar voor: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Impact: het verwerken van kwaadwillig vervaardigde webinhoud kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code

Beschrijving: meerdere problemen met geheugenbeschadiging zijn verholpen door een verbeterde verwerking van het geheugen.

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov van Google Project Zero

Toegevoegd op dinsdag 8 oktober 2019

Aanvullende erkenning

Safari

Met dank aan Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) van TurkishKit voor de hulp.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: