VPN-verbeteringen in iOS 13

Vanaf iOS 13 ondersteunt IPsec HMAC-SHA-256 met IKEv1 VPN. 

Om ervoor te zorgen dat uw iOS 13-clients verbinding kunnen maken met uw IKEv1- of VPN-server, configureert u de server om de uitvoer van de SHA-256-hash af te kappen tot 128 bits. Wanneer u een kleiner aantal bits afkapt, verwijdert de server mogelijk gegevens die VPN-clients verzenden.

Publicatiedatum: