Video's in uw iMovie-project kunt u bewerken op iPhone, iPad, iPod touch en Mac.

Nadat u uw iMovie-project aanmaakt en videofragmenten en foto's toevoegt, kunt u uw film bijstellen door fragmenten langer of korter te maken, de volgorde van fragmenten aan te passen en meer.

Bewerken in iMovie op iPhone of iPad

Nadat u videofragmenten en foto's aan de tijdbalk van uw project hebt toegevoegd, kunt u een fragment langer of korter maken, de volgorde van fragmenten wijzigen, of een fragment in tweeën splitsen.

Een fragment korter of langer maken

U kunt videofragmenten of foto's bijstellen zodat ze langer of korter in uw project verschijnen.

 1. Terwijl uw project is geopend, tikt u op het videofragment of de foto in de tijdbalk. Een gele markering verschijnt rond het geselecteerde fragment.
 2. Om in te zoomen op het fragment, knijpt u uiteen in het midden van de tijdbalk. Door in te zoomen, kunt u meer details in het fragment zien waardoor het makkelijker te bewerken is. 
 3. Sleep het begin of het einde van het fragment om het korter of langer te maken:
  • Om het fragment langer te maken, sleept u de rand van het fragment verder weg van het midden van het fragment.
  • Om het fragment korter te maken, sleept u de rand van het fragment dichterbij het midden van het fragment.

Als u de rand van het fragment niet kunt verslepen, hebt u waarschijnlijk het begin of het einde van het fragment bereikt. Bijvoorbeeld: Als u een videofragment hebt toegevoegd dat 20 seconden lang is, kunt u het fragment niet langer maken dan 20 seconden. Het kan ook betekenen dat het fragment korter is dan de minimumlengte die mogelijk is in iMovie, namelijk 0,3 seconden. Als u de duur van een fragment alsnog wilt aanpassen, kunt u proberen het fragment sneller of langzamer te maken.

De volgorde van fragmenten aanpassen

U kunt de volgorde van fragmenten in de tijdbalk veranderen om het moment waarop een bepaald fragment in uw film verschijnt aan te passen. Terwijl uw project is geopend, houdt u uw vinger op het videofragment of de foto in de tijdbalk totdat deze boven de tijdbalk zweeft. Sleep het fragment of de foto vervolgens naar de plek op de tijdbalk waar u deze wilt laten verschijnen en laat los.

Een fragment in twee fragmenten opsplitsen

Als u een fragment opsplitst, kunt u de duur van elk gedeelte aanpassen, gedeeltes die u niet wilt behouden verwijderen or verschillende titels aan elk gedeelte toevoegen.

 1. Scrol door de tijdbalk totdat de afspeelkop (de verticale witte lijn) zich op het punt bevindt waar u het fragment wilt splitsen.
 2. Indien nodig, knijpt u in het midden van de tijdbalk uiteen om in te zoomen op het fragment.
 3. Tik op het fragment, tik op de knop 'Acties'  en tik vervolgens op 'Splits'. Of tik op het fragment, veeg omlaag over de afspeelkop van het fragment alsof u met uw vinger door het fragment aan het snijden bent.

iMovie plaatst dan een 'Geen'-overgang (ook wel bekend als een 'knip') tussen de twee nieuwe fragmenten. U kunt van deze overgang ook een cross-dissolve (overvloeien) of andere overgang maken.


Bewerken in iMovie op Mac

Nadat u videofragmenten en foto's aan de tijdbalk van uw project hebt toegevoegd, kunt u een fragment langer of korter maken, de volgorde van fragmenten wijzigen, of een fragment in tweeën splitsen.

Een fragment korter of langer maken

U kunt videofragmenten of foto's bijstellen zodat ze langer of korter in uw film verschijnen.

 1. Terwijl uw project is geopend, scrolt u in de tijdbalk om het fragment dat u wilt bijstellen te zoeken.
 2. Klik op 'Weergave' > 'Zoom in' om in te zoomen op het fragment of druk op Command-Plusteken (+) of knijp twee vingers uiteen op het trackpad. Door in te zoomen, kunt u meer details in het fragment zien waardoor het makkelijker te bewerken is. 
 3. In de tijdbalk plaatst u de cursor op het begin of einde van het fragment dat u wilt bijstellen totdat uw cursor de functie 'Kort fragment in' krijgt . De pijlen geven aan in welke richting u het fragment kunt inkorten:
 • Om het fragment langer te maken, sleept u de rand van het fragment verder weg van het midden van het fragment.
 • Om het fragment korter te maken, sleept u de rand van het fragment dichterbij het midden van het fragment.

Als u de rand van het fragment niet kunt verslepen, hebt u het begin of het einde van het fragment bereikt. Bijvoorbeeld: Als u een videofragment hebt toegevoegd dat 20 seconden lang is, kunt u het fragment niet langer maken dan 20 seconden. Het kan ook betekenen dat het fragment korter is dan de minimumlengte die mogelijk is in iMovie, namelijk 0,1 seconden. Als u de duur van een fragment alsnog wilt aanpassen, kunt u proberen het fragment sneller of langzamer te maken.

Beelden met de 'Kort fragment in'-functie toevoegen of verwijderen

Als u preciezer wilt bewerken, kunt u de 'Kort fragment in'-functie gebruiken om afzonderlijke beelden in een videofragment toe te voegen of te verwijderen. Tevens kunt u zien hoeveel van uw fragment in uw film wordt gebruikt.

 1. In de tijdbalk, selecteer het fragment dat u wilt bewerken.
 2. Selecteer 'Venster' > 'Toon 'Kort fragment in''. Het geselecteerde fragment verschijnt in 'Kort fragment in', boven de tijdbalk. Het gedeelte van het fragment dat in uw film te zien is, verschijnt tussen de twee witte lijnen. De gedeeltes van uw fragment die niet in uw film verschijnen, zijn gedimd en bevinden zich buiten de witte lijnen.
 3. Plaats de cursor op het begin of einde van het fragment totdat 'Kort fragment in'  verschijnt en maak het fragment langer of korter:
  • Om het fragment langer te maken door beelden toe te voegen, sleept u van het midden van het fragment af.
  • Om het fragment korter te maken door beelden te verwijderen, sleept u naar het midden van het fragment toe.

U kunt een ander gedeelte van hetzelfde fragment gebruiken terwijl de duur hiervan in het project wordt behouden.

 1. In 'Kort fragment in', plaatst u de cursor op het fragment totdat de functie 'Kort fragment in'  verschijnt.
 2. Sleep het geselecteerde gedeelte van het fragment naar links of naar rechts.
 3. Om 'Kort fragment in' te sluiten, drukt u op Return.

De volgorde van fragmenten aanpassen

U kunt de volgorde van fragmenten in de tijdbalk veranderen om het moment waarop een bepaald fragment in uw film verschijnt aan te passen. Terwijl uw project is geopend, klik op het videofragment of de foto in de tijdbalk en sleep het fragment naar links of naar rechts afhankelijk van waar u deze wilt laten verschijnen in uw film:

 • Als het fragment eerder moet verschijnen, sleept u het naar links en laat u los. 
 • Als het fragment later moet verschijnen, sleept u het naar rechts en laat u los.

U kunt ook meerdere fragmenten tegelijk verplaatsen:

 1. Houd de Command-toets ingedrukt terwijl u op elk fragment klikt dat u wilt selecteren, sleep een selectierechthoek om de fragmenten heen of houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u op elk fragment klikt.
 2. Sleep de fragmenten naar een nieuwe plek op de tijdbalk.

Een fragment in twee fragmenten opsplitsen

Als u een fragment opsplitst, kunt u de duur van elk gedeelte aanpassen, gedeeltes die u niet wilt behouden verwijderen or verschillende titels aan elk gedeelte toevoegen.

 1. Scrol door de tijdbalk totdat de afspeelkop (de verticale witte lijn) zich op het punt bevindt waar u het fragment wilt splitsen.
 2. Klik indien nodig op 'Weergave' > 'Zoom in' om in te zoomen op het fragment of druk op Command-Plusteken (+).
 3. Om het fragment te splitsen, selecteert u 'Pas aan' > 'Splits fragment' of drukt u op Command-B.

Nadat u het fragment hebt gesplitst, kunt u een overgang zoals een cross-dissolve tussen de fragmenten toevoegen.


Publicatiedatum: