Stembediening gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch

Met stembediening kunt u met uw stem tikken, vegen en typen om te navigeren op uw apparaat en uw apparaat te gebruiken.

Voor stembediening hebt u iOS 13 of hoger of iPadOS nodig. Voordat u de stembediening kunt gebruiken, moet u eerst een bestand downloaden. Zodra de download is voltooid, hebt u geen wifiverbinding meer nodig om stembediening te gebruiken. Het wordt aanbevolen verbinding te maken met wifi voordat u stembediening voor de eerste keer activeert.

Stembediening is niet in alle landen of regio's beschikbaar. Stembediening maakt gebruik van de Siri-engine voor spraakherkenning en werkt alleen voor het Engels (VS).

Stembediening inschakelen

 1. Ga naar 'Instellingen' en selecteer 'Toegankelijkheid'.
 2. Selecteer 'Stembediening' en 'Configureer stembediening'. Er begint een download in de achtergrond. 

Zodra de download is voltooid, verschijnt er een microfoon  in de statusbalk van uw apparaat, die aangeeft of de stembediening wel of niet luistert.

Stembediening gebruiken

Wanneer stembediening is ingeschakeld, kunt u commando's uitspreken, op dezelfde manier als dat u een actie zou uitvoeren via aanraking. Als u bijvoorbeeld de Spotlight-zoekfunctie wilt gebruiken vanaf het thuisscherm, zegt u 'Veeg naar beneden'. Of om 'lang indrukken'-menu's voor bepaalde apps te gebruiken, zegt u 'Long press [app name]' (Druk [naam van app] lang in). Stembediening verandert niets aan hoe uw apparaat reageert op aanrakingen.

Om een lijst van beschikbare commando's te zien voor verschillende situaties zegt u 'Show me what to say' (Toon me wat ik kan zeggen).

Voor een volledige lijst van alle beschikbare commando's volgt u deze stappen:

 1. Ga naar 'Instellingen' en selecteer 'Toegankelijkheid'. 
 2. Selecteer 'Stembediening' en 'Pas commando's aan'. 

Lees meer over het aanpassen van commando's voor stembediening.

Hier zijn nog een aantal dingen die u kunt doen met stembediening

 • Om de stembediening na de eerste configuratie in of uit te schakelen, kunt u 'Hé Siri' of de activeringsknop gebruiken, of naar 'Instellingen' gaan en vervolgens 'Toegankelijkheid' en 'Stembediening' selecteren.
 • Om uw apparaat te vergrendelen, zegt u 'Lock screen' (Vergrendel scherm).
 • Om uw apparaat uit de sluimerstand te halen, zegt u 'Hé, Siri, schakel stembediening in'.
 • Om de luisterfunctie te activeren, zegt u 'Go to sleep' (Ga slapen) of 'Wake up' (Word wakker). De luisterfunctie gaat niet uit, maar de microfoon wordt in de slaapstand gezet totdat u uw apparaat met een commando wakker maakt.

Uw scherm gebruiken

Om items op uw scherm te gebruiken, zegt u een actie, zoals 'Tap' (Tik op), gevolgd door de naam van het item. U zegt bijvoorbeeld: 'Tap Accessibility' (Tik op Toegankelijkheid).

Namen tonen

Als u niet zeker weet wat de naam van het item is, kunt u 'Show names' (Toon namen) zeggen om een overlay te laten zien met de namen van de items. 

Nummers tonen

Als een item geen naam heeft, of als u liever nummers gebruikt, dan kunt u 'Show numbers' (Toon nummers) zeggen om numerieke tags te tonen voor alle items op uw scherm. 

Raster tonen

Voor interacties waarbij meer precisie of ruimtelijke verwijzingen nodig zijn kunt u 'Show grid' (Toon raster) zeggen om een numeriek raster over het scherm te tonen. Als u een nummer op het raster uitspreekt, wordt dat deel van het raster groter en krijgt u een nieuwe set nummers te zien, waardoor het makkelijker is voor u om een item te selecteren. Het raster kan ook gebruikt worden wanneer u items op het scherm sleept, om aan te geven waar u die los wilt laten, of wanneer u handgebaren of selectie uit vrije hand gebruikt. 

Nadat u het volgende commando uitspreekt, verdwijnt het raster. Om het raster voor meerdere commando's op het scherm te houden, zegt u 'Show grid continuously' (Toon raster continu). 

Hier zijn nog een aantal dingen die u kunt doen om uw scherm te gebruiken

 • Om overlays te verbergen, zegt u 'Hide [names, numbers, grid]' (Verberg [namen, nummers, rooster]).
 • Om een actie te herhalen, zoals tikken of vegen, zegt u 'Repeat that' (Herhaal dat). U kunt ook aangeven hoe vaak u een actie wilt herhalen. U kunt bijvoorbeeld zeggen: 'Swipe right. Repeat that three times' (Veeg naar rechts. Herhaal dat drie keer).
 • Om naar het vorige scherm of menu terug te keren, zegt u 'Go back' (Ga terug).

De instellingen van stembediening aanpassen

U kunt meerdere instellingen voor stembediening aanpassen. Hier is een lijst met een aantal van de instellingen die u kunt aanpassen:

 • 'Taal': Voor stembediening wordt de hoofdtaal gebruikt die u hebt ingesteld op uw iPhone of iPod touch.
 • 'Pas commando's aan': Hier vindt u de volledige lijst met beschikbare commando's, kunt u commando's uitschakelen of aangepaste commando's aanmaken.
 • 'Woordenlijst': Stelt u in staat om nieuwe woorden voor stembediening te leren.
 • 'Toon bevestiging': Een visuele bevestiging aan de bovenkant van het scherm tonen wanneer een commando is herkend.
 • 'Speel geluid af': Een geluidseffect afspelen wanneer een commando wordt herkend.
 • 'Toon aanwijzingen': Hiermee kunt u dynamische suggesties laten weergeven over wat u kunt zeggen. Deze verschijnen automatisch nadat u instructies uitspreekt die vergelijkbaar zijn met systeemcommando's, maar die niet helemaal overeenkomen.
 • 'Overlay': Stelt u in staat een continue overlay op het scherm te houden met nummers, namen of het raster.
 • 'Aandachtsdetectie': Op apparaten met Face ID stelt deze instelling u in staat om het luisteren in of uit te schakelen op basis van of u wel of niet naar het scherm kijkt. Dit is nuttig als u meerdere apparaten met stembediening gebruikt.

Meer informatie over stembediening

Lees meer over het gebruik van klassieke stembediening.

Publicatiedatum: