Schermtijd gebruiken op de Mac

Met macOS Catalina komen al uw favoriete Schermtijd-functies naar de Mac. Houd uw gebruik bij, plan apparaatvrije tijd in en stel limieten in voor zowel apps als websites op al uw apparaten.

Schermtijd inschakelen

Controleer of uw Mac macOS Catalina gebruikt en volg dan deze stappen:

 1. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Schermtijd'.
 2. Klik linksonder op  'Opties'.
 3. Klik op 'Schakel in'.
 4. Als u gebruiksinformatie wilt zien voor elk apparaat dat met uw Apple ID is ingelogd bij iCloud, selecteert u 'Deel op alle apparaten' op elke Mac. Op elke iPhone, iPad of iPod touch gaat u naar 'Instellingen' > 'Schermtijd' en schakelt u dezelfde instelling in.

Als u Delen met gezin gebruikt om de account van een kind te beheren, kunt u Schermtijd inschakelen op elk apparaat van uw kind. Of volg deze stappen om het vanaf uw Mac te doen:

 1. Kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Delen met gezin'.
 2. Klik in de navigatiekolom op 'Schermtijd' en selecteer de naam van uw kind in de lijst aan de rechterkant.
 3. Klik op de knop 'Open instellingen Schermtijd' om terug te gaan naar de Schermtijd-voorkeuren.
 4. Selecteer de naam van uw kind in het menu linksboven.
 5. Klik linksonder op  'Opties'.
 6. Klik op 'Schakel in'.

Lees meer over toegangscodes voor Schermtijd voordat u ervoor kiest om 'Gebruik toegangscode voor schermtijd' te selecteren.

 


Gebruik bijhouden

Gebruik de functies AppgebruikMeldingen en Activeringen in de Schermtijd-navigatiekolom om te zien hoeveel tijd u besteedt in apps en op websites.


Schermtijd-voorkeuren

Elke functie heeft verschillende weergaven:

 • Als u het gebruik voor één uw apparaten wilt bekijken, kiest u een apparaat in het menu aan de onderkant van het venster.
 • Als u tussen dagen wilt schakelen, klikt u in het weekdiagram of gebruikt u de pijlknoppen bovenaan het diagram. Als u het totale gebruik per week wilt bekijken, inclusief hoeveel tijd u deze week meer of minder hebt besteed vergeleken met vorige week, selecteert u 'Deze week' in het menu 'Datum' bovenaan het venster.
 • Als u het gebruik voor een account van een kind wilt zien, selecteert u de naam van het kind in het menu linksboven.

 

Appgebruik

Bekijk hoeveel tijd u per app hebt besteed. Klik op 'Categorieën' om het gebruik per categorie te bekijken, bijvoorbeeld social networking, productiviteit of amusement. Als u de categorie van een app wilt bekijken, klikt u op het informatiesymbool  dat verschijnt wanneer u met de cursus over een app in de lijst beweegt. Of klik op het applimietsymbool  om snel een nieuwe applimiet in te stellen voor die categorie.

  

Meldingen

Bekijk hoeveel meldingen u van elke app hebt ontvangen. Vergeet niet dat u het menu 'Apparaten' aan de onderkant van het venster kunt gebruiken om de meldingen ontvangen op uw Mac te scheiden van de meldingen ontvangen op uw iPhone, iPad of iPod touch.

 

Activeringen

Bekijk hoe vaak u uw iPhone, iPad of iPod touch hebt opgepakt en welke app u het eerst hebt bekeken na het oppakken van het apparaat.

 


Gebruik beperken

Gebruik de functies Apparaatvrije tijd, Applimieten, Altijd toegestaan en Materiaal en privacy in de Schermtijd-navigatiekolom om apparaatvrije tijd in te plannen en om limieten in te stellen voor apps en websites. Limieten zijn van toepassing op deze Mac en alle andere apparaten die Schermtijd gebruiken waarop de functie 'Deel op alle apparaten' is ingeschakeld.

Als u limieten wilt instellen voor een account van een kind, selecteert u de naam van het kind in het menu linksboven en stelt u vervolgens elke functie in. U kunt dit ook op elk apparaat van uw kind instellen.

  

Apparaatvrije tijd

Plan tijden in waarop u alleen de apps kunt gebruiken die u hebt toegestaan. Een melding voor apparaatvrije tijd verschijnt 5 minuten voordat de apparaatvrije tijd begint. Nadat apparaatvrije tijd is begonnen, toont de app een bericht waarin staat dat u de limiet voor deze app hebt bereikt.

 • Klik op 'OK' om de app te sluiten en u te houden aan de ingestelde limiet. Of klik op 'Negeer limiet' en kies vervolgens 'Nog één minuut', 'Herhaal over 15 minuten' of 'Negeer limiet voor vandaag'. 
 • Als u een toegangscode voor Schermtijd hebt ingesteld, ziet u een extra instelling voor apparaatvrije tijd, namelijk 'Blokkeer bij apparaatvrije tijd'. Als deze instelling is geselecteerd en u op 'Vraag om meer tijd' klikt wanneer de apparaatvrije tijd begint, kunt u de app voor 15 minuten, een uur of de hele dag goedkeuren door de toegangscode in te voeren. Accounts van kinderen kunnen één keer klikken op 'Nog één minuut' of op 'Vraag om meer tijd' om hun verzoek te sturen naar de account van een ouder ter goedkeuring.

 

Applimieten

Stel in hoelang u apps wilt kunnen gebruiken. U kunt limieten instellen voor specifieke apps of voor hele categorieën van apps.

Een melding voor een applimiet verschijnt 5 minuten voordat een limiet is bereikt (verlopen). Nadat de limiet is bereikt, toont de app een venster waarin staat dat u de limiet hebt bereikt. 

 • Klik op 'OK' om de app te sluiten en u te houden aan de ingestelde limiet. Of klik op 'Negeer limiet' en kies vervolgens 'Nog één minuut', 'Herhaal over 15 minuten' of 'Negeer limiet voor vandaag'. 
 • Als u een toegangscode voor Schermtijd hebt ingesteld, ziet u een extra instelling voor applimieten, namelijk 'Blokkeer bij einde van limiet'. Als deze instelling is geselecteerd en u op 'Vraag om meer tijd' klikt als de limiet is bereikt, kunt u de app voor 15 minuten, een uur of de hele dag goedkeuren door de toegangscode in te voeren. Accounts van kinderen kunnen één keer klikken op 'Nog één minuut' of op 'Vraag om meer tijd' om hun verzoek te sturen naar de account van een ouder ter goedkeuring.

 

Altijd toegestaan

Sta gebruik van bepaalde apps toe, zelfs tijdens apparaatvrije tijd of als een applimiet is ingesteld voor 'Alle apps en categorieën'. Telefoon, Berichten, FaceTime en Kaarten zijn standaard altijd toegestaan, maar dat kunt u hier aanpassen.

 

Materiaal en privacy

Beperk materiaal, aankopen en downloads of configureer privacy-instellingen. Als u probeert een van de beperkte items te gebruiken, ziet u een bericht waarom u dat niet kunt doen. Als u bijvoorbeeld een geblokkeerde website bezoekt, staat in het bericht dat deze website is geblokkeerd door een materiaalfilter. Als u een toegangscode voor Schermtijd gebruikt, bevat het bericht de optie 'Voeg website toe'. U kunt dan de toegangscode invoeren om de website goed te keuren. Accounts van kinderen kunnen een verzoek voor goedkeuring sturen naar de account van een ouder.

 


Schermtijd-verzoeken goedkeuren

In de navigatiekolom van Schermtijd ziet u 'Verzoeken' wanneer u onbeantwoorde verzoeken van een account van een kind hebt. Vanaf hier kunt u alle verzoeken van uw kind beheren. U kunt het verzoek voor 15 minuten, een uur of de hele dag goedkeuren. Of klik op 'Keur niet goed'.

Goedkeuringsverzoeken komen ook binnen in de vorm van meldingen. U kunt deze meteen vanuit de melding goedkeuren:

 


Een toegangscode voor Schermtijd instellen

Stel een toegangscode in zodat u de enige bent die instellingen voor Schermtijd kan aanpassen en meer tijd kan goedkeuren wanneer applimieten zijn bereikt. Als u een ouder bent, kunt u deze functie gebruiken om afdwingbare materiaal- en privacybeperkingen in te stellen voor uw kind.

Als u Delen met gezin gebruikt om de account van uw kind te beheren, volgt u onderstaande stappen:

 1. Selecteer de naam van uw kind in het menu in de linkerbovenhoek van de Schermtijd-voorkeuren.
 2. Klik linksonder op  'Opties'.
 3. Selecteer 'Gebruik toegangscode voor schermtijd' en voer een toegangscode in als daar om wordt gevraagd.

Als u 'Delen met gezin' niet gebruikt om de account van een kind te beheren, volgt u deze stappen:

 1. Zorg ervoor dat u dezelfde Mac gebruikt als uw kind en dat u bent ingelogd bij de standaardaccount die uw kind gebruikt. Mocht u niet zeker weten wat u moet doen, volg dan simpelweg onderstaande stappen: Schermtijd zal u helpen.
 2. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Schermtijd'.
 3. Stel Apparaatvrije tijd, Applimieten en Materiaal en privacy in met alle limieten die u voor uw kind wilt toepassen.
 4. Klik linksonder op  'Opties'.
 5. Selecteer 'Gebruik toegangscode voor schermtijd' en voer een toegangscode in als daar om wordt gevraagd.

Als u een toegangscode instelt terwijl u bent ingelogd bij uw beheerdersaccount, ziet u een waarschuwing waarin wordt uitgelegd dat u dit hoort te doen terwijl u bent ingelogd bij een standaardaccount. Als u geen standaardaccount hebt ingesteld voor uw kind, kunt u er een aanmaken en er dan bij inloggen of u kunt kiezen uit een van onderstaande opties:

 • Sta toe dat deze gebruiker deze computer beheert. Als u deze optie selecteert, is de toegangscode van toepassing voor de huidige gebruiker, ook al is deze ook beheerder van deze Mac. Dit wordt niet aanbevolen omdat beheerders bepaalde macOS-bevoegdheden hebben waardoor ze de beperkingen van de toegangscode kunnen omzeilen.
 • Sta niet toe dat deze gebruiker deze computer beheert. Als u deze optie selecteert, wordt u gevraagd het wachtwoord van uw account in te voeren om de configuratie aan te passen. U wordt vervolgens door de stappen geleid om een nieuwe beheerdersaccount aan te maken voor gebruik door de ouder. De beheerdersaccount waarbij u op dit moment bent ingelogd, wordt omgezet naar een standaardaccount voor gebruik door het kind.

 


Publicatiedatum: