Het kompas gebruiken op de Apple Watch

De Kompas-app toont u de richting waarin uw Apple Watch wijst, uw huidige locatie en uw hoogte. U kunt onderweg ook Kompas-routepunten aanmaken en uw weg terug vinden met Backtrack.

 

De Kompas-app is beschikbaar op de Apple Watch Series 5 en nieuwer, en op de Apple Watch SE. De functies 'Routepunten kompas' en 'Backtrack' zijn echter alleen beschikbaar in watchOS 9 op Apple Watch Series 6 en nieuwer, Apple Watch SE (1e generatie) en nieuwer, en Apple Watch Ultra.

Magneten en nauwkeurigheid van het kompas

De aanwezigheid van magneten kan de nauwkeurigheid van kompassensors beïnvloeden. Het Leather Link-bandje, leren bandje, Milanese bandje en oudere geweven sportbandjes van Apple gebruiken magnetisch materiaal of magneten die de werking van het Apple Watch-kompas kunnen verstoren. Het kompas wordt niet beïnvloed door geweven sportbandjes die zijn geïntroduceerd in september 2019 of later, of andere versies van het sportbandje.

Magneten in alle Apple Watch-modellen kunnen ook de nauwkeurigheid van een extern kompas beïnvloeden. Als u een ander kompas gebruikt tijdens activiteiten zoals duiken, wandeltochten of navigeren, houdt u deze gescheiden van de Apple Watch wanneer u het externe kompas uitleest.

Apple Watch met Kompas-app 

Uw richting, hoogte, helling en coördinaten bekijken

Wanneer u Kompas opent, laat de app zien in welke richting de bovenkant van het Watch-scherm wijst. Uw richting wordt getoond in het midden van de kompaswijzerplaat. Om uw richting in één oogopslag te zien en de Kompas-app met één tik te openen, kunt u de Kompas-complicatie toevoegen aan de wijzerplaat.

Het kompas gebruikt standaard het magnetische noorden. Om dit te wijzigen naar het geografische noorden, opent u de Instellingen-app op de Apple Watch, tikt u op 'Kompas' en schakelt u 'Gebruik geografische noorden' in. Toegang tot wifi, een mobiel netwerk of gps is vereist om het geografische noorden correct weer te geven.

Draai de Digital Crown omhoog om uw hoogte, helling en coördinaten te zien in de binnenring van het kompas. U kunt deze informatie ook bekijken door op de menuknop te tikken.

Kaartcoördinaten worden niet ondersteund in de Kompas-app in het vasteland van China. 

Uw richting bepalen

 1. Open de Kompas-app op de Apple Watch.
 2. Tik op de menuknop links bovenaan.
 3. Scrol omlaag en tik vervolgens op 'Richting'.
 4. Gebruik de Digital Crown om de richting aan te passen.
  Apple Watch met aanpassing van de richting
 5. Tik op 'Gereed'.

Nadat u een richting hebt ingesteld, worden de zwarte markeringen aan de buitenrand van het kompas rood om aan te geven hoe ver u van de richting afwijkt.

Om de richting te wissen, tikt u op de menuknop , scrolt u omlaag en tikt u op 'Wis richting'.

Kompas-routepunten toevoegen om de weg naar belangrijke locaties terug te vinden

U kunt uw huidige locatie als routepunt bewaren en vervolgens de afstand en richting zien naar alle routepunten die u aanmaakt.

Kompas-routepunten zijn niet beschikbaar voor apparaten die deel uitmaken van een gezinsconfiguratie.

Een routepunt toevoegen:

 1. Open de Kompas-app op de Apple Watch.
 2. Tik op de knop 'Routepunt' om uw huidige locatie toe te voegen.
 3. Tik op de datum en tijd onder 'Label' als u de naam van het routepunt wilt aanpassen.
 4. Tik op de kaart onder 'Locatie' als u de lengte- en breedtegraad van het routepunt wilt aanpassen.
  Apple Watch met zojuist aangemaakt routepunt
 5. Selecteer een kleur en een symbool om het routepunt gemakkelijk te herkennen.
 6. Schakel 'Toon routepunt' uit als u wilt dat het in uw lijst met routepunten wordt weergegeven, maar niet op de kompaswijzerplaat.
 7. Tik op 'Gereed'.

Als u een Apple Watch Ultra hebt, kunt u snel een Kompas-routepunt aanmaken met de actieknop:

 1. Open de Instellingen-app op de Apple Watch Ultra.
 2. Tik op de actieknop.
 3. Tik op 'Actie' en selecteer vervolgens 'Routepunt'. Wanneer u nu op de actieknop drukt, maakt uw Apple Watch Ultra een routepunt aan op uw huidige locatie.

Uw Kompas-routepunten bekijken

Uw Kompas-routepunten verschijnen als stippen op de kompaswijzerplaat. Scrol met de Digital Crown om verschillende kompasweergaven weer te geven en zoom uit om meer routepunten te zien. Op de kompaswijzerplaat ziet u alleen routepunten die zich binnen een straal van 80 kilometer van uw huidige locatie bevinden.

Om de details van een routepunt te bekijken, tikt u op een routepunt op de kompaswijzerplaat en vervolgens op 'Selecteer'. De afstand en richting van het routepunt verschijnen. Tik op de knop 'Wijzig' onderaan het scherm om het label, de kleur of het symbool te wijzigen of om de coördinaten van het routepunt te wijzigen.

Om een volledige lijst te zien met de routepunten die u in de loop van de tijd hebt toegevoegd, tikt u op de menuknop  en scrolt u omlaag naar 'Routepunten'.

Kompas-routepunten verwijderen

 1. Tik op de menuknop  en scrol vervolgens omlaag naar 'Routepunten'.
 2. Tik op een routepunt om het te selecteren.
 3. Scrol omlaag en tik vervolgens op 'Verwijder routepunt'.
 4. Tik op 'Verwijder' om te dit bevestigen.

Kompas-routepunten toevoegen aan uw wijzerplaat

U kunt complicaties met Kompas-routepunten aan uw wijzerplaat toevoegen voor een snel overzicht van de locaties die u hebt bewaard.

 1. Terwijl de wijzerplaat wordt weergegeven, houdt u uw vinger op het scherm en tikt u op 'Wijzig'.
 2. Veeg naar links naar het scherm 'Complicaties'.
 3. Tik op een van de beschikbare complicaties.
 4. Draai aan de Digital Crown om 'Routepunten kompas' te zoeken en selecteer een optie. U kunt een van de vermelde routepunten kiezen of op 'Meer' tikken om uit meer routepunten te kiezen. U kunt ook 'Laatst bekeken routepunt' of 'Routepunt voor geparkeerde auto' selecteren.
 5. Druk op de Digital Crown om uw wijzigingen te bewaren en tik vervolgens op de wijzerplaat om deze te selecteren.

Wanneer u op de complicatie op uw wijzerplaat tikt, wordt het toegewezen routepunt geopend in de Kompas-app. Complicaties met Kompas-routepunten blijven actief tot het einde van de dag en kunnen opnieuw worden geactiveerd door op de complicatie te tikken.

Backtrack gebruiken om de weg terug te vinden

Backtrack in de Kompas-app kan uw route volgen en u helpen de weg terug te vinden als u verdwaalt.

Backtrack is niet beschikbaar voor apparaten die deel uitmaken van een gezinsconfiguratie.

Voordat u een Backtrack-sessie start

Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen' op uw iPhone en controleer de volgende instellingen:

 • Tik op 'Kompas' en zorg ervoor dat 'Exacte locatie' is ingeschakeld.
 • Tik op 'Systeem' en zorg ervoor dat 'Belangrijke locaties' is ingeschakeld.

De weg terug vinden

 1. Open de Kompas-app op de Apple Watch.
 2. Tik op de Backtrack-knop . De Backtrack-knop wordt een pauzeknop en Kompas begint uw route te volgen. U kunt de andere functies van de Kompas-app blijven gebruiken. Backtrack blijft actief, zelfs als u een andere app op uw Watch opent. Als u uw pols laat zakken, keert de Kompas-app terug naar de voorgrond omdat uw Backtrack-sessie nog actief is.
 3. Tik op de pauzeknop wanneer u klaar bent om terug te gaan naar uw beginpunt en tik vervolgens op 'Vind weg terug'. Uw beginlocatie verschijnt op het kompas.
 4. Begin te lopen in de richting waar u vandaan kwam. Deze wordt aangegeven door de stuiterende pijl. Volg de witte lijn in de Kompas-app terug naar waar u begon.
  Apple Watch met Backtrack-functie die de weg terug aangeeft
 5. Tik op de geanimeerde Backtrack-knop als u klaar bent en tik vervolgens op 'Verwijder stappen'.

U kunt Backtrack ook starten vanuit het veiligheidsscherm. Houd de zijknop ingedrukt totdat 'Backtrack via Kompas' verschijnt. Sleep de schuifregelaar 'Backtrack via Kompas' naar rechts om Backtrack te starten.

Als u bent vergeten Backtrack in te schakelen toen u begon en u verdwaalt in een gebied waar uw andere navigatiehulpmiddelen niet werken, kan Backtrack u mogelijk helpen de weg naar het beginpunt terug te vinden. Tik op het Backtrack-symbool om de Backtrack-sessie te starten. Geef de Kompas-app toestemming om uw historische locatiegegevens te gebruiken, als hierom wordt gevraagd. Deze functie is alleen beschikbaar als u zich niet in de buurt van belangrijke locaties bevindt, zoals uw huis of werkplek, of als u zich buiten het bereik van wifi bevindt.

Ervoor zorgen dat Kompas toegang heeft tot uw locatie

Wanneer u Kompas voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd toestemming te geven voor toegang tot uw locatie. Tik op 'Bij gebruik van app' om toestemming te geven.

Als Kompas uw locatie niet waarneemt, controleert u de instellingen:

 1. Open de Instellingen-app op de gekoppelde iPhone.
 2. Tik op 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Kompas'.
 3. Tik op 'Bij gebruik van app'.

Als u een rode draaiende radar ziet

Als u een rode draaiende radar ziet in plaats van het kompas wanneer u de Kompas-app opent, betekent dit dat het kompas niet kan kalibreren. Controleer deze instellingen op de gekoppelde iPhone:

 • Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' en zorg ervoor dat 'Kompas kalibreren' is ingeschakeld.
 • Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' en zorg ervoor dat 'Locatievoorzieningen' is ingeschakeld.
 • Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen' > 'Kompas' en tik vervolgens op 'Bij gebruik van app'.

Als de Kompas-app nog steeds niet kan kalibreren, heeft deze in bepaalde scenario's mogelijk last van magnetische interferentie. Dit kan gebeuren in dichtbevolkte stedelijke gebieden, binnenshuis in ruimtes met beperkte connectiviteit of als u met de auto onderweg bent.

Coördinaten zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Publicatiedatum: