Een Clips-project naar een andere iPhone, iPad of iPod touch versturen

Lees hier hoe u AirDrop gebruikt om uw Clips-project naar een ander apparaat te versturen.

Met AirDrop kunt een Clips-project dat u op een iPhone bent gestart, voltooien op een ander iOS-apparaat. U kunt een project ook naar vrienden versturen, zodat zij het zelf kunnen bewerken. Bovendien kunt een kopie van het project naar een Mac versturen en het daar tussen uw bestanden opslaan.

Een Clips-project versturen is iets anders dan een Clips-video delen.

Voordat u begint

  • Gebruik de App Store om bij te werken naar de nieuwste versie van Clips.
  • Zorg dat het apparaat waarnaar u verstuurt dichtbij is en zich binnen het bereik van Bluetooth en wifi bevindt.
  • Zorg dat op het apparaat waarnaar u verstuurt de ontvangstopties voor AirDrop zijn ingesteld om materiaal te ontvangen.
  • Geef het project een naam om het makkelijker terug te vinden nadat u het hebt gedeeld. Tik op de projectkiezer in Clips . Tik op een project, tik op de Meer-knop  en tik vervolgens op 'Wijzig naam'. Geef het project een nieuwe naam en tik vervolgens op 'Bewaar'.

iPhone met venster voor delen in de Clips-app

Een Clips-project naar een ander apparaat versturen

  1. Open Clips en tik op de projectkiezer .
  2. Tik op het project dat u wilt delen en tik dan op de Deel-knop .
  3. Tik op 'Exporteer project'. Clips voegt alle foto's en video's die u in het project hebt gebruikt samen in een bewerkbaar bestand.
  4. Selecteer een bestemming in het gedeelte AirDrop bovenaan het venster voor delen. U kunt een project versturen naar uw andere iOS-apparaten, het apparaat van een vriend of een Mac. Het Clips-project wordt verstuurd zodra u op de bestemming hebt getikt.

Wanneer het Clips-project op het tweede iOS-apparaat is ontvangen, wordt het geopend in de Clips-app. Wanneer u een Clips-project naar een Mac verstuurt, wordt het bewaard in de map 'Downloads'.

Als u het project niet kunt versturen of openen

Als u een probleem hebt bij het versturen van een Clips-project via AirDrop, probeert u deze stappen:

  • Controleer of beide iOS-apparaten die nieuwste versie van Clips gebruiken.
  • Als u een project niet kunt versturen omdat er een item ontbreekt, controleert u de map 'Recent verwijderd' in Foto's. Als u het ontbrekende item ziet, selecteert u het en tikt of klikt u op 'Zet terug'. Clips importeert het ontbrekende bestand automatisch en u kunt het project opnieuw proberen te versturen.

Publicatiedatum: