Verticale tekst gebruiken in Pages, Numbers en Keynote

In het Chinees, Japans en Koreaans kunt u nu verticaal typen in iWork-documenten, -spreadsheets en -presentaties op een iPhone, iPad, iPod touch of Mac.

Voeg verticale tekst in in een Pages- of Numbers-sjabloon of een Keynote-thema. Bovendien kunt u verticale en horizontale tekst eenvoudig combineren in hetzelfde document. En wanneer u er klaar voor bent om uw document met verticale tekst te delen, kunt u een interactief EPUB-boek maken dat kan worden bekeken in Apple Books.


Verticale tekst gebruiken op een iPhone of iPad

Als u verticale tekst wilt gebruiken, voegt u Chinees, Japans of Koreaans toe als een voorkeurstaal voor uw iPhone of iPad:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio'.
 2. Tik op 'Andere talen' of 'Voeg taal toe' en selecteer 'Chinees', 'Japans' of 'Koreaans'. 

Verticale tekst gebruiken in een volledig document in Pages

 1. Tik in het geopende document op de knop 'Meer'  in de knoppenbalk en tik daarna op 'Documentontwerp'.
 2. Tik indien nodig op 'Document' en schakel 'Verticale tekst' in. 

Alle bestaande hoofdtekst wordt automatisch omgezet in verticale tekst. Als u nieuwe tekstvakken en vormen toevoegt, gebruiken deze ook verticale tekst.

Verticale tekst gebruiken in vormen en tekstvakken in Pages, Numbers en Keynote

Als u verticale tekst gebruikt in vormen en tekstvakken, kunt u horizontale en verticale tekst combineren in hetzelfde document.

 1. Maak een vorm of een tekstvak. 
 2. Selecteer de vorm of het tekstvak. 
 3. Tik op de knop 'Opmaak' , tik op 'Tekst' indien nodig en schakel vervolgens 'Verticale tekst' in. Als een vorm of tekstvak al tekst bevat, wordt deze tekst verticaal weergegeven. Alle tekst die u vanaf nu toevoegt, wordt eveneens verticaal weergegeven.

Tekens horizontaal invoegen in verticale tekst in Pages, Numbers en Keynote

U kunt twee tot vier tekens horizontaal invoegen in verticale tekst, zodat ze van links naar rechts kunnen worden gelezen. Dit kan handig zijn voor Latijnse tekens, zoals getallen.

 1. Selecteer maximaal vier tekens om te draaien.
 2. Als er in het menu een pijl  wordt weergegeven, tikt u daarop, en vervolgens tikt u op 'Roteer naar horizontaal'.

Sjablonen met verticale tekst gebruiken

Pages bevat drie sjablonen met verticale tekst om mee aan de slag te gaan, namelijk blank, basic book of story book:

 • Als Japans of Traditioneel Chinees de hoofdtaal is voor uw iPhone of iPad, tikt u op 'Nieuw document' in documentbeheer en kiest u een sjabloon met verticale tekst in de sjabloonkiezer.
 • Als Japans of Traditioneel Chinees een van uw voorkeurstalen is, tikt u op 'Nieuw document' in documentbeheer, daarna tikt u op het venstermenu 'Taal' in de sjabloonkiezer en vervolgens selecteert u 'Japans' of 'Traditioneel Chinees' in het menu. Kies een sjabloon met verticale tekst in de sjabloonkiezer.


Verticale tekst gebruiken op een Mac

Als u verticale tekst wilt gebruiken, voegt u Chinees, Japans of Koreaans toe als een voorkeurstaal voor uw Mac:

 1. Ga naar 'Systeemvoorkeuren' en selecteer 'Taal en regio'.
 2. Klik op de knop 'Voeg toe' onderaan de lijst en kies 'Chinees', 'Japans' of 'Koreaans'.

Verticale tekst gebruiken in een volledig document in Pages

 1. Terwijl u het document open hebt, tikt u in de knoppenbalk op de knop 'Document' .
 2. Schakel het selectievakje naast 'Verticale tekst' in. Alle bestaande hoofdtekst wordt automatisch omgezet in verticale tekst. Als u nieuwe tekstvakken en vormen toevoegt, gebruiken deze ook verticale tekst.

Verticale tekst gebruiken in vormen en tekstvakken in Pages, Numbers en Keynote

Als u verticale tekst gebruikt in vormen en tekstvakken, kunt u horizontale en verticale tekst combineren in hetzelfde document.

 1. Maak een vorm of een tekstvak. 
 2. Selecteer de vorm of het tekstvak. 
 3. Klik op de knop 'Opmaak' , klik indien nodig op 'Tekst' in de navigatiekolom 'Opmaak' en selecteer 'Verticale tekst'. Als het object al tekst bevat, wordt deze tekst gewijzigd naar de verticale weergave. Alle tekst die u vanaf nu toevoegt, wordt eveneens verticaal weergegeven.

Tekens horizontaal invoegen in verticale tekst in Pages, Numbers en Keynote

U kunt twee tot vier tekens horizontaal invoegen in verticale tekst, zodat ze van links naar rechts kunnen worden gelezen. Dit kan handig zijn voor Latijnse tekens, zoals getallen.

 1. Selecteer maximaal vier tekens om te draaien.
 2. Klik op de tekst terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt en kies 'Roteer naar horizontaal'.

Sjablonen met verticale tekst gebruiken

Pages bevat drie sjablonen met verticale tekst om mee aan de slag te gaan, namelijk blank, basic book of story book:

 • Als Japans of Traditioneel Chinees de hoofdtaal is voor uw Mac, kiest u 'Archief' > 'Nieuw' en vervolgens kiest u een sjabloon met verticale tekst in de sjabloonkiezer.
 • Als Japans of Traditioneel Chinees een van uw voorkeurstalen is, kiest u 'Archief' > 'Nieuw', klikt u op het venstermenu 'Taal' in de sjabloonkiezer en selecteert u 'Japans' of 'Traditioneel Chinees' in het menu. Kies een sjabloon met verticale tekst in de sjabloonkiezer.
Publicatiedatum: