Bibliotheken combineren in Foto's

Voer deze stappen uit op uw Mac om foto's en video's uit verschillende fotobibliotheken te combineren in een enkele bibliotheek.

U kunt fotobibliotheken combineren door de bronbibliotheek te openen en daaruit de foto's te exporteren die u wilt bewaren. Vervolgens opent u de doelbibliotheek (de bibliotheek die u als primaire bibliotheek wilt gebruiken) en importeert u de foto's en video's.

Kies een fotobibliotheek

Zo opent u een van de fotobibliotheken op uw Mac of op een aangesloten extern schijfstation:

 1. Houd de Option-toets ingedrukt terwijl u de Foto's-app opent.
 2. Selecteer de bibliotheek die u wilt openen en klik vervolgens op 'Kies bibliotheek'.

Foto's gebruikt deze bibliotheek totdat u via dezelfde stappen een andere bibliotheek opent.

Exporteer de foto's en video's uit de bronbibliotheek

Open de bronbibliotheek en bedenk of u de bestanden ongewijzigd wilt exporteren of als gewijzigde versies:

Bij gewijzigde versies blijven de wijzigingen bij het importeren behouden. Het voordeel hiervan is dat u de bewerkingen niet over hoeft te doen. Wel is het zo dat deze bestanden als origineel worden opgenomen in de doelbibliotheek. Dat betekent dat u niet kunt terugkeren naar de oudste versie van vóór de import.

Bij ongewijzigde originelen worden wijzigingen die u hebt uitgevoerd toen ze nog in de bronbibliotheek stonden, niet meegenomen. Dat geeft u later iets meer flexibiliteit bij het wijzigen, maar het opnieuw uitvoeren van wijzigingen kan een tijdrovende klus zijn.

Exporteer gewijzigde versies

 1. Selecteer in de Foto's-app de foto's en video's die u wilt exporteren. U kunt meerdere onderdelen selecteren door de Command-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt. Als u een aaneengesloten reeks onderdelen wilt selecteren, klikt u op het eerste onderdeel en houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op het laatste onderdeel klikt. Hierdoor worden, naast de twee waarop u klikt, ook alle tussenliggende onderdelen geselecteerd.
 2. Kies 'Archief' > 'Exporteer' > 'Exporteer [aantal] foto's'.
 3. Er wordt een exportdialoogvenster weergegeven.
  • In het gedeelte 'Foto's' kunt u bij 'Soort foto' kiezen uit 'JPEG', 'TIFF' of 'PNG'. Bij JPEG worden uw foto's gecomprimeerd, wat mogelijk zorgt voor kleinere bestanden. Bij TIFF en PNG treedt er minder kwaliteitsverlies op, maar zijn de bestanden mogelijk groter.
  • In het gedeelte 'Video's' kiest u de gewenste filmkwaliteit. Dit gedeelte wordt alleen weergegeven als er video's zijn bij de geselecteerde onderdelen.
  • Als u metagegevens en locatiegegevens wilt behouden in de geëxporteerde bestanden, kiest u in het gedeelte 'Info' de bijbehorende aankruisvakken.
  • In het gedeelte 'Naamgeving bestand' stelt u 'Bestandsnaam' in op 'Gebruik bestandsnaam' en 'Structuur submap' op 'Naam moment' of 'Geen'. Als u 'Naam moment' kiest, wordt er een submap aangemaakt voor elk moment dat in de selectie voorkomt. Dit kan handig zijn als u voor elk moment een album wilt aanmaken in de doelbibliotheek. Als u de optie 'Geen' kiest, worden alle bestanden rechtstreeks geëxporteerd naar de doelbibliotheek.
 4. Klik op 'Exporteer'. Er verschijnt een Finder-dialoogvenster.
 5. Ga naar de locatie waar u de bestanden wilt bewaren, bijvoorbeeld het bureaublad of een extern schijfstation. Klik op 'Nieuwe map' als u voor de geëxporteerde onderdelen een nieuwe map wilt aanmaken.
 6. Klik op 'Exporteer'.

Exporteer ongewijzigde originelen

 1. Selecteer in de Foto's-app de foto's en video's die u wilt exporteren. U kunt meerdere onderdelen selecteren door de Command-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt. Als u een aaneengesloten reeks onderdelen wilt selecteren, klikt u op het eerste onderdeel en houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op het laatste onderdeel klikt. Hierdoor worden, naast de twee waarop u klikt, ook alle tussenliggende onderdelen geselecteerd.
 2. Kies 'Archief' > 'Exporteer' > 'Exporteer ongewijzigd origineel'.
 3. Er wordt een exportdialoogvenster weergegeven.
  • Als uw foto's voorzien zijn van IPTC-metagegevens (bijvoorbeeld titels of trefwoorden) en u deze wilt behouden, selecteert u het aankruisvak 'Exporteer IPTC als XMP'.
  • Laat de instelling voor 'Naamgeving bestand' staan op 'Gebruik bestandsnaam'.
  • Kies bij 'Structuur submap' de optie 'Naam moment' of 'Geen'. Als u 'Naam moment' kiest, wordt er een submap aangemaakt voor elk moment dat in de selectie voorkomt. Dit kan handig zijn als u voor elk moment een album wilt aanmaken in de doelbibliotheek. Als u de optie 'Geen' kiest, worden alle bestanden rechtstreeks geëxporteerd naar de doelbibliotheek.
 4. Klik op 'Exporteer'. Er verschijnt een Finder-dialoogvenster.
 5. Ga naar de locatie waar u de bestanden wilt bewaren, bijvoorbeeld het bureaublad of een extern schijfstation. Klik op 'Nieuwe map' als u voor de geëxporteerde onderdelen een nieuwe map wilt aanmaken.
 6. Klik op 'Exporteer originelen'.

Importeer foto's en video's in de doelbibliotheek

Open de doelbibliotheek en sleep de map met de geëxporteerde onderdelen naar het hoofdgebied, waar ook uw andere foto's en video's staan. Zodra er een groen plusteken op de cursor verschijnt, kunt u de map loslaten.

De foto's in de map worden gesorteerd op moment, op basis van de aanmaakdatum en locatie. De video's worden gesorteerd op basis van de datum waarop ze werden geëxporteerd uit de bronbibliotheek.

Als u submappen hebt aangemaakt tijdens het exporteren van de onderdelen en u voor elke submap een album wilt aanmaken, voert u deze stappen uit:

 1. Open een submap in de Finder.
 2. Selecteer alle foto's en video's in de submap.
 3. Sleep de onderdelen naar 'Mijn albums' in de navigatiekolom van Foto's.
 4. Geef het album een naam in het gemarkeerde tekstvak dat in de navigatiekolom wordt weergegeven.
 5. Herhaal dit voor elke submap.

Bespaar ruimte door de bronbibliotheek te verwijderen

Als u zeker weet dat u alle foto's en video's die u wilt bewaren, hebt geëxporteerd uit de bronbibliotheek, kunt u deze verwijderen om schijfruimte vrij te maken op de Mac.

Om te beginnen opent u de Finder en gaat u naar de bronbibliotheek die u wilt verwijderen. Standaard worden fotobibliotheken bewaard in de map 'Afbeeldingen'. Als u de bibliotheek niet kunt vinden, voert u de stappen uit voor het kiezen van een bibliotheek; het pad naar de locatie van de geselecteerde bibliotheek wordt weergegeven in het venster 'Kies bibliotheek'.

Vervolgens verplaatst u de bronbibliotheek naar de prullenmand. Kies vervolgens 'Finder' > 'Leeg prullenmand' om de bestanden definitief te verwijderen.

Publicatiedatum: