Uw Apple TV naar Apple opsturen voor reparatie in de Verenigde Staten en Canada

Kies uw land of regio.

Het spijt ons dat uw Apple TV niet naar behoren werkt.

Nadat u contact hebt opgenomen met Apple voor service, krijgt u een pakket toegezonden met daarin alles wat u nodig hebt om uw Apple TV terug te sturen naar Apple.

Voordat u uw Apple TV verzendt

De Apple TV inpakken met de meegestuurde verpakkingsmaterialen

  1. Doe de Apple TV in de schuimplastic zak.  Doe het netsnoer en de Apple Remote niet in de zak.
  2. Plaats de zak met de Apple TV in de schuimplastic uitsparing van de verzenddoos.
  3. Plaats het stuk schuimplastic op de Apple TV zodat de ronde uitsparing aan de bovenkant zichtbaar is.
  4. Sluit de doos en plak deze dicht met de meegeleverde tape.

Uw Apple TV naar Apple verzenden

  1. Verwijder het reeds aangebrachte bovenste label van de doos (dat is uw kopie). Laat het verzendlabel voor retourzending op de doos zitten.
  2. Zoek de naam van de koerier op het verzendlabel voor de retourzending.
  3. Ga naar de website van de koerier om een afspraak voor afhalen te maken of om een afgeeflocatie te zoeken.*
  4. Vraag de koerier om een ontvangstbewijs.
  5. De status van uw serviceverzoek controleren.

*Apple is niet verantwoordelijk voor enige schade tijdens verzending als het pakket niet correct is dichtgeplakt of niet in goede staat is aangeboden aan de koerier.

De vervangende Apple TV gebruiken

© 2018 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Apple TV en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. AppleCare en iCloud zijn servicemerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. Andere in dit document vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

MEDEDELING VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

1. Er zal door de serviceprovider een schriftelijke schatting voor de reparaties gegeven worden aan de klant (zoals vereist volgens artikel 9844 van de California Business and Professions Code). De serviceprovider mag geen kosten in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden of geleverde onderdelen die de schatting overstijgen zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceprovider toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke schatting van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, VS.

2. Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service aan en reparatie van dit product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont binnen de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de reparaties die onder de garantie vallen en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of een terugbetaling, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. Deze verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechtsmiddelen die de koper op grond van andere wetten geniet.

Publicatiedatum: