Beschikbare, vertrouwde rootcertificaten voor Apple besturingssystemen

Vertrouwde opslag bevat vertrouwde rootcertificaten die vooraf zijn geïnstalleerd in iOS, iPadOS, macOS, tvOS en watchOS.

Info over vertrouwen en certificaten

Elke vertrouwde opslag kan maximaal drie categorieën certificaten bevatten:

  • Vertrouwde certificaten worden gebruikt om een vertrouwensketen tot stand te brengen voor de verificatie van andere certificaten die zijn ondertekend door de vertrouwde roots. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het maken van een beveiligde verbinding met een webserver. Wanneer IT-beheerders configuratieprofielen maken, hoeven ze deze vertrouwde rootcertificaten hier niet in op te nemen.
  • Vraag altijd-certificaten worden niet vertrouwd maar worden niet geblokkeerd. Wanneer een van deze certificaten wordt gebruikt, wordt je gevraagd of je het wilt vertrouwen.
  • Geblokkeerde certificaten worden als een gevaar beschouwd en worden nooit vertrouwd.

Eerdere versies van gedeelde vertrouwde opslag

Vanaf iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 en watchOS 5 maken de vier besturingssystemen van Apple gebruik van een gedeelde vertrouwde opslag. Telkens wanneer de versie van de vertrouwde opslag wordt bijgewerkt, worden de eerdere versies hier gearchiveerd:

Gearchiveerde vertrouwde opslag

iOS

macOS

watchOS

tvOS

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: