Een noodoproep plaatsen vanaf een vergrendelde iPhone

Ook als een iPhone vergrendeld is, kunt u er de hulpdiensten mee bellen en kijken of er een medische ID op staat. Een medische ID geeft eerste-hulpverleners toegang tot belangrijke medische gegevens.

Een noodoproep plaatsen

  1. Ga naar het toegangsscherm en tik op 'Noodgeval'.
  2. Bel de hulpdiensten. 
    Scherm 'Noodoproep'

Kijken of er een medische ID is

Als iemand hulp nodig heeft en niet reageert, kunt u op diens iPhone kijken of er een medische ID op staat. Medische ID bevat informatie over de persoon die van belang kan zijn in een noodsituatie, onder andere over allergieën of andere aandoeningen en wie er moet worden gewaarschuwd.

Als de iPhone vergrendeld is, gaat u naar het toegangsscherm en tikt u op 'Noodgeval' > 'Medische ID'. Als de iPhone niet vergrendeld is, opent u de app Gezondheid en tikt u op de tab 'Medische ID'.

Meer functies voor noodsituaties

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: