Als iTunes niet-compatibele Bluetooth-software op uw computer detecteert

Sommige oudere Bluetooth-software is niet compatibel met iTunes voor Windows.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Als u oudere Bluetooth-software hebt, ziet u mogelijk een waarschuwing dat iTunes incompatibele Bluetooth-software heeft gevonden op uw computer en mogelijk niet goed werkt. Als u de conflicterende software niet verwijdert, start of functioneert iTunes niet correct.

Volg deze stappen om te controleren of er Bluetooth-software aanwezig is die conflicten veroorzaakt, en deze software te verwijderen:

  1. Download Autoruns for Windows van Microsoft.
  2. Zoek Autoruns.zip op uw computer en open de gecomprimeerde map.
  3. Bekijk de inhoud en lees de licentieovereenkomst. Sleep vervolgens Autoruns.exe naar uw bureaublad.
  4. Open Autoruns.exe.
  5. Klik op de tab 'Logon'.
  6. Selecteer 'Hide Microsoft Entries' in het menu 'Options'.
  7. Zoek in de kolom 'Image Path' naar bttray.exe.
  8. Als de bttray.exe-software aanwezig is, informeert u bij de fabrikant van uw Bluetooth-accessoire of die software wel nodig is op uw computer. Als dat niet het geval is, vraagt u om assistentie bij het verwijderen van de software.
    Als bttray.exe wel nodig is, zoekt u in de map waarin bttray.exe staat naar BtITunesPlugin.exe en wijzigt u de naam ervan in Old_BtITunesPlugin.exe.

Neem contact op met de fabrikant van uw Bluetooth-accessoire als u meer hulp nodig hebt. 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: