Valdetectie gebruiken met Apple Watch

Als de Apple Watch SE of Apple Watch Series 4 of nieuwer een harde val detecteert, kan deze u verbinden met de hulpdiensten als dat nodig mocht zijn.

Zo werkt het

Als de Apple Watch SE of Apple Watch Series 4 of nieuwer een harde val detecteert wanneer u de Watch draagt, tikt het apparaat u op de pols, laat het een alarmsignaal klinken en geeft het een waarschuwing weer. U kunt ervoor kiezen om contact op te nemen met de hulpdiensten of om de melding te sluiten door op de Digital Crown te drukken, te tikken op 'Sluit' in de linkerbovenhoek of op 'Alles goed' te tikken.

Bericht: 'Zo te zien ben je flink gevallen.'

Als de Apple Watch detecteert dat u zich beweegt, zal het apparaat wachten tot u op de waarschuwing reageert en zal het niet automatisch de hulpdiensten bellen. Als uw Watch detecteert dat u ongeveer een minuut lang niet hebt bewogen, wordt de oproep automatisch geplaatst.1

Wanneer de oproep is beëindigd, stuurt uw Watch een bericht naar uw SOS-contactpersonen met uw locatie, om hen te laten weten dat Apple Watch een harde val heeft gedetecteerd en de hulpdiensten heeft gebeld. Uw Watch vindt uw SOS-contactpersonen via uw medische ID.

Als u niet beweegt en er meerdere alarmnummers zijn in uw land of regio, selecteert de Apple Watch automatisch één alarmnummer om te bellen.

Als u een iPhone 14 of iPhone 14 Pro hebt, kunnen valdetectiemeldingen aan hulpdiensten worden doorgegeven door 'SOS-noodmelding via satelliet' wanneer u zich buiten bereik van mobiele netwerken en wifi bevindt, maar op een plek waar wel 'SOS-noodmelding via satelliet' beschikbaar is. Meer informatie over 'SOS-noodmelding via satelliet'.

Een oproep plaatsen

Om de hulpdiensten te bellen, verschuift u de schuifbalk 'Noodoproep' in de waarschuwing.

Een oproep beëindigen

Als u de hulpdiensten belt, kunt u de oproep beëindigen wanneer het gesprek is afgelopen of als u geen spoedhulp meer nodig hebt:

 1. Tik op de knop 'Stop gesprek' .
 2. Tik op 'Ja' op het scherm 'Stop gesprek'. 

Wat er gebeurt als de Apple Watch detecteert dat u ongeveer een minuut lang geen beweging hebt gemaakt

Als de Apple Watch detecteert dat u ongeveer een minuut lang geen beweging hebt gemaakt, begint de aftelperiode van 30 seconden, terwijl u op uw pols wordt getikt en er een alarmsignaal klinkt. Het alarmsignaal klinkt steeds harder, zodat u of iemand in de omgeving het alarm kan horen. Als u de hulpdiensten niet wilt bellen, tikt u op 'Annuleer'. Als de aftelperiode voorbij is, neemt uw Apple Watch automatisch contact op met de hulpdiensten en uw SOS-contactpersonen.

Wanneer de verbinding tot stand komt, speelt uw Apple Watch een audiobericht af dat de hulpdiensten informeert dat uw Apple Watch een harde val heeft gedetecteerd. Vervolgens wordt uw huidige locatie doorgegeven in de vorm van breedte- en lengtecoördinaten.2 Als u eerder de instelling 'Deel tijdens noodoproep' hebt ingeschakeld onder uw medische ID, wordt ook uw medische ID automatisch met de hulpdiensten gedeeld. De eerste keer dat het bericht wordt afgespeeld, staat het geluid op zijn hardst. Het volume wordt daarna verlaagd, zodat u, of iemand in de buurt, met de eerstehulpverleners kan spreken. Het bericht blijft afspelen totdat u op 'Stop opgenomen bericht' tikt of de oproep wordt beëindigd. 

Draagdetectie moet zijn ingeschakeld om uw Watch de hulpdiensten automatisch te laten bellen: open de Instellingen-app op uw Apple Watch, tik op 'Toegangscode' en controleer of 'Draagdetectie' is ingeschakeld.

Wanneer vallen worden vastgelegd

Vallen worden automatisch vastgelegd in de Gezondheid-app, tenzij u antwoordt dat u niet bent gevallen wanneer uw Apple Watch u hierom vraagt. Als u uw valgeschiedenis wilt bekijken, opent u de Gezondheid-app op uw iPhone en tikt u op het tabblad 'Gegevens'. Tik op 'Andere gegevens' en tik vervolgens op 'Aantal keer gevallen'.

Het scherm van een iPhone met de optie om valdetectie in te schakelen 

Valdetectie in- of uitschakelen

 1. Open de Watch-app op de iPhone en tik op het tabblad 'Mijn Watch'. 
 2. Tik op 'SOS-noodmelding'.
 3. Schakel 'Valdetectie' in of uit.  Als 'Valdetectie' is ingeschakeld, kunt u 'Altijd ingeschakeld' of 'Ingeschakeld bij work-outs' selecteren. 

Als u bij de configuratie van uw Apple Watch uw leeftijd hebt opgegeven, of als u dat hebt gedaan in de Gezondheid-app, en u 55 jaar of ouder bent, wordt deze functie automatisch ingeschakeld. Controleer of uw leeftijd correct wordt weergegeven in uw medische ID en gezondheidsprofiel. Valdetectie is alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder.

De Apple Watch kan niet elke val detecteren. Intensieve activiteit kan door de Watch voor een val worden aangezien, waarna valdetectie wordt geactiveerd.

Een iPhone-scherm met medische ID-informatie 

Stel uw medische ID in en voeg SOS-contactpersonen toe

 1. Open Instellingen op uw iPhone en tik vervolgens op 'Gezondheid' > 'Medische ID'.
 2. Tik op 'Wijzig'. 
 3. Vul uw geboortedatum en andere gezondheidsgegevens in.
 4. U voegt een SOS-contactpersoon toe door te tikken op de knop 'Voeg toe'  onder 'SOS-contactpersonen'. Tik op een contact en geef vervolgens uw relatie tot die persoon aan. 
 5. Om een SOS-contactpersoon te verwijderen, tikt u op de knop 'Verwijder'  naast de contactpersoon en tikt u vervolgens op 'Verwijder'.
 6. Om uw medische ID vanaf het toegangsscherm beschikbaar te maken, schakelt u 'Toon bij vergrendeling' in. In noodsituaties wordt dan informatie gegeven aan mensen die te hulp schieten. Schakel 'Deel tijdens noodoproep' in om uw medische ID met hulpdiensten te delen. Als u hulpdiensten belt of sms't met uw iPhone of Apple Watch, wordt uw medische ID automatisch met de hulpdiensten gedeeld2.
 7. Tik op 'Gereed'.

U kunt de hulpdiensten niet instellen als een SOS-contactpersoon.

 

1. In bepaalde regio's kan het lokale noodoproepsysteem na totstandkoming van de verbinding vragen om handmatige invoer, zoals "Druk op 1 voor...". In die zeldzame gevallen kan de menu-optie niet automatisch worden geselecteerd en kan de noodoproep dus niet worden voltooid. Wel worden uw SOS-contactpersonen gewaarschuwd.

2. Alleen beschikbaar in Canada en de Verenigde Staten. Als u de hulpdiensten belt of sms't, worden uw locatie en versleutelde informatie in uw medische ID naar Apple gestuurd. Uw locatie wordt gebruikt om te bepalen of de Enhanced Emergency Data-voorziening (informatie voor noodhulpdiensten) in uw regio wordt ondersteund. In dat geval stuurt Apple uw informatie door aan een partner om met hulpdiensten te delen. Apple kan de informatie in uw medische ID niet lezen. Als u onder 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' de optie 'Noodoproepen en SOS-noodmelding' uitschakelt, kan deze controle niet worden uitgevoerd en wordt de informatie in uw medische ID niet gedeeld. Sms'en met hulpdiensten is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Publicatiedatum: