Als u de melding 'The requested target could not be found' (Gevraagde doel niet gevonden) krijgt

Lees waarom u deze melding kunt krijgen wanneer u een client-Mac opstart vanaf een NetInstall-schijfkopie, en hoe u dit probleem kunt oplossen.

U kunt deze melding krijgen in de volgende situaties:

  • Op de NetInstall-schijfkopie is de optie 'Automatic Erase Install' (Automatisch wissen vóór installatie) ingeschakeld.
  • Deze twee volumenamen komen niet overeen:
    • De volumenaam die is opgegeven in System Image Utility tijdens het aanmaken van de schijfkopie
    • De volumenaam op de client-Mac

U lost dit op door de volumenaam op de client-Mac te wijzigen, zodat deze overeenkomt met de volumenaam in System Image Utility.

 

Publicatiedatum: