Geluid opnemen in Pages, Numbers en Keynote

U kunt audio opnemen rechtstreeks in uw Pages-, Numbers- of Keynote-document op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac.

Audio opnemen op een iPhone of iPad

Audio opnemen in een Pages-, Numbers- of Keynote-document op uw iPhone of iPad en vervolgens de opname afpelen. U kunt de opname op elk gewenst moment bewerken.

Audio opnemen

U kunt audio opnemen met de ingebouwde microfoon van uw iPhone of iPad, met een bedrade headset of Bluetooth-headset of met een compatibele micr Tijdens de opname kunt u scrollen, zoomen en verschillende pagina's, dia's of werkbladen bekijken. 

 1. Open een document als u dit nog niet hebt gedaan en tik achtereenvolgens op de knop 'Voeg toe', 'Media' en 'Neem audio op'.
 2. Tik op de knop 'Neem op'  om de opname te starten.
 3. Tik op de knop 'Stop opname'  om de opname te stoppen. De nieuwe opname wordt weergegeven in de audio-editor onderaan het scherm.
 4. Om een voorbeeld van uw opname weer te geven, tikt u op de knop 'Voorvertoning' knop 'Voorvertoning'. Als u de opname vanaf een specifiek punt wilt afspelen, veegt u naar links of rechts over de opname om de lijn op de gewenste positie te plaatsen en tikt u op de knop 'Voorvertoning' knop 'Voorvertoning'.

Een opname bewerken of vervangen

Nadat u een opname hebt gemaakt, kunt u deze inkorten, geheel of gedeeltelijk vervangen of verwijderen.

Als u de opname vanaf een specifiek punt opnieuw wilt opnemen, veegt u naar links of rechts over de opname om de lijn op de gewenste positie te plaatsen en tikt u op de knop 'Neem op' .

Als u een gedeelte opnieuw wilt opnemen, tikt u op de knop 'Bewerk' , versleept u de handgrepen van de opname om het gewenste gedeelte te selecteren en tikt u op de knop 'Neem op'  om het betreffende gedeelte te vervangen door een nieuwe opname.

De opname inkorten zodat alleen het gewenste gedeelte wordt afgespeeld:

 1. Versleep de hangrepen van de opname om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
 2. Tik op de knop 'Kort in' om alles buiten de handgrepen te verwijderen.

Als u de opname geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen, versleept u de handgrepen om het gedeelte te selecteren dat u wilt verwijderen en tikt u op de knop 'Verwijder' .

De opname aan een document toevoegen en afspelen

Als u klaar bent met opnemen, tikt u op 'Voeg in' in de rechterbovenhoek. Dit symbool , dat het opgenomen audiobestand representeert, wordt op de pagina, dia of het werkblad weergegeven.

Als u de opname wilt afspelen, tikt u op het audiosymbool  om de opname te selecteren en tikt u vervolgens nogmaals op het audiosymbool .

Als u de opname wilt bewerken of verwijderen nadat u deze aan een pagina hebt toegevoegd, tikt u op het audiosymbool  om de opname te selecteren en tikt u vervolgens op 'Bewerk' of 'Verwijder'. Als u de opname wilt verplaatsen, tikt u op het audiosymbool  om de opname te selecteren en sleept u de opname vervolgens naar een andere plaats op de pagina.

U kunt de opname ook delen als audiobestand. Tik op het audiosymbool  om de opname te selecteren en tik vervolgens op 'Deel'.


Audio opnemen op een Mac

Neem audio op in een Pages-, Numbers- of Keynote-document op uw Mac en speel de opname af. U kunt de opname op elk gewenst moment bewerken. 

Audio opnemen

U kunt audio opnemen met de ingebouwde microfoon van uw Mac, met een bedrade headset of Bluetooth-headset of met een compatibele microfoon. Tijdens de opname kunt u scrollen, zoomen en verschillende pagina's, dia's of werkbladen bekijken. 

 1. Open uw document, dia of werkblad, klik op de Media-knop  in de knoppenbalk en kies 'Neem audio op'.
 2. Klik op de knop 'Neem op'  om de opname te starten. De nieuwe opname verschijnt in het venster 'Neem audio op'.
 3. U stopt de opname door op knop 'Stop opname'  te klikken.
 4. Als u de bestaande opname wilt voortzetten, klikt u nogmaals op de knop 'Neem op'  .
 5. Als u de opname wilt beluisteren, klikt u op 'Speel af'.

Een opname bewerken of vervangen

Nadat u een opname hebt gemaakt, kunt u deze inkorten, geheel of gedeeltelijk vervangen of verwijderen.

Als u een gedeelte opnieuw wilt opnemen, klikt u op 'Bewerk', versleept u de handgrepen van de opname om het gewenste gedeelte te selecteren en tikt u op de knop 'Neem op'  om het betreffende gedeelte te vervangen door een nieuwe opname.

Om de opname in te korten zodat alleen het gewenste gedeelte wordt afgespeeld, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op 'Bewerk' en versleep de hangrepen van de opname om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
 2. Klik op de knop 'Kort in'  om alles buiten de handgrepen te verwijderen.

Als u de opname geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen, versleept u de handgrepen om het gedeelte te selecteren dat u wilt verwijderen en klikt u op de knop 'Verwijder' .

De opname aan een document toevoegen en afspelen

Als u klaar bent met opnemen, klikt u op 'Voeg in'. Dit symbool , dat het opgenomen audiobestand representeert, wordt op de pagina, dia of het werkblad weergegeven.

Als u de opname wilt afspelen, klikt u op het audiosymbool  om de opname te selecteren en klikt u vervolgens nogmaals op het audiosymbool .

Als u de opname op een andere plek in het document wilt zetten, sleept u het audiosymbool

Als u de opname wilt verwijderen, klikt u op het audiosymbool  en drukt u vervolgens op 'Verwijder'.

U kunt de opname ook delen als audiobestand. Houd Control ingedrukt en klik op het audiosymbool  om de opname te selecteren. Vervolgens kiest u 'Deel opname' en kiest u hoe u de opname wilt delen.

Publicatiedatum: