Audio opnemen in Pages, Numbers en Keynote voor iOS

Audio rechtstreeks opnemen in een Pages-, Numbers- of Keynote-document op een iPhone, iPad of iPod touch. 

U kunt audio opnemen in een Pages-, Numbers- of Keynote-document en deze opname vervolgens afspelen. Desgewenst kunt u de opname wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk vervangen door een nieuwe opname.

Audio opnemen

U kunt audio opnemen met de ingebouwde microfoon van uw iOS-apparaat, met een bedrade headset of Bluetooth-headset of met een compatibele microfoon. Tijdens de opname kunt u scrollen, zoomen en verschillende pagina's, dia's of werkbladen bekijken. 

  1. Open een document als u dit nog niet hebt gedaan en tik achtereenvolgens op  knop 'Voeg in' , knop 'Media' en 'Neem audio op'.
  2. Tik op knop 'Neem op' om de opname te starten.
  3. Tik op knop 'Stop opname' om de opname te stoppen. De nieuwe opname wordt weergegeven in de audio-editor onder aan het scherm.

Een voorvertoning van een opname bekijken

Als u een voorvertoning van een opname wilt bekijken, tikt u op knop 'Voorvertoning'.

Als u de opname vanaf een specifiek punt wilt afspelen, veegt u naar links of rechts over de opname om de lijn op de gewenste positie te plaatsen en tikt u op knop 'Voorvertoning'.

Een opname wijzigen of vervangen

Nadat u een opname hebt gemaakt, kunt u deze inkorten of geheel of gedeeltelijk vervangen of verwijderen.

Als u de opname vanaf een specifiek punt opnieuw wilt opnemen, veegt u naar links of rechts over de opname om de lijn op de gewenste positie te plaatsen en tikt u op knop 'Neem op'.

Als u een gedeelte opnieuw wilt opnemen, tikt u op knop 'Wijzig', versleept u de handgrepen van de opname om het gewenste gedeelte te selecteren en tikt u op knop 'Neem op' om het betreffende gedeelte te vervangen door een nieuwe opname.

De opname inkorten zodat alleen het gewenste gedeelte wordt afgespeeld:

  1. Versleep de hangrepen van de opname om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
  2. Tik op  knop 'Kort in' om alles buiten de handgrepen te verwijderen.

Als u de opname geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen, versleept u de handgrepen om het gedeelte te selecteren dat u wilt verwijderen en tikt u op knop 'Prullenmand'.

De opname aan een document toevoegen en afspelen

Als u klaar bent met opnemen, tikt u op 'Voeg in' in de rechterbovenhoek. Het symbool symbool 'Opname', waarmee de opname wordt aangegeven, verschijnt op de pagina.

Als u de opname wilt afspelen, tikt u op symbool 'Opname' om de opname te selecteren en tikt u vervolgens opnieuw op symbool 'Opname'.

Als u de opname wilt wijzigen of verwijderen nadat u deze aan een pagina hebt toegevoegd, tikt u op symbool 'Opname' om de opname te selecteren en tikt u vervolgens op 'Wijzig' of 'Verwijder'. Als u de opname wilt verplaatsen, tikt u op symbool 'Opname' om de opname te selecteren en sleept u de opname vervolgens naar een andere plaats op de pagina.

U kunt de opname ook delen als een audiobestand. Tik op symbool 'Opname' om de opname te selecteren en tik vervolgens op 'Deel'.

iPad met het symbool van een audiobestand in een Pages-document

Publicatiedatum: