Uw iPhone naar Apple opsturen voor reparatie in de Verenigde Staten en Canada

Kies uw land of regio.

Het spijt ons dat uw iPhone niet naar behoren werkt.

Nadat u contact hebt opgenomen met Apple voor service, krijgt u een pakket toegezonden met daarin alles wat u nodig hebt om uw iPhone terug te sturen naar Apple.

Voordat u de iPhone verzendt

Voer deze stappen uit voordat u uw iPhone opstuurt voor reparatie of vervanging. Als u uw iPhone niet kunt inschakelen of als deze niet reageert, probeer dan zoveel mogelijk stappen af te ronden:

 1. Maak een reservekopie van uw iPhone.  Om uw gegevens te beschermen, volgt u de stappen in het gedeelte 'Voordat u uw apparaat opstuurt' van dit artikel.
 2. Verwijder uw apparaat uit Zoek mijn iPhone.
 3. Laad uw iPhone indien mogelijk volledig op en schakel deze uit.
 4. Haal de simkaart uit uw iPhone als u een simkaart gebruikt, en bewaar deze op een veilige plaats.  Als u geen simkaart in uw iPhone gebruikt, neemt u contact op met uw mobiele serviceprovider om de voorziening op te schorten.

De iPhone inpakken met de meegestuurde verpakkingsmaterialen

 1. Doe de iPhone in de zak. Stuur geen stereoheadset, USB-kabel, lichtnetadapter of andere accessoires mee.
 2. Leg de zak in de verzenddoos.
 3. Verwijder het bovenste label van de verzenddoos. Dit is uw ontvangstbewijs. Laat het verzendlabel voor retourzending op de doos zitten.
 4. Verzegel de doos met de bijgeleverde tape en zorg ervoor dat de rood-zwart-witte batterijsticker duidelijk zichtbaar is aan de buitenkant van de doos.

De iPhone verzenden naar Apple

 1. Zoek de naam van de koerier op het verzendlabel voor de retourzending.
 2. Ga naar de website van de koerier om een afspraak voor afhalen te maken of om een afgeeflocatie te zoeken.*
 3. Vraag de koerier om een ontvangstbewijs.
 4. De status van uw serviceverzoek controleren.

*Apple is niet verantwoordelijk voor enige schade tijdens verzending als het pakket niet correct is dichtgeplakt of niet in goede staat is aangeboden aan de koerier.

Uw gerepareerde of vervangen iPhone gebruiken

 1. Als uw iPhone met een simkaart werkt, plaatst u de simkaart in uw iPhone.
 2. Zet een iCloud- of iTunes-reservekopie terug op uw iPhone.
 3. Zoek mijn iPhone zou standaard ingeschakeld moeten zijn, maar u kunt dit zelf controleren.

© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. AppleCare en iCloud zijn servicemerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. Andere in dit document vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

MEDEDELING VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

1. Er zal door de serviceprovider een schriftelijke schatting voor de reparaties gegeven worden aan de klant (zoals vereist volgens artikel 9844 van de California Business and Professions Code). De serviceprovider mag geen kosten in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden of geleverde onderdelen die de schatting overstijgen zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceprovider toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke schatting van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, VS.

2. Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service aan en reparatie van dit product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont binnen de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de reparaties die onder de garantie vallen en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of een terugbetaling, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. Deze verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechtsmiddelen die de koper op grond van andere wetten geniet.

Publicatiedatum: