Uw Beats-oortjes naar Apple opsturen voor reparatie vanuit de Verenigde Staten en Canada

Zo stuurt u uw Beats-oortjes naar Apple voor service.

Nadat u contact hebt opgenomen met Apple voor service, krijgt u een pakket toegezonden met daarin alles wat u nodig hebt om uw product terug te sturen naar Apple.

Uw Beats-oortjes inpakken

 1. Doe de Beats-oortjes in de plastic zak. Stuur geen accessoires mee met uw oortjes (zoals wingtips, oorkussentjes, oplaadkabels en etuis). Als u andere artikelen meestuurt in de doos, kunnen we die niet aan u retourneren.
 2. Schuif de zak onder de beschermfolie op de kartonnen binnenverpakking.
 3. Vouw de beplakte zijden van de binnenverpakking naar beneden.
 4. Vouw de andere zijden van de binnenverpakking omhoog.
 5. Plaats de binnenverpakking in de doos. Sluit de doos.
 6. Haal de tape van de beschermlaag af en breng deze aan op de doos, zoals aangegeven.*
 7. Verwijder het bovenste label van de verzenddoos. Dit is uw ontvangstbewijs. Laat het retouretiket op de doos zitten.

* Apple is niet verantwoordelijk voor schade tijdens de verzending.

De Beats-oortjes opsturen naar Apple

 1. Zoek de naam van de koerier op het verzendlabel voor de retourzending.
 2. Ga naar de website van de koerier om een afspraak voor afhalen te maken of om een afgeeflocatie te zoeken.
 3. Vraag de koerier om een ontvangstbewijs.
 4. De status van uw serviceverzoek controleren.

Uw vervangende Beats-oortjes gebruiken

Noteer het serienummer van de vervangende oortjes. Uw vervangende Apple product wordt gedekt door een servicegarantie van 90 dagen, de resterende looptijd van de oorspronkelijke garantie van uw product of uw AppleCare-abonnement, of de consumentenwetgeving, waarbij de periode met de langste dekking geldt.

Klik op de link naar het model van uw oortjes om te lezen hoe u de gerepareerde of vervangende Beats-oortjes gebruikt.

© 2020 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. AppleCare is een servicemerk van Apple Inc. dat is gedeponeerd in de VS en andere landen. Beats, Beats by Dr. Dre en het cirkelvormige logo met de b zijn handels-/servicemerken van Beats, een dochtermaatschappij van Apple.

MEDEDELING VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

1. De serviceprovider dient de klant een schriftelijke schatting van de reparatiekosten te verstrekken (zoals vereist volgens artikel 9844 van de California Business and Professions Code). De serviceprovider mag geen kosten in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden of geleverde onderdelen die de schatting overstijgen zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceprovider toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke schatting van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, VS. 

2. Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service aan en reparatie van dit product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont binnen de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. 

De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de reparaties die onder de garantie vallen en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. 

Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of een terugbetaling, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. Deze verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechtsmiddelen die de koper op grond van andere wetten geniet. 

Publicatiedatum: