Codes van Mac OS-systeemfouten: 1 tot en met 32767

Deze lijst met codes van systeemfouten en hun betekenis wordt bijgehouden met MPW SysErr.a en in "Inside Macintosh Volume VI (c)" van Addison-Wesley uit 1991.

Opmerking: De tekst die tussen [vierkante haken] staat, is de oude uitleg van de desbetreffende foutmelding.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

DS-fouttabel

1
dsBusError busfout
2
dsAddressErr adresfout
3
dsIllInstErr ongeldige instructie
4
dsZeroDivErr nuldelingsfout
5
dsChkErr trapcontrolefout
6
dsOvflowErr trapoverflowfout
7
dsPrivErr schending van bevoegdheden
8
dsTraceErr traceermodusfout
9
dsLineAErr regel 1010-trapfout
10
dsLineFErr regel 1111-trapfout
11
dsMiscErr andere hardware-uitzonderingsfout
12
dsCoreErr niet-geïmplementeerde kernroutine
13
dsIrqErr niet-geïnstalleerd, onderbreking
14
dsIOCoreErr I/O-kernfout
15
dsLoadErr Segmentladerfout
16
dsFPErr Drijvende-kommafout
17
dsNoPackErr pakket 0 niet aanwezig [List Manager]
18
dsNoPk1 pakket 1 niet aanwezig [Gereserveerd door Apple]
19
dsNoPk2 pakket 2 niet aanwezig [Schijfinitialistatie]
20
dsNoPk3 pakket 3 niet aanwezig [Standaardbestand]
21
dsNoPk4 pakket 4 niet aanwezig [Drijvende-kommaberekening]
22
dsNoPk5 pakket 5 niet aanwezig [Transcedente functies]
23
dsNoPk6 pakket 6 niet aanwezig [Internationale hulpprogramma's]
24
dsNoPk7 pakket 7 niet aanwezig [Binaire-decimale conversie]
25
dsMemFullErr onvoldoende geheugen
26
dsBadLaunch kan bestand niet openen
27
dsFSErr bestandssysteemmap is naar de prullenmand verplaatst
28
dsStknHeap stack is verplaatst naar application heap
30
dsReinsert verzoek aan gebruiker om off-linevolume opnieuw te plaatsen
31
dsNotThe1 verkeerde schijf (verouderd)
33
negZcbFreeErr ZcbFree is negatief geworden
40
dsGreeting boodschap Welkom bij Macintosh
41
dsFinderErr kan de Finder niet laden
42
shutDownAlert afgehandeld als afsluitfout (verouderd)
43
dsSystemFileErr kan geen System-bestand vinden om te openen (verouderd)
51
dsBadSlotInt onderbreking door niet-benaderbare sleuf
81
dsBadSANEopcode onjuiste op-code gegeven aan SANE Pack4
84
menuPrgErr vindt plaats wanneer een menu wordt geleegd
85
dsMBarNFnd SysErr - kan MBDF niet vinden
86
dsHMenuFindErr SysErr - recursief gedefinieerde HMenus
87
dsWDEFnFnd Kan WDEF niet laden
88
dsCDEFnFnd Kan CDEF niet laden
89
dsMDEFnFnd Kan MDEF niet laden
98
dsNoPatch Kan niet aanpassen voor bepaald model Mac
99
dsBadPatch Kan patchresource niet laden
101
dsParityErr geheugenpariteitfout
102
dsOldSystem System is te oud voor dit ROM
103
ds32BitMode opstarten in 32-bits-modus op een 24-bits-systeem
20000
dsShutDownOrRestart gebruiker kan kiezen tussen afsluiten en herstarten
20001
dsSwitchOffOrRestart gebruiker kan kiezen tussen uitzetten en herstarten
20002
dsForcedQuit gebruiker toestemming geven voor ExitToShell, terug indien 'Annuleer'
32767
dsSysErr algemene systeemfout (algemene melding gebruikt in DSAT)

Verwante Knowledge Base-artikelen
Verwante artikelen
9805 Codes van Mac OS-systeemfouten: 0 tot en met -261

Publicatiedatum: