AIM gebruiken bij Berichten of iChat

Vanaf 15 december 2017 kunt u niet meer inloggen in de app Berichten en de app iChat met uw AOL-account.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Neem voor meer informatie contact op met AOL.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: