Voorbereidingen treffen voor wijzigingen in macOS Server

Aangezien gehoste voorzieningen wijdverbreid zijn geworden (en de noodzaak om software up-to-date te houden daarom groter is dan ooit), voert Apple een aantal wijzigingen door in macOS Server. 

Informatie over huidige en toekomstige support

Apple blijft macOS Server, dat Open Directory, Profielbeheer en Xsan beheer omvat, verder ontwikkelen en ondersteunen. De populairste serverfuncties (Cachingserver, Bestandsdeling-server en Time Machine-server) zijn gebundeld bij elke installatie van macOS High Sierra sinds de release in het najaar van 2017, zodat nog meer klanten zonder aanvullende kosten toegang hebben tot deze essentiële voorzieningen.

In het najaar van 2018 stopt Apple met het bundelen van open-sourcevoorzieningen zoals Agendaserver, Contactenserver, E-mailserver, DNS, DHCP, VPN-server en Websites bij de macOS Server. Klanten kunnen deze voorzieningen in het vervolg rechtstreeks van de open-sourceleveranciers afnemen. Op deze manier kunnen macOS Server-klanten de veiligste en meest actuele voorzieningen installeren zodra ze beschikbaar zijn. 

Gezien het feit dat deze open-sourcevoorzieningen dezelfde voorzieningen zijn die op dit moment met de macOS Server worden meegeleverd, kunnen klanten deze voorzieningen met dezelfde gegevens op dezelfde Mac-computers uitvoeren. 

Voorbereidingen treffen voor de wijzigingen in macOS Server

Om u te helpen met de voorbereidingen voor deze overgang, worden de open-sourcevoorzieningen nog meegeleverd met macOS Server 5.6. Bij nieuwe installaties van macOS Server zijn deze voorzieningen niet meer zichtbaar in de navigatiekolom van de Server-app. Klanten kunnen deze voorzieningen in nieuwe installaties van macOS Server openen vanuit het Weergave-menu in de Server-app.

Bestaande macOS Server-klanten die bijwerken naar macOS Server 5.6 vanaf een eerdere versie, zullen hier niets van merken. macOS Server blijft net zo werken als daarvoor. 

Bij de release van macOS Server 5.6 publiceert Apple documentatie die de overgang gemakkelijker moet maken.

Ondersteunde voorzieningen

De volgende voorzieningen worden volledig ondersteund en zijn standaard zichtbaar in macOS Server 5.6:

  • Profielbeheer
  • Open Directory
  • Xsan

Gemigreerde voorzieningen van macOS Server naar macOS High Sierra

De volgende voorzieningen zijn nu beschikbaar in macOS High Sierra. U kunt deze vinden in 'Systeemvoorkeuren' > 'Delen':

  • Bestandsserver
  • Cachingserver
  • Time Machine-server

Onderhoudsstatus

In deze tabel wordt de status van alle macOS Server-voorzieningen weergegeven, inclusief beschikbare alternatieven:

Service Status Alternatieven
FTP Verwijderd in Server 5.4 SFTP/SSH
Server Docs Verwijderd in Server 5.4

iCloud-documenten, Apache/WebDAV
DHCP Verwijdering gepland in najaar 2018 voor UI-tools. bootpd (ingebouwd in macOS)
DNS Verwijdering gepland in najaar 2018 BIND, Unbound, KnotDNS
VPN Verwijdering gepland in najaar 2018 OpenVPN, SoftEther VPN, Tcpcrypt
Firewall Verwijdering gepland in najaar 2018 voor UI-tools. pf firewall (ingebouwd in macOS)
E-mailserver Verwijdering gepland in najaar 2018

dovecot/Postfix

Courier, KerioConnect

Agenda Verwijdering gepland in najaar 2018 CalendarServer, DavMail, Radicale, Kerio Connect
Wiki Verwijdering gepland in najaar 2018 MediaWiki, PmWiki, XWiki, Confluence, WordPress WMX files
Websites Verwijdering gepland in najaar 2018 voor UI-tools. Apache HTTP Server (ingebouwd in macOS), Nginx, Lighttpd
Contacten Verwijdering gepland in najaar 2018 CalendarServer, DavMail, Citadel, Kerio Connect
Net Boot/Net Install Verwijdering gepland in najaar 2018 voor UI-tools. BOOTP, TFTP, HTTP, NFS (alle ingebouwd in macOS), NetSUS, BSDPy
Berichten Verwijdering gepland in najaar 2018 ejabberd, Openfire, Prosody
Radius Verwijdering gepland in najaar 2018 FreeRadius
AirPort-beheer Verwijdering gepland in najaar 2018 AirPort-configuratieprogramma

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: