Als u geen e-mail kunt versturen met iOS 11 en een Outlook.com- of Exchange-e-mailaccount

Mogelijk kunt u geen e-mail verzenden met een Outlook.com-, Office 365- of Exchange-account tot u bijwerkt naar iOS 11.0.1.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Als uw e-mailaccount wordt gehost door Microsoft op Outlook.com of Office 365 of een Exchange Server 2016 met Windows Server 2016, ziet u mogelijk dit foutbericht wanneer u een e-mail met iOS 11 probeert te versturen: 'E-mail versturen mislukt. De server heeft het bericht geweigerd.'

Om het probleem op te lossen, werkt u bij naar iOS 11.0.1 of hoger.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: