Een toewijzingsstrategie kiezen voor een Xsan-volume

Meer informatie over hoe u de toewijzingssstrategie wijzigt voor Xsan-volumes op computers met OS X Yosemite of hoger.

 Uw strategie bepaalt hoe het systeem ruimte toewijst aan opslaggroepen die bij het volume horen. Xsan-volumes ondersteunen deze drie toewijzingsstrategieën:

 • round: elk verzoek om ruimte wordt, beurtelings, toegewezen aan de volgende beschikbare opslaggroep in het volume. Dit is de standaardtoewijzingsstrategie voor Xsan-volumes.
 •  fill: alle gegevens worden opgeslagen op de eerste opslaggroep totdat deze vol is. Gegevens worden dan opgeslagen op de volgende opslaggroep, enzovoort.
 • balance: nieuwe gegevens worden opgeslagen op de opslaggroep die de meeste vrije ruimte heeft.

Volg deze stappen om de toewijzingsstrategie voor uw Xsan-volume te wijzigen. Vervang in elk commando NaamVolume door de naam van uw Xsan-volume.

 1. Maak op uw primaire metagegevenscontroller twee kopieën van het configuratiebestand van het volume en sla deze op uw bureaublad op:
  cd /Library/Preferences/Xsan
  cp NaamVolume.cfgp ~/Desktop/NaamVolume.cfgp.original
  cp NaamVolume.cfgp ~/Desktop/NaamVolume.cfgp.modified
 2. In de tweede kopie van het configuratiebestand van het volume (NaamVolume.cfgp.modified), stelt u allocationStrategy in op round, fill of balance. Als u de strategie bijvoorbeeld wilt instellen op round:
  /usr/libexec/PlistBuddy -c 'delete :config:globals:allocationStrategy' -c 'add :config:globals:allocationStrategy string round' ~/Desktop/NaamVolume.cfgp.modified
  Denk erom dat deze waarde hoofdlettergevoelig is. U ziet een fout als u 'Round' in plaats van 'round' gebruikt.
 3. Controleer de gewijzigde kopie van het configuratiebestand van het volume:
  sncfgvalidate -n naamVolume -f ~/Desktop/NaamVolume.cfgp.modified
 4.  Zoek in de uitvoer naar 'naamVolume validated'. Als u een fout ziet, moet u deze corrigeren voordat u verder kunt met stap 5. U kunt ook de procedure hier stoppen, aangezien u alleen de kopie van het configuratiebestand hebt gewijzigd.
 5. Vervang het oorspronkelijke configuratiebestand door de gewijzigde kopie:
  sudo cp ~/Desktop/NaamVolume.cfgp.modified /Library/Preferences/Xsan/NaamVolume.cfgp
 6. Werk de Xsan-configuratie bij die in LDAP is bewaard:
  sudo xsanctl pushConfigUpdate
 7. Start het Xsan-volume opnieuw op:
  sudo cvadmin -e 'stop NaamVolume'
  sudo cvadmin -e 'start NaamVolume'
Publicatiedatum: