SOS-noodmelding gebruiken op uw iPhone

Met 'SOS-noodmelding' kunt u snel en eenvoudig om hulp vragen en uw SOS-contactpersonen waarschuwen. 

Een iPhone met de schuifknop 'Zet uit', de schuifknop 'Medische ID' en de schuifknop 'SOS-noodmelding'.

Zo werkt het

Als u belt via SOS, belt uw iPhone automatisch het lokale noodnummer. In sommige landen en regio's moet u mogelijk de gewenste hulpdienst kiezen. Zo kunt u in het vasteland van China bijvoorbeeld kiezen tussen de politie, de brandweer of de ambulancedienst.

U kunt ook SOS-contactpersonen toevoegen. Als een noodoproep is beëindigd, waarschuwt uw iPhone uw SOS-contactpersonen met een sms-bericht, tenzij u besluit te annuleren. Uw iPhone stuurt uw huidige locatie en gedurende enige tijd na inschakeling van de SOS-modus ontvangen uw SOS-contactpersonen updates wanneer uw locatie verandert.

Op iPhone 14 kunt u zelfs 'SOS-noodmelding via satelliet' gebruiken om de hulpdiensten te sms'en wanneer u zich buiten bereik van mobiele netwerken en wifi bevindt.

Als 'SOS' wordt weergegeven in de statusbalk van uw iPhone, betekent dit dat er een mobiel netwerk beschikbaar is voor noodoproepen. Lees hier meer over status- en andere symbolen op uw iPhone.

Hulpdiensten bellen

Bellen op iPhone 8 of nieuwer:

Een iPhone met de schuifknop 'Zet uit', de schuifknop 'Medische ID' en de schuifknop 'SOS-noodmelding'. De schuifknop 'SOS-noodmelding' telt af. 

 1. Houd de zijknop en één van de volumeknoppen ingedrukt tot de schuifknop 'SOS-noodmelding' verschijnt.
 2. Versleep de schuifknop 'noodmelding' om de hulpdiensten te bellen. Als u de zijknop en de volumeknop langer ingedrukt houdt in plaats van de schuifknop te verslepen, begint uw iPhone met aftellen en hoort u een waarschuwingsgeluid. Als u de knoppen ingedrukt houdt tot het aftellen is voltooid, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Bellen op iPhone 7 of ouder:

 1. Druk vijf keer snel achterelkaar op de zijknop of de bovenste knop. De schuifknop 'Noodoproep' wordt weergegeven. (In India hoeft u de knop slechts drie keer in te drukken waarna uw iPhone automatisch de hulpdiensten belt.)
 2. Versleep de schuifknop 'SOS-noodmelding' om de hulpdiensten te bellen.

Als de oproep is beëindigd, stuurt uw iPhone uw SOS-contactpersonen een sms-bericht met uw huidige locatie, tenzij u besluit te annuleren. Als Locatievoorzieningen is uitgeschakeld, wordt dit tijdelijk ingeschakeld. Als uw locatie verandert, ontvangen uw contacten een update en krijgt u ongeveer 10 minuten later een melding.

Op iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen kan uw telefoon nooddiensten bellen en een bericht sturen naar uw SOS-contactpersonen wanneer er een ernstig auto-ongeluk wordt gedetecteerd. Meer informatie over ongelukdetectie op uw iPhone of Apple Watch.

Als u de snelkoppeling 'SOS-noodmelding' gebruikt, moet u uw toegangscode invoeren om Touch ID of Face ID opnieuw in te schakelen, zelfs als u geen oproep naar de hulpdiensten hebt gemaakt. 

SOS-noodmelding gebruiken op Apple Watch

Stoppen met het delen van uw locatie

Als uw locatie wordt gedeeld, krijgt u gedurende 24 uur elke 4 uur een herinnering om te stoppen met het delen van uw locatie. Tik op de statusbalk en selecteer 'Stop delen van SOS-locatie' om de updates te stoppen.

Een oproep beëindigen

Als het aftellen per ongeluk wordt gestart, kunt u het annuleren. Op een iPhone 8 of nieuwer: laat de zijknop en volumeknop los. Op een iPhone 7 of ouder: druk op de stopknop, tik daarna op 'Stop met bellen'.

Als u per ongeluk een noodoproep hebt gestart, kunt u de oproep beëindigen. Tik op de knop 'Stop gesprek' de rode stopknop en bevestig vervolgens dat u wilt stoppen met bellen.

 

Een iPhone met het scherm met instellingen voor uw Medische ID, waar u SOS-contactpersonen kunt toevoegen.

SOS-contactpersonen toevoegen

 1. Open de Gezondheid-app en tik op uw profielfoto .
 2. Tik op 'Medische ID'.
 3. Tik op 'Wijzig' en scrol naar 'SOS-contactpersonen'.
 4. Tik op de knop 'Voeg toe'  om een SOS-contactpersoon toe te voegen.
 5. Tik op een contact en geef vervolgens uw relatie tot die persoon aan.
 6. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren.

U kunt hulpdiensten niet instellen als SOS-contactpersoon.

Uw medische ID configureren in de Gezondheid-app

SOS-contactpersonen verwijderen

 1. Open de Gezondheid-app en tik op uw profielfoto .
 2. Tik op 'Medische ID'.
 3. Tik op 'Wijzig' en scrol naar 'SOS-contactpersonen'.
 4. Tik op de knop 'Verwijder'  naast een contactpersoon en tik vervolgens op 'Verwijder'.
 5. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren.

Een iPhone met het scherm 'SOS-noodmelding', waar u kunt toestaan dat uw telefoon automatisch de hulpdiensten kan bellen. 

Wijzigen hoe u belt

Op iPhone 8 of nieuwer kan uw iPhone automatisch hulpdiensten bellen. Wanneer 'Bel met ingedrukt houden' of 'Bel met vijfmaal drukken' is ingeschakeld en u probeert een noodoproep te plaatsen, begint uw iPhone af te tellen en klinkt er een waarschuwing. Nadat het aftellen is beëindigd, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Deze instellingen inschakelen:

 1. Open de Instellingen-app op uw iPhone.
 2. Tik op 'SOS-noodmelding'.
 3. Schakel 'Bellen met ingedrukt houden' of 'Bel met vijfmaal drukken' in.

Als u 'Bel met ingedrukt houden' of 'Bel met vijfmaal drukken' uitschakelt, kunt u nog steeds de schuifknop 'SOS-noodmelding' gebruiken om te bellen.

Publicatiedatum: