Opmerkingen toevoegen en beantwoorden in iWork

U kunt opmerkingenreeksen gebruiken om met andere deelnemers te communiceren over wijzigingen in uw Pages-, Numbers- of Keynote-bestanden.

Wanneer u een document maakt of nakijkt, kunt u opmerkingen toevoegen om met andere personen over uw project te communiceren zonder Pages, Numbers of Keynote te verlaten. De opmerkingen van elke persoon hebben een unieke kleur en bevatten de auteursnaam van deze persoon.

U voegt snel een opmerking toe door de tekst, de cel, het object of de dia te selecteren waarbij u een opmerking wilt plaatsen. Daarna gaat u als volgt te werk:

  • Op een Mac: klik op de knop 'Opmerking'  en voer uw opmerking in. Klik op 'Gereed'.
  • Op een iPhone, iPad of iPod touch: tik op 'Opmerking' in het menu dat wordt weergegeven. Mogelijk moet u op  tikken om 'Opmerking' weer te geven. Voer uw opmerking in en tik op 'Gereed'. Als u een opmerking plaatst bij een cel in Numbers, tikt u op het celtaakmenu  en vervolgens op de knop 'Voeg opmerking toe' .
    Als u daarna op het celtaakmenu  tikt en vervolgens op 'Toon opmerking', kunt u de opmerking bekijken.

In de nieuwste versies van Pages, Numbers en Keynote kan iedereen uw opmerkingen beantwoorden. Als u samenwerkt met anderen, worden opmerkingen en reacties in realtime weergegeven en hoeft u uw document dus niet te verlaten.

Als u een opmerking wilt beantwoorden, kunt u deze weergeven en vervolgens op 'Antwoord' klikken of tikken.

Als u uw opmerking wilt wijzigen, opent u deze en klikt of tikt u op de plaats waar u de opmerking wilt wijzigen. Klik of tik op 'Gereed' om uw wijzigingen te bewaren. Als er antwoorden zijn op uw opmerking, klikt u op de tijdstempel of tikt u op de knop 'Meer' . Vervolgens klikt of tikt u op 'Wijzig opmerking'. U kunt alleen uw eigen opmerkingen en antwoorden wijzigen.

Als u uw opmerking wilt verwijderen, geeft u deze weer en klikt of tikt u vervolgens op 'Verwijder'. U verwijdert een antwoord door te klikken op de tijdstempel of te tikken op de knop 'Meer'  en vervolgens te klikken of tikken op 'Verwijder antwoord'. Als u niet de eigenaar van het document bent, kunt u alleen uw eigen opmerkingen en antwoorden verwijderen.


Opmerkingen bekijken

Als u uw opmerkingen niet kunt zien, controleert u of het tonen van opmerkingen is ingeschakeld in uw app:

  • Op de Mac: klik op het Weergave-menu  en klik vervolgens op 'Toon opmerkingen' of 'Verberg opmerkingen'. U geeft het paneel met opmerkingen weer door te klikken op het Weergave-menu  en vervolgens te klikken op 'Toon paneel met opmerkingen'.
  • Op de iPhone, iPad of iPod touch: tik op de knop 'Meer' , tik op 'Instellingen' en schakel 'Opmerkingen' in.

Tik op de pijlen in de opmerking om naar de vorige of volgende opmerking in uw document te gaan.

Publicatiedatum: