Opmerkingen toevoegen en beantwoorden in iWork

U kunt opmerkingenreeksen gebruiken om met andere deelnemers te communiceren over veranderingen in uw Pages-, Numbers- of Keynote-bestanden.

 

Wanneer u een document aanmaakt of controleert, voegt u opmerkingen toe om met anderen over uw project te communiceren zonder Pages, Numbers of Keynote te verlaten. De opmerkingen van elke persoon hebben een unieke kleur en bevatten de auteursnaam van deze persoon.

U kunt snel een opmerking toevoegen door een tekst, cel, object of dia te selecteren waarvoor u een opmerking wilt toevoegen. Vervolgens:

  • Op uw Mac: Klik op  en voer uw opmerking in. Klik op 'Gereed'.
  • Op uw iPhone, iPad of iPod touch: Tik op 'Opmerking' in het contextuele menu. Mogelijk moet u op  tikken om 'Opmerking' weer te geven. Voer uw opmerking in en tik op 'Gereed'. Als u een opmerking hebt over een cel in Numbers, tik dan op  > 'Voeg opmerking toe'. Later kunt u op  > 'Toon opmerking' tikken om de opmerking te bekijken.

In de meest recente versies van Pages, Numbers en Keynote kan iedereen uw opmerkingen beantwoorden. Als u samenwerkt met anderen, worden opmerkingen en antwoorden onmiddellijk zichtbaar, zodat u het document niet hoeft te verlaten. 

Als u een opmerking wilt beantwoorden, kunt u deze weergeven en vervolgens op 'Antwoord' klikken of tikken.

Als u uw opmerking wilt wijzigen, opent u deze en klikt of tikt u op de plaats waar u de opmerking wilt wijzigen. Klik of tik op 'Gereed' om uw wijzigingen op te slaan. Als er antwoorden op uw opmerking zijn gegeven, klik dan op de tijdstempel of tik op  > 'Wijzig opmerking'.U kunt alleen uw eigen opmerkingen en antwoorden wijzigen.

Als u uw opmerking wilt verwijderen, geeft u deze weer en klikt of tikt u vervolgens op 'Verwijder'. Als u uw antwoord wilt verwijderen, geeft u deze weer en klikt of tikt u op  > 'Verwijder antwoord'. Tenzij u de eigenaar van het document bent, kunt u alleen uw eigen opmerkingen en antwoorden verwijderen.

Opmerkingen bekijken

Als u uw opmerkingen niet kunt zien, controleer dan of het tonen van opmerkingen is ingesteld in uw programma:

  • Op uw Mac: Klik op  > 'Toon opmerkingen' of 'Verberg opmerkingen'. Als u het paneel met opmerkingen wilt weergeven, klik dan op  >'Toon paneel met opmerkingen'
  • Op uw iPhone, iPad of iPod touch: Tik op  en schakel 'Opmerkingen' in.

Tik op de pijlen in de opmerking om naar de vorige of volgende opmerking in uw document te gaan.

Publicatiedatum: