Gekoppelde tekstvakken in Pages toevoegen

Als u tekstvakken koppelt, loopt de tekst automatisch over van het ene tekstvak naar het andere. Lees hier hoe u gekoppelde tekstvakken kunt gebruiken in uw Pages-document.

U kunt een reeks gekoppelde tekstvakken herkennen aan de cirkels boven een geselecteerd tekstvak. Tekstvakken met een cirkel in dezelfde kleur behoren tot dezelfde reeks. Het getal in de cirkel geeft de volgorde van dat tekstvak in de reeks aan. Lees hoe u tekstvakken in Pages toevoegt op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac.


Een nieuwe reeks aanmaken

U kunt een reeks starten met een leeg tekstvak of een tekstvak dat al inhoud bevat. Afhankelijk van de complexiteit van de lay-out in uw project is het mogelijk eenvoudiger om eerst de lay-out van uw tekstvakken te bepalen en vervolgens inhoud toe te voegen. 

Klik of tik op het tekstvak dat het eerste tekstvak in de reeks moet zijn. Klik of tik vervolgens op de witte cirkel  bovenaan.* Deze cirkel wordt opgevuld met de kleur van de reeks en een getal zoals .

Pages-document met drie geselecteerde tekstvakken en het cijfer 1 bovenaan het eerste vak en een witte cirkel bovenaan het tweede en derde vak

Als uw tekstvak al tekst bevat, maakt Pages hiervoor automatisch een nieuwe reeks aan. Als het tekstvak leeg is, wordt dit automatisch toegevoegd aan de laatste reeks die u hebt geselecteerd (als een reeks al bestaat), of wordt een nieuwe reeks gemaakt (als u nog geen reeks hebt gemaakt). Als u een tekstvak wilt toewijzen aan een andere reeks, klikt of tikt u op het getal en kiest u een andere reeks in het menu.

Pages-document met het reeksmenu van het tweede tekstvak open en de reeks van het eerste tekstvak geselecteerd

Als u een tekstvak hebt vergrendeld of gegroepeerd met andere objecten, zorg er dan voor dat u dit tekstvak ontgrendelt of de groepering verwijdert voordat u het probeert te koppelen aan een ander tekstvak.

Als er meerdere tekstvakken in dezelfde reeks staan, klikt u op de cirkel bovenaan en kiest u 'Maak nieuwe reeks aan' om het tekstvak uit de bestaande reeks te verwijderen en een eigen, nieuwe reeks te geven.

* Voor gekoppelde tekstvakken die verticale tekst gebruiken, verschijnen de cirkels die de reeksen tonen, rechts van het tekstvak. Een gekoppeld tekstvak kan een combinatie van zowel verticale als horizontale tekstvakken hebben.


De volgorde van tekstvakken in een reeks wijzigen

Tekstvakken laten alleen tekst overlopen van voorgaande pagina's naar opvolgende pagina's. Als een reeks meerdere pagina's beslaat, wordt de overloop van de tekst automatisch aangepast als u een tekstvak naar een andere pagina verplaatst. Hierdoor loopt de tekst natuurlijk over van pagina naar pagina.

Als een reeks meerdere tekstvakken op dezelfde pagina bevat, kunt u de volgorde van deze tekstvakken in de reeks wijzigen. Voor het wijzigen van de volgorde van tekstvakken klikt of tikt u op de cirkel boven aan het vak en doet u het volgende:

  • Op uw Mac of in iCloud beweegt u met uw cursor over de huidige reeks in het menu (hier staat een vinkje naast).
  • Op uw iPhone, iPad of iPod touch tikt u op de huidige reeks. 

Kies een nieuw volgordenummer om dit tekstvak in te voegen in dat deel van de volgorde. De tekst van de reeks wordt automatisch bijgewerkt. 

Pages-document met de reeksopties van een gekoppeld tekstvak open en 'Lay-outvolgorde' geselecteerd


Een tekstvak ontkoppelen of verwijderen

Als u een gekoppeld tekstvak ontkoppelt of verwijdert, wordt de inhoud van de reeks verdeeld over de resterende tekstvakken

Klik of tik op de cirkel en kies 'Verwijder uit reeks' om een tekstvak te ontkoppelen. 

Pages-document met de reeksopties van een gekoppeld tekstvak open en 'Verwijder uit reeks' geselecteerd

Als u het enige tekstvak in een reeks ontkoppelt, blijft de inhoud behouden en wordt dit een standaardtekstvak.

Selecteer het tekstvak en druk op Delete om een tekstvak te verwijderen. Als u het enige tekstvak in een reeks verwijdert, worden het tekstvak en de inhoud ervan verwijderd.

Nadat u een tekstvak hebt gekoppeld, is dit ingesteld als 'Blijf op pagina' in het infovenster 'Opmaak' > 'Orden' > 'Plaatsing object'. Daardoor kunt u zelf beheren waar u uw reeksen plaatst.

Publicatiedatum: