Apps verwijderen op uw iPhone, iPad en iPod touch

Lees hoe u apps van andere leveranciers verwijdert die op uw iPhone, iPad en iPod touch zijn geïnstalleerd.

Een app verwijderen

  1. Houd de app licht ingedrukt totdat deze begint te bewegen.
  2. Tik op  in de linkerbovenhoek van de app.
  3. Tik op 'Verwijder'. Tik vervolgens op een iPhone X of nieuwer op 'Gereed'. Of druk op de thuisknop op een iPhone 8 of ouder. 

Als u te hard drukt op een app, opent u mogelijk het menu 'Snelle acties' van de app. Tik buiten de lijst 'Snelle acties' en houd de app licht ingedrukt om het opnieuw te proberen.

Als uw iPhone 3D Touch ondersteunt, kunt u het menu 'Deel' openen als u te hard op de app drukt. Tik buiten het menu 'Deel' en houd de app licht ingedrukt om het opnieuw te proberen.

Wanneer u een app verwijdert, betekent dit niet dat u ook automatisch alle in-app abonnementen annuleert. Lees hier hoe u abonnementen kunt opzeggen.

Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: