Apps verwijderen op uw iPhone, iPad en iPod touch

Lees hoe u apps van andere leveranciers verwijdert die op uw iPhone, iPad en iPod touch zijn geïnstalleerd.

Een app verwijderen

  1. Houd de app ingedrukt.
  2. Tik op 'Verwijder app'.
  3. Tik op 'Verwijder'.

Wanneer u een app verwijdert, betekent dit niet dat u ook automatisch alle in-app abonnementen annuleert. Wanneer u een app verwijdert, ziet u mogelijk de optie 'Annuleer abonnementen'. Lees hoe u abonnementen beheert.

Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: