Multitasking op uw iPad

Op uw iPad met iOS 11 kunt u Multitasking gebruiken om met twee apps tegelijk te werken, e-mails te beantwoorden terwijl u een video bekijkt, tussen apps te schakelen met gebaren en meer.

Tussen apps schakelen met gebaren

Gebruik Multitasking-gebaren op uw iPad om snel de appkiezer te zien, over te schakelen naar een andere app of om terug te keren naar het beginscherm. Dit doet u als volgt:

 • De appkiezer zien: veeg met één vinger omhoog vanaf de onderkant van het scherm of dubbelklik op de thuisknop om al uw geopende apps te zien. Veeg naar rechts met één vinger om een andere app te zoeken en openen.
 • Schakelen tussen apps: terwijl u een app gebruikt, veegt u naar links of rechts met vier of vijf vingers om over te schakelen naar een eerder gebruikte app.
 • Terugkeren naar het beginscherm: terwijl u een app gebruikt, knijpt u vier of vijf vingers samen op het scherm.

Het Dock gebruiken om met meer apps tegelijk te werken

Met het Dock kunt u apps direct openen en kunt u schakelen tussen apps, welke app u ook geopend hebt. U kunt zelfs de linkerkant van het Dock aanpassen met uw favoriete apps. En aan de rechterkant ziet u apps die u recent hebt gebruikt en apps die zijn geopend op uw iPhone en Mac.

U vindt het Dock onder aan het beginscherm. Om het Dock te zien terwijl u een app gebruikt, veegt u omhoog met één vinger vanaf de onderkant van het scherm.

Om het Dock aan te passen met uw favoriete apps, houdt u een app op het beginscherm ingedrukt en sleept u deze direct naar de linkerkant van het Dock.

Om een app uit het Dock te verwijderen, houdt u uw vinger op een app aan de linkerkant van het Dock en sleept u deze er direct vanaf.

Twee apps tegelijk gebruiken

Dankzij het Dock kunt u eenvoudig met meerdere apps tegelijk werken. Sleep een app uit het Dock om een Slide Over te maken of sleep de app naar de rechter- of linkerkant van het scherm om een Split View te maken. U kunt zelfs werken aan een app in Slide Over, twee apps weergeven in Split View en een film kijken of FaceTime gebruiken in Beeld in beeld, allemaal op hetzelfde scherm.

Een tweede app openen met Slide Over

Gebruik Slide Over om te werken aan een app die voor een andere geopende app schuift, zelfs over twee geopende apps in Split View. Dit doet u als volgt:

 1. Open een app.
 2. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het Dock te openen.
 3. Op het Dock, houdt u uw vinger op de tweede app die u wilt openen en sleep deze naar het scherm.

Als u met twee apps werkt in Split View en u een derde app wilt openen in Slide Over, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het Dock te openen. Sleep dan de app boven op de scheidingslijn van de app.

Om de app te verplaatsen die is geopend in Slide Over, houdt u uw vinger op , en sleept u deze naar de rechter- of linkerkant van het scherm.

U kunt de app die is geopend in Slide Over ook van het scherm verplaatsen en terugschuiven wanneer u de app wilt gebruiken. Plaats uw vinger op  en sleep de app naar rechts en van het scherm af. Wanneer u de app weer wilt gebruiken, veegt u naar links vanaf de rechterkant van het scherm.

U kunt Slide Over gebruiken met iPad Pro, iPad (5e generatie), iPad Air en hoger of iPad mini 2 en hoger.

Twee apps tegelijk gebruiken met Split View

Met Split View kunt u twee apps tegelijk gebruiken. U kunt bijvoorbeeld foto's weergeven terwijl u een e-mailbericht schrijft. U kunt ook een locatie bekijken in Kaarten terwijl u in Safari inspiratie opdoet voor uw vakantie.

Split View gebruiken:

 1. Open een app.
 2. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het Dock te openen.
 3. Op het Dock houdt u uw vinger op de tweede app die u wilt openen en sleept u deze naar de rechter- of linkerkant van het scherm.
 4. Als de app opent in Slide Over, sleept u  omhoog.

Zo past u Split View aan:

 • Om de apps evenveel ruimte te geven in het scherm, sleept u de scheidingslijn van de app naar het midden van het scherm.
 • Om een Split View te veranderen in een Slide Over, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van de app.
 • Om Split View te sluiten, sleept u de scheidingslijn van de app over de app die u wilt sluiten.

Lees hoe u Split View gebruikt in Safari om twee websites tegelijk te zien op uw iPad.

U kunt Split View gebruiken met iPad Pro, iPad (5e generatie), iPad Air 2 of iPad mini 4.

Apps gebruiken terwijl u een video bekijkt in Beeld in beeld

Met Beeld in beeld kunt u bijvoorbeeld een e-mail beantwoorden terwijl u naar een tv-programma kijkt. Als u FaceTime gebruikt of een film bekijkt, tikt u op , zodat het videoscherm verkleind en naar de hoek van het scherm wordt verplaatst. U kunt dan een tweede app openen en de video blijft afspelen. 

Als u de video wilt verplaatsen, sleept u deze naar een andere hoek. Als u de video opnieuw schermvullend wilt weergeven, tikt u op  in de linkerhoek van de video.

U kunt Beeld in beeld gebruiken met iPad Pro, iPad (5e generatie), iPad Air en hoger of iPad mini 2 en hoger.

Slepen en neerzetten tussen apps

Met slepen en neerzetten kunt u tekst, foto's en bestanden van een app naar een andere verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld tekst uit Safari slepen naar een notitie, een afbeelding van Foto's naar een e-mailbericht of een agenda-activiteit naar een tekstbericht. Dit doet u als volgt:

 1. Open de twee apps in Split View of Slide Over.
 2. Houd uw vinger op het item tot het omhoog gaat. Om meerdere items te selecteren, houdt u uw vinger op een item, sleept u het een beetje en blijft u het vasthouden terwijl u met een andere vinger op verdere items tikt. Een badge geeft het aantal geselecteerde items aan. Om tekst te slepen en neer te zetten, selecteert u eerst de tekst. Houd dan uw vinger op de tekst tot deze omhoog gaat.
 3. Sleep het item naar de andere app en zet het neer.

Multitasking-functies in- of uitschakelen

Om Multitasking-functies in of uit te schakelen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Multitasking en Dock'. U kunt dan het volgende doen:

 • 'Sta meerdere apps toe': schakel deze optie uit als u Slide Over of Split View niet wilt gebruiken.
 • 'Video blijft op voorgrond': schakel deze optie uit als u geen Beeld in beeld wilt gebruiken.
 • 'Gebaren': schakel deze optie uit als u geen Multitasking-gebaren wilt gebruiken om de appkiezer te zien, terug te keren naar het beginscherm en meer.
 • 'Toon aanbevolen en recente apps': schakel deze optie uit om recent gebruikte apps aan de rechterkant van het Dock te zien.

Ververs op achtergrond gebruiken

Wanneer u overschakelt naar een andere app, blijven sommige apps even actief voordat ze op een inactieve status worden ingesteld. Apps in een inactieve status worden niet actief gebruikt, zijn niet geopend en gebruiken geen systeembronnen. Met Ververs op achtergrond kunnen inactieve apps controleren op updates en nieuwe inhoud. 

Als u wilt dat inactieve apps op nieuwe inhoud controleren, gaat u naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Ververs op achtergrond' en schakelt u 'Ververs op achtergrond' in. Als u in de appkiezer een app stopt, kan deze wellicht pas worden uitgevoerd of controleren op nieuwe inhoud wanneer u de app opnieuw opent.

Meer informatie

Publicatiedatum: