Autocorrectie en tekstsuggesties gebruiken op uw iPhone, iPad of iPod touch

Lees hoe u autocorrectie, tekstsuggesties en tekstvervanging gebruikt, zodat u kunt typen met minder tikken. 

iPhone-scherm waarop wordt getoond hoe u autocorrectie inschakelt

Autocorrectie gebruiken

Autocorrectie maakt gebruik van het woordenboek van uw toetsenbord om de spelling van woorden te controleren terwijl u typt en corrigeert verkeerd gespelde woorden automatisch. Om deze functie te gebruiken, hoeft u alleen maar te typen in een tekstveld. 

Volg deze stappen om te controleren of deze instelling is ingeschakeld:

  1. Open de Instellingen-app. 
  2. Tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
  3. Schakel 'Autocorrectie' in. Autocorrectie staat standaard ingeschakeld.

Tekstsuggesties gebruiken

Met tekstsuggesties kunt u met slechts enkele tikken hele zinnen schrijven en afmaken.

iPhone-scherm met tekstsuggesties

Terwijl u typt, worden suggesties weergegeven voor woorden en zinsdelen die u vermoedelijk van plan bent te gaan typen. Deze suggesties zijn gebaseerd op gesprekken die u hebt gevoerd, uw schrijfstijl en de websites die u bezoekt in Safari.

 

iPhone-scherm met toetsenbordinstellingen voor tekstsuggesties

U schakelt tekstsuggesties in door uw vinger op de glimlach-emoji  of het wereldbol-symboolwereldbol-symbool te houden. Tik op 'Instellingen toetsenbord' en schakel 'Suggesties' in. U kunt ook naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' gaan en 'Suggesties' in- of uitschakelen.

 

Hier vindt u een volledige lijst van talen die tekstsuggesties ondersteunen.

iPhone-scherm waarop wordt getoond hoe u tekstvervanging gebruikt

Tekstvervanging instellen

Met tekstvervanging kunt u trefwoorden gebruiken om langere zinnen te vervangen. Als u de snelkoppeling invoert in een tekstveld, wordt deze automatisch vervangen door de zin. U typt bijvoorbeeld 'GM' en dit wordt automatisch vervangen door 'Goedemorgen'. 

Tik voor het beheren van tekstvervanging op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Tekstvervanging'.

  • Tik op de knop 'Voeg toe' plusteken om een tekstvervanging toe te voegen, voer uw zin in en vervolgens de snelkoppeling. Als u klaar bent, tikt u op 'Bewaar'.
  • Als u een tekstvervanging wilt verwijderen, tikt u op 'Wijzig', tikt u op de knop 'Verwijder'  en vervolgens op 'Verwijder. Tik op 'Gereed' om uw wijzigingen te bewaren.

 

Publicatiedatum: