Wekkers instellen en wijzigen op de iPhone

Lees hier hoe u een wekker instelt, wijzigt of verwijdert.

Klok-app

Met de Klok-app kunt u uw iPhone als wekker laten fungeren. Open de Klok-app vanaf het beginscherm of vanuit het bedieningspaneel. U kunt Siri vragen een wekker voor u in te stellen.

 

Een wekker instellen op iPhone 

De wekker zetten

 1. Open de Klok-app en tik op het tabblad 'Wekker'.
 2. Tik op de knop 'Voeg toe' .
 3. Stel de wektijd in. U kunt ook de volgende opties kiezen:
  • Herhaal: tik hierop om een terugkerende wekker in te stellen.
  • 'Label': tik om de wekker een naam te geven.
  • 'Geluid': tik hierop om een geluid te kiezen dat wordt afgespeeld wanneer de wekker gaat.
  • 'Sluimer': schakel deze optie in om de optie 'Sluimer' weer te geven wanneer de wekker gaat.
 4. Tik op 'Bewaar'.

Het wekkervolume wijzigen

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Horen en voelen'.
 2. Sleep de schuifknop onder 'Beltoon en meldingen' naar links of naar rechts om het gewenste volume in te stellen. Terwijl u de knop versleept, wordt een geluid weergegeven zodat u kunt horen hoe het volume verandert.
 3. Schakel 'Wijzig met knoppen' in als u de volumeknoppen op uw apparaat wilt gebruiken om het volume van de wekker te veranderen.

Lees hier wat u kunt doen als het wekkervolume te zacht is.

Een alarm op iPhone wijzigen 

Een wekker wijzigen

 1. Open de Klok-app en tik op het tabblad 'Wekker'.
 2. Tik linksboven op 'Wijzig'.
 3. Tik op de wekker, breng uw wijzigingen aan en tik op 'Bewaar'.

Een wekker verwijderen

 • Veeg naar links over de wekker en tik op 'Verwijder'.
 • Tik op 'Wijzig', tik op de Verwijder-knop  en tik vervolgens op 'Verwijder'.
 • Tik op 'Wijzig', tik op de wekker en dan op 'Verwijder wekker'.

Als het wekkervolume te zacht is

'Niet storen' en de stand van de belsignaalschakelaar hebben geen invloed op het wekgeluid. Als u de belsignaalschakelaar op 'Stil' zet of Niet storen inschakelt, klinkt het wekgeluid toch.

Als een wekker niet afgaat of te zacht is, of de iPhone alleen maar trilt, controleert u het volgende:

 • Stel het volume op uw iPhone in. Als het wekgeluid te zacht of te hard is, past u dit aan met de volumeknoppen. U kunt ook naar 'Instellingen' > 'Horen en voelen' gaan en de schuifknop onder 'Beltoon en meldingen' verslepen.
 • Als de wekker alleen maar trilt, controleert u of het wekgeluid niet is ingesteld op 'Geen'. Open de Klok-app, tik op het tabblad 'Wekker' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op de wekker en dan op 'Geluid' en kies een wekgeluid.
 • Als u een koptelefoon aansluit op de iPhone, gaat de wekker af op een ingesteld volumeniveau via de ingebouwde luidsprekers op de iPhone en via de bedrade en draadloze koptelefoon.

Handmatige aanpassing van de tijd op de iPhone via 'Instellingen' om het gedrag van apps te wijzigen (bijvoorbeeld een timer in een game) wordt afgeraden en kan de werking van wekkers beïnvloeden.

Publicatiedatum: